Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Antická literatura

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (26,47 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

2. Antika zdrojem inspirace ŘECKO: 1) Období prehistorické -12. Až 9. století př. n. l. - ústní lidová slovesnost (mýty, báje) 2) Období archaické -8. až 6. století př. .n. l - - vývoj ústní lidové slovesnosti 3) Období klasické -5. až 4. století př. n. l. 4) Období helénistické -3. až 1. století př. n. l. 2) Archaické období Homér(8.-7. stol. př. n. l.) Dva nejstarší hrdinské eposy (epos = rozsáhlá epická báseň) –Ilias aOdysseiaMálo doložených informací, nejspíš potulný zpěvák, autorství spisů zpochybňovánoEposy o trojské válce, psanéhexametrem v ionském nářečí (nerýmovaný verš, je ze šesti stop)V eposech bohové zlidštěni – mají své slabosti a nedostatky, žijí v úzkém kontaktu s lidmi a zasahují do jejich osudů, člověk, i když je hrdinou, je jim podřízenIlias – líčeny poslední dny z dobývání TrojeŘecký bojovník Achilleus, uražen vůdcem vojsk, odmítne bojovat proti Trojanům, jeho přítel si oblékne jeho zbroj a pokouší se Trojany zahnat, ale je zabit Hektorem. To Achilla rozzuří a zabije Hektora, vláčí jeho mrtvolu za vozem. Neúcta k mrtvému rozzlobí bohy na Olympu a na Diovo přání vydá mrtvolu otci Hektora.Epos působí dějově staticky až nezáživněOdysseia– líčeny poslední dny hrdinova putováníZprostředkovaně se dovídáme o celé desetileté cestěPropracovanější než Ilias – komplikovanější, zábavnější, dynamičtější, více dialogůOdysseův syn Telemachos se na popud Athény vydává hledat svého otce, který se po 10 letech nevrátil z války. Odysseus vypráví své osudy po dobytí Troje – střetnutí s Kikony, oslepení kyklopa – pak je odvezen na Ithaku, mezitím se ucházejí nápadnicí o ruku jeho ženy Penelope, Odysseus všechny pobije. Hésiodos Tvůrce nejstaršíhodidaktického eposu = forma eposu spojená s naučenímPrvní evropské dílo s výrazným autorským subjektem – v textu výpověď v první nebo druhé osoběPřechod od epiky k lyriceRolník, psát v hexametrech se naučil od potulných básníkůPráce a dny – popud k napsání neúspěšný dědický spor s bratrem Sapfo Básnířka z ostrova Lesbos, musela odejít do vyhnanství na SicíliiPo návratu vytvořila školu pro dívky z aristokratických rodin – vzdělávány ve zpěvu, hudbě, tanci a poeziiPojem lesbická láska – náklonnost ženy k jiným dženámPísně – lyrická poezie, stesk po odloučení, o stáří a smrti, svatební písněELEGIE– lyrická píseň s doprovodem píšťaly, vážná skladba, nejen žalozpěv, píseň vyjadřující smutek ze smrti, neštěstí, zklamání Anakreon Básník, za své doby oblíbenýAnakreontika – pijácké básně – víno, ženy, zpěvDnes často napodobován, hlavně v době národního obrození Ezop První vypravěč a tvůrce bajek, tulák a mrzák, velmi chytrýBajky – krátké veršované nebo prozaické vyprávění jednoduchého příběhu, které obsahuje mravní ponaučeníZvířata nebo i věci v něm vystupují a mluví i přemýšlí jako lidéNejdříve šířeny ústně Pindaros Básník, velice uznávaný, soutěžil na hrách a slavnostechÓdy – oslavuje aristokraty, vítěze olympijských her, lyrika určena pro sborový přednesÓDA= oslavná báseň, psaná slavnostním tónem, oslavující nějakou osobnost, událostEPIGRAM = krátká báseň vyjadřující vtipně satirickou myšlenku, satiricky útočná 3) Klasické období Vznik dramatu(Viz. Otázka 10, stejné!!!) Městské Dionýsie – soutěž o nejlepší tragédii - 534 př. n. l. - poprvé uvedeno dramaDrama se vyvinulodithyrambu – rituální píseň zpívaná sborem na počest bohů, zejména Dionýsa – nejdříve obsahoval krátký improvizovaný příběh – z toho drama díky Thespidovi – přidal prolog a verše, jež deklamoval herceV Řecku zejménatragédie– drama s nesmiřitelným konfliktem a tragickým koncemČerpá z bájí a mytologie, psány ve veršíchŘeší konflikty mezi hrdiny a bohy (hrdinové nesmírně odvážní i citliví)Jednota času, děje a místa, hráli pouze muži Výstavba řeckého dramatu 1)Expozice – výklad, jsme seznámeni s postavami, prostředím a zápletkami 2)Kolize – srážka, dochází k zápletce, dozvídáme se o konfliktu 3)Krize – vyvrcholení konfliktu, další děj už nemůže pokračovat v dosavadním směru 4)Peripetie – náhlý obrat, neočekávaní změna ve vývoji, je překvapivá, směr děje se odlišuje 5)Katastrofa – konečný obrat, tragický konec konfliktu (Katarze) Zásada tří jednot Stanovil Aristoteles (dílo Poetika), cílem je zjednodušit hru (děj) pro divákaJednota času – celá hra se musí odehrát během 24 hodinJednota místa – hra se odehrává v jednom místěJednota děje – děj má jednoduchou linii, která nemá mnoho odboček Aischylos Autor 70-90 tragédií, dochovalo se 7Těží z mytologie, stále připomíná božskou vůliLidé jsou zodpovědní za své skutky, ale překročení jistých norem je trestáno bohyZavedl na scénu 2. herce, začal užívat dekorace a oblekyPeršané, Sedm proti Thébám, Upoutaný PrométheusTrilogieOresteia – osudy Oresta, matkovražda, propadá šílenství (Agamemnón, Oběť na hrobě, Usmířené lítice) Sofoklés 123 tragédií, dochovaných 7Věnuje se více morální volbě postavy => je posuzováno, zda má postava morální právo provést například pomstuZavedl 3. herce, větší dramatičnost, napětí, zápletka, konfliktZápas člověka s bohy, i když prohraný, není marnýZavádí princip Deus ex machina – bůh ze stroje = spuštění sochy boha na scénu ve chvíli, kdy je potřeba předejít katastrofě – bůh zasahoval do řešení konfliktuAntigona,Élektra, Oidipus král, Oidipus na KoloněOidipus – věštba, vezme si svoji matku a zabije svého otce, věštba se plní Euripidés Básník a filosof, dochovalo se pouze 18 tragédií a 1 satyrské dramaPostavil se proti tradičním morálním a náboženským představám – nebyl oblíbenýUžívá také deus ex machinaVe hrách psychologická analýza, vášeň, emoce, pochybováníJe odkrýván duševní svět hrdinů (hlavně žen)Emoce nebo vášeň nakonec hrdinu zcela pohltíMnoho mytologických postav, ale tím, že trpí a váhají, se stávají lidštějšímiVěnoval se méně známým příběhůmMédea, Ifigenie, Élektra, Šílený HéraklesMédea – bratrovražda + dva synové (na Médeu se tradičně pohlíželo jako na krutou a barbarskou – u Euripida se stává trpící ženou kvůli lásce) Aristofanes KomedieVynikající pozorovatel lidíUměl nekompromisně kritizovat – zejména politickou s

Témata, do kterých materiál patří