Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Národní obrození

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (33,38 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Obsah Obsah1 Národní obrození3 Situace v Čechách3 Role puristů3 1.Fáze (70. léta 18. stol. – 1810)3 Nakladatelství česká expedice3 Václav Matěj Kramerius3 Královská česká společnost nauk (1774)4 Muzeum království českého4 Ze začátku se pouze oprašoval díla přechozí4 Bohuslav Balbín – Obrana jazyka českého4 Předmluva k cestopisu Václava Radislava z Mitrovic (1777)4 Karel Ignác Thám – Obrana Jazyka Českého Proti Zlobivým Jeho Utrhovačům (1783)4 Josef Dobrovský4 Ze začátku byl skeptický vůči češtině4 Nejvýznamnější práce4 2.Fáze (1810 – 1830 – 1848)5 Cíle5 Politické podmínky5 Josef Jungman (1773 – 1844)5 Rozmlouvání o jazyku českém (1806)5 Přínos do slovní zásoby5 Slovesnost5 Historie literatury české5 Slovník česko-německý6 Zápisky6 František Palacký6 České nebe6 Matice Česká6 Společnost Muzea Vlasteneckého v Praze6 Staří letopisové čeští6 Dějiny národa českého v Čechách a v Moravě (1836 – 1867 NJ, 1848 – 1876 ČJ)6 Austroslavista 6 Národní obrození Snahy o obnovení, nebo vytvoření vlastní státnosti Situace v Čechách Lidé si začínali uvědomovat, že jazyk je národním rysem a chtěli obhájit Čechy před Němci Role puristů K rozvoji národního obrození velmi pomohly osvícenské reformy Marie Terezie a Josefa II. Fáze (70. léta 18. stol. – 1810) Označována jako vzkříšení národa, období „péče o jazyk“ Obranná, defenzivní Za vzor češtiny (a spisovnou ČJ) se považuje „Veleslavínská čeština“ – pojmenována po Danielu Adamu z Veleslavína ČJ trpí kvůli přejímání slov z NJ Nebyl ani zájem mluvit česky, kdo něco znamenal, „musel mluvit německy“ Josef II. chtěl velkou říši, ve které se mluví jedním jazykem (němčinou), ale svými osvícenskými reformami obrozenců připravil půdu Germanizační snahy Josefa II. se nelíbily české šlechtě a buržoazii, protože je vnímali jako konkurenci Čeština se tedy stala symbolem soudržnosti, národní pospolitosti, což i české buržoazii zvyšovalo zisky. Češi však často nebyli nějak významně vzdělaní, takže se snažili alespoň vzdělance podporovat. Nakladatelství česká expedice Václav Matěj Kramerius Půjčoval a levně prodával české knihy na venkově Královská česká společnost nauk (1774) Předchůdkyně Akademie věd Muzeum království českého Akademie výtvarného umění Ze začátku se pouze oprašoval díla přechozí Bohuslav Balbín – Obrana jazyka českého První vydání neprošlo cenzurou a bylo zabaveno Předmluva k cestopisu Václava Radislava z Mitrovic (1777) Zdůrazňovala krásu Čech a češtiny Karel Ignác Thám – Obrana Jazyka Českého Proti Zlobivým Jeho Utrhovačům (1783) Dále se vydávaly slovníky a byly snahy o české mluvnice Josef Dobrovský Učenec evropské úrovně, považován za zakladatele evropské jazykovědy Ze začátku byl skeptický vůči češtině chtěl se vrátit k Veleslavínské češtině Nejvýznamnější práce Zevrubná mluvnice jazyka českého – psána v němčině Německo – Český slovník Fáze (1810 – 1830 – 1848) Generace Josefa Jungmana Cíle Vytvořit díla srovnatelná s Evropskou tvorbou Politické podmínky církve etc. Josef Jungman (1773 – 1844) soukromé hodiny ČJ, poté odešel do Prahy a tam už zůstal Rozmlouvání o jazyku českém (1806) Jako Čechy zde Jungman označuje jen ty, kdo mluví česky. Ne ty, co se narodili v Čechách Atola (moderní dílo, kterým dokázal, že ČJ je na úrovni), Miltonův Ztracený Ráj… Přínos do slovní zásoby obohacoval slovní zásobu a díky svému vzdělání lépe než brusiči. Tři způsoby Oprašovaní slov ze starší češtiny Slovesnost Odborná jazykovědná práce pro školní potřeby spojující teorii literatury s čítankou Historie literatury české Hlavní částí je bibliografie (dnešní řečí knihopis) Slovník česko-německý Dodnes využíván k překladu staročeských děl Zápisky Vydáno jeho přáteli po jeho smrti František Palacký Uctívanou autoritou byl už za života, byl to aktivní politik, organizátor veřejného života… České nebe Dostal tady označení „otec národa“, v 19. stol. Matice Česká Vydavatelství Českých knih, podílel se na založení Společnost Muzea Vlasteneckého v Praze Časopis, který založil Staří letopisové čeští Soubor starých kronik vypovídajících o událostech na českém území ve 14. – 16. stol. (hl. husité) Dějiny národa českého v Čechách a v Moravě (1836 – 1867 NJ, 1848 – 1876 ČJ) Mapuje události do r. 1526 Značná tendenčnost Vyzdvihuje husitství Velký dopad Toto dílo inspirovalo mnoho umělců – Mikoláš Aleš, Alois Jirásek… Oceňované pro vypravěčské kvality – kromě poučné funkce mělo taky estetickou a zábavnou Austroslavista této teorie byl i Dobrovský)

Témata, do kterých materiál patří