Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Větná skladba - souvětí podřadné

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (65,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

SKLADBA – SOUVĚTÍ SOUŘADNÉ SOUVĚTÍ SOUŘADNÉ obsahujenejméně dvě věty hlavní, počet vět vedlejších je neomezený. VÝZNAMOVÉ POMĚRY Mezi několikanásobnými větnými členy či souřadně spojenými větami rozeznáváme různé významové poměry. MEZI VĚTAMI HLAVNÍMI:Udělalo se mu špatně,a tak odešel ze školy. MEZI VĚTAMI VEDLEJŠÍMI STEJNÉHO DRUHU, MUSÍ BÝT ZÁVISLÉ NA JEDNÉ VĚTĚ HLAVNÍ:Nechápu lidi,kteří chodí přes den do prácea(kteří) pak se jen mlčky dívají na televizi. MEZI NĚKOLIKANÁSOBNÝMI VĚTNÝMI ČLENY:nejen maminka,ale itatínek A) SLUČOVACÍ +A i B je pravda Věty jsou prostě přiřazované. Obsahy výpovědí jsou sobě rovné. Setmělo se, zvedl se vítra v dálce bylo slyšet hřmění. Janaani Monika nic nenamítaly. Kamarádka to neřekneani rodičům, ani spolužákům. V poměru slučovacím jsou věty/ členy odděleny čárkami nebo spojovacími výrazy:a, i, ani, nebo, také, rovněž, též, (a)pak, (a) potom, poté, ani-ani, jednak-jednak, hned-hned,dílem-dílem, zčásti-zčásti, ať-či. B) STUPŇOVACÍ platí A, ale nadto platí B Obsah druhé věty je závažnější než obsah první věty.Druhá věta/druhý člen stupňuje nebo zpřesňuje význam předchozí věty/ předchozího členu. Nevěřili mu,ba pokládali ho za lháře. V Číně pouští drakynejen děti,ale dokonce idospělí. Spojovací výrazy: ba, ba i, ba ani, dokonce (i), nadto, nejen-ale i, nejen-nýbrž i, nejen-ale dokonce i,a ještě, a především, a hlavně, a nadto C) ODPOROVACÍ XB je v rozporu s A Obsah druhé věty popírá obsah první věty nebo ho omezuje. Bylo těžké najít nocleh,ale přecejsme ho našli. Byl tomladý,avšak rozvážnýčlověk. Spojovací výrazy: ale, avšak, však, nýbrž, leč, zato, ale také, ale ani, jenže, jenomže, naopak, sice-ale, ne tak- jako spíše, a (předa zde píšeme čárku). strana 1 D) VYLUČOVACÍ~jestliže platí A, nemůže platit B Obsahy obou vět nemohou platit současně, vylučují se. Buď se uč,nebo mi pojď pomoci. Narodil se jimkluk,nebo holka? Spojovací výrazy:nebo,anebo, či, buď-nebo, buď-anebo, buď-buď, ať-ať. E) PŘÍČINNÝ (DŮVODOVÝ)←B je důvodem k A Druhá věta vysvětluje příčinu/důvod pro tvrzení v první větě. Byla jsem zoufalá,neboťse mi nic nedařilo. DŮSLEDEK DŮVOD/PŘÍČINA Zprávu jsem mu neposlala, nemámtotiž jeho číslo. Spojovací výrazy:neboť, vždyť totiž(hovorověvšak). F) DŮSLEDKOVÝ →B vyplývá z A Děj druhé věty je důsledkem děje věty první. Nic se mi nedařilo,a protojsem byla zoufalá. DŮVOD/PŘÍČINA DŮSLEDEK Mluvilpřekotně,a tedynesrozumitelně. Spojovací výrazy:proto, a proto, tedy, tudíž, a tak. G) VYSVĚTLOVACÍ││A, tj. i B Druhá věta je vysvětlením první věty. Žáci se známkám z testu nedivili, bylitotiž na mé hodnocení zvyklí. Ozvalo se hlasité zatroubení,to se s námi Honza rozloučil. Spojovací výrazy: tj. (tj.), a to, totiž, vždyť, však, to. Cvičení 1: Určete poměry mezi souřadně spojenými větami. Tomáš se zamiloval do Lenky a vzal si ji za ženu. Tomáš se zamiloval do Lenky, ale nevzal si ji za ženu. Tomáš se zamiloval do Lenky, a proto si ji vzal za ženu. Tomáš se zamiloval do Lenky, a dokonce si ji vzal za ženu. Tomáš si vzal za ženu Lenku, vždyť se do ní zamiloval. Buď si Tomáš vezme za ženu Lenku, nebo zůstane sám. Cvičení 2: Doplň interpunkci. Radek a Jana se vzali a pak se jim narodil chlapeček. Jak se do lesa volá tak se z lesa ozývá. Hned pršelo hned zase svítilo slunce. Říkal že přijde a že vezme s sebou babičku. Nejen že mu nevěřili ještě ho i pokládali za lháře. Nemá na své přátele čas a proto všechny ztratil. Jedeme do Paříže a tak se musíme učit francouzštinu. Buď se uč nebo si čti ale nevysedávej u toho počítače. strana 2

Témata, do kterých materiál patří