Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Hugo Chrám Matky Boží v Paříži

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (80,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Autor: VICTOR HUGO Název díla: CHRÁM MATKY BOŽÍ V PAŘÍŽI Autor: Victor-Marie Hugo (26. února 1802, Besançon – 22. května 1885, Paříž) - nejvýznamnější osobnost francouzského romantismu - básník, dramatik, prozaik, historik, politik - byl nejmladším ze tří synů generála napoleonské armády -> sympatie k revoluci, odpor k diktatuře a Napoleonovi - rodina se často stěhovala (např. žili půl roku v Itálii, poté ve Španělsku) - liberál, přívrženec republikánského zřízení - s bratry založil časopis, psal pro něj reportáže, recenze i básně - zasnoubil se proti vůli své matky, oženil se až po její smrti - měl 5 dětí, první zemřelo krátce po narození, nejstarší dcera se utopila krátce po svatbě - smutek ze ztráty dcery je odrazil v několika dílech - manželka si našla milence, on milenku – herečku, se kterou žil až do smrti (jejich milostná korespondence vyšla knižně) - svoji první novelu vydal v r. 1823 - 1845 vstoupil do politiky – snaha zlepšit situaci lidových vrstev, zvýšit vzdělání - byl zvolen členem akademie, získal titul hraběte - r. 1851 uprchl z Francie, žil krátce v Bruselu, poté v Anglii na ostrově Guernesey - do exilu ho doprovázela nejmladší dcera (trpěla duševní poruchou) a milenka - do Francie se vrátil po pádu Napoleona r. 1870 - den v jeho pohřbu byl vyhlášen státní smutek - Hugo je pochován v pařížském Pantheonu ●zařazení autora do uměleckého směru Romantismus - umělecký směr, který se odráží v uměleckých odvětvích, ale také životní pocit - název odvozen od slova román - vznik v Anglii na počátku 19. století, odtud do celé Evropy - je ovlivněn revolučními převraty v době národněosvobozeneckých válek - inspirací je gotika pro svou tajuplnost - znaky romantismu: důraz na city, zájem o historii, únik z reality, autor se ztotožňuje s hrdinou, tragické konce hrdinů, zájem o přírodu, hrdina zobrazován v krajních situacích, inspirace ústní lidovou slovesností, svoboda umělecké tvorby, jazyk citově zabarvený - hojné použití básnických jazykových prostředků - typický romantický hrdina: většinou myšlenkově totožný s autorem = má autobiografické rysy, většinou výjimečná osobnost, nikdo mu nerozumí, je osamělý; touží po lásce, ale často miluje nešťastně, jeho život končí tragicky, jeho původ je nejasný - typické romantické prostředí: výjimečné – hrad, samota, hřbitov, katedrála, sklepení, temné jezero, hluboký les - hlavní žánry: román, povídka, balada ●určení století, v němž autor tvořil - autor tvořil v 19. století ●určení dalších autorů stejného um. směru Francie: Stendhal(1783-1842) - nejoblíbenější jsou 3 romány, slávu získaly až po Stendhalově smrti - Červený a černý – symbolický název, více vysvětlení,Kartouza parmská,Lucien Leuwen Anglie: George Gordon Byron (1788–1824) - jeden z největších evropských básníků vůbec - pro jeho dílo je charakteristický osamocený boj za svobodu proti tyranům (tzv. byronismus) -Childe Haroldova pouť– moderní epos, má autobiografické rysy - básnické povídky:Džaur, Korzár, Lara – hlavním hrdinou je revoltující člověk Percy Bysshe Shelley(1792-1822) - přítel Byrona, básník, zemřel utonutím, plavil se na lodi Ariel zajímavost: jeho manželka, Mary Shelleyová, je autorkou Frankensteina Odpoutaný Prométheus – dramatická báseň, utopie Walter Scott(1771-1832) - považován za zakladatele historické povídky a historického románu Waverly – román o povstání v Irsku, rományRob Roy, Ivanhoe, Kenilworth, Pirát Jane Austenová(1775-1817) - představitelka tzv. rodinného románu (domestic novel) - ve svých dílech obvykle zachycovala život venkovských vyšších vrstev -Pýcha a předsudek, Emma, Northangerské panství Rusko: Alexandr Sergejevič Puškin (1799–1837) - básník, prozaik, autor divadelních her - pocházel ze staré šlechtické rodiny - vychován ruskou chůvou (díky ní získal vztah k ruskému prostředí) - psal byronské povídky – v Rusku nazývány poémy -Kavkazský zajatec, Měděný jezdec, Cikáni, Evžen Oněgin Michail Jurjevič Lermontov (1814-1841) - básník, prozaik, dramatik - zemřel předčasně v souboji se spolužákem z kadetky Démon – poéma vydaná posmrtně, vychází z biblických a apokryfních legend o vzpouře a zavržení andělů + čerpá z gruzínského folkloru Hrdina naší doby – filozofující román zobrazující život intelektuála ve 30. letech 19. stol. Německo: Novalis (1772–1801) - poznamenán smrtí své 13leté snoubenky Sophie a mladšího bratra, často motivy smrti Hymny noci – sbírka básní bratři Grimmové – Jacob (1785-1863) a Wilhelm (1786-1859) - pohádkami se zabývali na odborné úrovni = vědecká folkloristika Pohádky pro děti a celou rodinu – sbírka 200 pohádek ●názvy (případně obsahy) dalších autorových děl Cromwell, Ruy Blas – dramata Východní zpěvy, Zpěvy soumraku – básnické sbírky Legenda věků – básnická třídílná epopej, v níž se básník zamýšlí nad vývojem lidstva v cestě za pokrokem a humanitou a optimisticky věří v lepší budoucnost lidstva. Bídníci (Ubožáci) – román, ve kterém zachycuje život francouzského lidu v 1. třetině 19. století, ohromný úspěch - hlavní hrdina Jean Valjean osvojuje Cosettu, pátrá po něm policista Javert Devadesát tři – historický román Dělníci moře, Muž který se směje – další romány - psal také cestopisy, eseje, politické projevyCharakteristika uměleckého textu jako celku: ●literární druh epika ●literární žánr román ●literární forma próza ●dominantní slohový postup vyprávěcí ● typ vypravěče er-forma ● vysvětlení názvu díla Chrám matky boží v Paříží – místo, kde Quasimodo dělá zvoníka. ●posouzení aktuálnosti díla Milovat někoho, kdo miluje někoho jiného, a přesto za něj obětovat život – stále aktuální téma. ●určení místa a času textu Děj se odehrává roku 1482 (za vlády Ludvíka XI.), v ději jsou retrospektivní odbočky do minulosti. Quasimodo je nalezen roku 1484. ●stručné nastínění děje Děj vypráví o znetvořené osobě jménem Quasimodo, která celý svůj život strávila v Chrámu Matky Boží v Paříži, kde se stala zvoníkem. Quasimoda se ujal kněz Klaudius Frollo, který ho našel, vzal do pytle a odnesl do chrámu, kde vyrůstal. Na náměstí Grevé předvádí své tanečn

Témata, do kterých materiál patří