Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Edgar Allan Poe

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (32,61 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Edgar Allan Poe: Jáma a kyvadlo Představení knihy: povídka s hororovým námětemprózanečekaná pointa Forma: příběh je psaný ich formoujedná se o retrospektivní příběh Jazykové prostředky: autor používá bohatou slovní zásobusugestivní příběh plný dějového napětívypravování s typickým průběhem: uvedení do děje, dějová zápletka, gradace děje,kolize, nečekaná pointa Obsah: Povídka začíná v soudní síni, kde je hlavní hrdina souzen za blíže neurčený čin. Soud se rozhodl pro smrt. Zprvu se povídka zaobírá myšlenkami odsouzeného, jeho pocity a popisuje jeho poslední touhy a naděje. Poté upadá do mdlob. Probouzí se ve vlhku a na tvrdé zemi. Představuje si, kde se nachází a zároveň se bojí otevřít oči před strachem z temnoty a tmy. Nebojí se, že spatří něco hrůzného, má strach, že nespatří nic. Pak otevírá oči. Jeho obavy se naplňují, kolem sebe nevidí nic než tmu. Zoufale leží na zemi a snaží se rozpomenout na soudní proces a vyvodit z něj nějaké závěry. Vstává, naplněn obavou že se nachází v hrobce, neschopen pohybu. Pak, s rukama nataženýma před sebe, se vydává prohledat neznámý prostor. Našlapuje pomalu a vzpomíná na pověsti o žalářích v Toledu, kde na konci čeká snad ta nejukrutnější smrt. Konečně prsty naráží na zeď. Kamennou, hladkou, slizkou a studenou. Začíná opatrně postupovat kolem ní, abyzjistil rozměry svého vězení, ale zakopnul a zcela vyčerpán usíná. Když se probouzí, tak vedle sebe nahmatává bochník chleba a džbán svodou. Pouští se do jídla a pak pokračuje v obchůzce svého žaláře. Vnitřní obvod žaláře odhadl na padesát yardů azačal ho nazývat kryptou. Odstupuje ode zdi. Odhodlal se přejít celý prostor napříč. Postupuje asi o deset kroků. Přišlápl si cár své kutny a padá na obličej. Zprvu je pádem zmaten, ale pak si uvědomí jistou okolnost. Jeho brada se dotýká podlahy, ale horní část obličeje se nedotýká ničeho. Leží na kraji kruhové jámy. Uvědomil si, jak má zemřít. Mají ho usmrtit obludné duševní hrůzy. Tápal zpátky ke zdi, kde po několika hodinách usíná. Po probuzení vedle sebe opět nachází chléb a vodu. Ve vodě byla nejspíše nějaká omamná látka, protože téměř okamžitě znovu usnul. První, čeho si po probuzení všímá, je, žemůže Historické souvislosti: povídka s typickými rysy romantismu (magické prvky, záhadnost, smutek melancholie, motivy smrtihororový motiv - umění vyvolat pocity hrůzy a napětí, strachu a úzkostihlavní hrdina - odsouzenec čekající na hrůzostrašnou smrt -rysy romantismu evropský a český romantismus vznik: přelom 18. a 19. století období mezi dvěma revolucemi -1789 Velká francouzská revoluce - 1848 celoevropská revoluční vlnanázev: ze slova romatique = tajemný ,fantastický,…znaky: 1) důraz na city a fantazii – opak klasicismu 2) protiklad snu a skutečnosti 3) hrdina splývá s autorem a je výjimečný 4) obdiv k minulosti (hrady, zříceniny,..) 5) obdiv k přírodě 6) nejčastějším námětem – nešťastná láska 7) převažuje lyrika Informace o autorovi: hlavním představitelemEdgar Allan Poe (1809 – 1849)Američanpsal hororové povídky (vliv na prokleté básníky)nejznámější: Jáma a kyvadlo Předčasný pohřeb Černý kocour Zlatý broukje autorem básně „Havran“ ( líčí v ní smutnou událost – smrt své mladé manželky, která zemřela na horečnatou nemoc – žaal básníka byl tak silný, že upadl do stavu sklíčenosti – doma o samotě si všimne havrana na okenní římse,který vletí pootevřeným oknem do pokoje, jeho krákorající hlas mu připomíná to, že z říše mrtvých není návratu –Never mor (víckrát ne)

Témata, do kterých materiál patří