Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
JOSEF KAREL ŠLEJHAR - KUŘE MELANCHOLIK

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (22,78 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

JOSEF KAREL ŠLEJHAR – KUŘE MELANCHOLIK ZÁKLADNÍ ÚDAJE O KNIZE Číslo a místo vydání, nakladatel – První vydání – 1889 (Časopis Hlas národa) LITERÁRNĚ-HISTORICKÝ KONTEXT Česká moderna – 90. léta 19. století – počátek 20. století skupina se zformovala na základě Manifestu České moderny (1895, časopis Rozhledy)kvůli vnitřní nejednotnosti měla skupina krátké trvání souvisí se směry jako je realismus, impresionismus, symbolismus a dekadenceautoři byli ovlivněni nonkonformní tvorbou francouzských prokletých básníkůProsazovala právo na osobité pojetí tvorby a individualismus, jednotícím znakem všech příslušníků byl nonkonformismus (rozchod s vládnoucí politikou) -> program se spíše týkal politiky, šlo tedy o volné seskupení autoru bez jasně daného programuObjektivita realismu postupně nahrazena subjektivitou, racionální složka je potlačována emocemi, průměrné hrdiny střídají psychicky labilní až nemocné individuality.metafory a symbolyCentrem dění je lidská duše, pomocí níž je nahlíženo na světJosef Svatopluk Machar, Antonín Sova, Otokar Březina, Karel Hlaváček, Josef Karel Šlejhar, F. X. ŠaldaOtakar Březina (1868 – 1929) Se svým básnickým dílem, jež završuje český symbolismus, se zařadil mezi největší zjevy světové poezie. Jeho život byl doprovázen pouze trpkým mládím, bolestí (smrt obou rodičů v jedno týdnu) a Bohem, toto se i odráží v jeho dílech. Napsal pět básnických sbírek, aby se již roku 1907 jako básník odmlčel. Temné dálky (básnická sbírka) – Moje matka (báseň) Básník vzpomíná na svojí matku ­ byla chudá, smutná, klesala pod tíží let, ale když umírala, šeptala s úsměvem slova díků. Byla velice zbožná a zato byla proměněna ve světlo. Básníkovi odkázala pouze smutek v duši, prázdnotu po její přítomnosti.. Básníkovi připadá, že v noci vedle něj dýchá jeho matka; její mystika se vtělila v jeho duši v oheň. Je smutný, nemá radost ze života.Další básnické sbírky:Svítání na západě, Větry od pólů, Stavitelé chrámů (Březina je přesvědčen, že tvůrci duchovních hodnot jsou vyvolení jedinci – mezi milióny vyděděných lidí žijí stavitelé chrámů – básníci, umělci, myslitelé a duchovní vůdcové lidstva, kteří budují dokonalejší chrám příštího světa., Ruce.Antonín Sova (1864 – 1928) Básník a prozaik. Byl (a je) čtenářsky nejpřístupnější a nejsrozumitelnější. Jeho tvorba je impresionistická, používané symboly jsou jednoduše dešifrovatelné (pochopitelné). Květy intimních nálad Přírodní lyrika! Sova zde chce popsat uvolňující a uklidňující náladu, ukazuje svůj hluboký vztah k přírodě a hudbě. Objevují se zde prvky impresionismu. Z mého kraje Sbírka Z mého kraje Sovu zachytila jako dovedného poetického básníka. Autor se ve vzpomínkách vrací do táborských končin. Verše věnuje svému dětství, mládí, příhodám, které se staly jemu i jiným lidem. Sova zachycuje obraz Táborska věrně i s jeho chudobou a prostotou. Některé slovní obraty působí proto až věcně a stručně. Přesto však básník odhaluje své duševní napětí.Josef Svatopluk Machar autor manifestu České moderny, básník a prozaik, novinář, obávaný polemik bankovní úředník ve Vídni, měl kontakt s Prahou, za 1.sv. války vězněn, po válce vysoké funkce v čes. Armádě, konflikt s Masarykovou vládou – byl v opozici byl proti patosu (oslavě někoho vysokým uměleckým stylem) a rétorice (řečnictví), propagoval civilní básnický výraz sb.Confiteor I.-II. – kritika soudobé měšťácké společnosti, nechce sloužit měšťákům = proti falešné morálce, soudobou společnost považuje za příčinu svého zklamání sb. Čtyři knihy sonetů Zde by měly kvést růže – příběhy o ženách, řeší emancipaci žen Magdaléna– samostatná báseň o prostitutce, chce se vrátit do norm. života, ale maloměšťácká honorace ji svým odsuzováním a pohrdáním se žene zpátky – dívka je morálně výš než maloměšťáci –společnost Boží bojovníci – politická satira na mladočeskou stranu, konfrontuje je s husityFrantišek Xaver ŠaldaKarel Hlaváček typický představitel dekadence a symbolismu, pochází z chudých poměrů a na filozofické fakultě studoval moderní jazyky jednu etapu svého života propagoval Tyršovu myšlenku Sokola. Sb. „Sokolské sonety“ byl to básník, ilustrátor, výtvarný kritik, to vše bylo v novinách „Národní listy“ Sb. „Pozdě k ránu“ – je dekadentně laděná, tzn. dekadentní pocit nejistoty, smutku, marnosti, zádumčivá nálada je typická pro konec století Sb.„Mstivá kantiléna“ – symbolistická sbírka, dějová, má uspořádanou kompozici, 12 balad – gézové - potomci chudých, bojovali proti španělské okupaci, nejde o souvislé příběhy, ale jde o několik symbolických scén Motivy: vzpoura, pomsta, smrt, zmar, melancholie, stesk, smutek, osamělost O AUTOROVI Josef Karel Šlejhar (1864-1914) – “Karel” je umělecký přídomek uváděny na titulech jeho knih český naturalistický spisovatelotec – obchodník s bavlnou, rodiče – časté neshody (i násilí) -> byl vychováván babičkouvystřídal mnoho zaměstnání (technický úředník v cukrovaru, sedlák) a celý život mě rodinné a existenční problémycelkem měl 7 dětí, přežily ale jen 3z Prahy se přestěhoval i s rodinou do Staré Paky k rodičům -> v sousední Nové Pace Šlejharova povídka z roku 1893 (vyšla v Květech) vyvolala kritickou reakci (kvůli popisům místních) – nazvali ho nedoukem a o práci samotné prohlásili, že je výpotkem chorého mozku a výmyslem šílence po incident se rodina usídlila v Dolní Kalné na statku zděděném po dědečkovi z otcovy strany. Hospodářství neprosperovalo a silné rozpory mezi manželi vedly k rozvoduod rozvodu v roce 1901 byl až do své smrti učitelem v Hradci Králové, Praze a Kolíně, vrátil se do Prahy a znovu se oženil – sňatek byl však neplatnýzemřel na rakovinu žaludku a je pohřben na Vinohradském hřbitověDÍLO: charakteristické pesimismem, čtenáře se snaží šokovat krutými detaily, postavy v jeho dílech jsou dotlačeny okolnostmi (nebo lidskou zlobou) dotlačeny do tragických konfliktů – jediným východiskem je často smrt, píše nejčastěji o životě na vesnici – vylíčen v tom nejhorším světle své práce publikoval do časopisů – Světozor, Květy, Zlatá Praha Dojmy z přírody a společnost

Témata, do kterých materiál patří