Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Texty administrativního stylu

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (38 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

TEXTY ADMINISTRATIVNÍHO STYLU Oficiální texty v rámci administrativního stylu (Žádost, stížnost, reklamace, úřední dopis, otevřený dopis, průvodní dopis k petici, motivační dopis) Funkční styl:administrativní Slohový postup: informační; výkladový, popisný, úvahový Důležitý prvek:dodržení oficiální komunikační situace - naprosto objektivní vyjadřování - zdůraznění hlavního účelu - dodržování formálních pravidel (existuje norma ČSN) - text má být stručný, ale obsahově přesný - pokud je v zadání uvedena adresa/adresy, datum atd., je možné jich využít Kompozice: - přehledná, logicky členěná, strukturovaná - adresát se musí v textu snadno orientovat Jazykové prostředky: - typické je užívání ustálených frází a větných konstrukcí - formální zdvořilost - spisovné neutrální prostředky, tolerují se mírná emocionální zabarvení (petice) Aspekty hodnocení: žák by měl využít všech informací uvedených v zadání Norma ČSN: Obchodní a úřední dopisy (a e-maily) – výběr z pravidel Doporučení pro grafickou úpravu textů a formální uspořádání obchodních a úředních dopisů jsou uvedena v ČSN 01 6910. V revidovaných vydáních z roku 1997, 2002 a 2007 byly v úpravě dopisů provedeny tyto změny: místo odeslání dopisu se uvádí v 1. pádě (Praha 21.06.2012, Kutná Hora 11.11.2012), slovo Věc už se v názvu dopisu nepíše. V obchodní a úřední korespondenci se ponechává pouze název dokumentu (např. Žádost o…), který se zvýrazňuje tučným písmem, každý dopis začíná oslovením, a to v 5. pádě (i v případě písemného styku s institucemi, kdy jméno adresáta neznáme, např. Vážení) mezi oslovením, jednotlivými odstavci a závěrečným pozdravem se vkládá jeden volný řádek (dále se obvykle používá jednoduché řádkování), tvary osobních a přivlastňovacích zájmen Vy, Vám, Váš píšeme jako vyjádření úcty a zdvořilosti vždy s velkým počátečním písmenem, ať píšeme jednotlivci, několika osobám, nebo kolektivu, text se zarovnává do bloku (zarovnání podle levého i pravého okraje) Zadání: Vážený pane poslanče,... VÝCHOZÍ TEXT Nevlivnější deník vám nabízí možnost oslovit poslance. Využijte ji. Zpracování: otevřený dopis na aktuální téma Zpracování: Vážený pane Karle Schwarzenbergu, ráda bych touto formou pogratulovala skutečnému vítězi prezidentských voleb, kterým je pro mne Váš kreativní tým. Jedině skutečná špička v oboru by totiž dokázala taková kouzla, jaká se povedla ve Vaší kampani. Jak přesvědčit ještě nedávno protestující studenty, aby se stali ve volbách stoupenci jednoho z propagátorů školného na vysokých školách? Nandejme na hlavu dotyčnému růžového kohouta, zaplavme plackami s jeho punkerskou podobiznou ulice, začněme mu familiérně říkat Karle a zástupy stoupenců z řad mládeže jinak konzervativního politika jsou na světě. Naprosto mi unikalo, proč moji spolužáci, kteří také pochodovali v davech protestujících proti školnému na vysokých školách, teď pyšně nosí Vaši punkerskou placku připnutou na kvádrech i na plesy. Ale musím přiznat, že mne osobně Vaše kampaň samozřejmě také zasáhla. Budil jste dojem příjemného muže v letech, který už má ledacos za sebou a nepůjde mu jen o vlastní blaho. Ovšem když člověk Vaši kampaň začal blíže zkoumat, objevil tu dobře zpracovanou reklamní bublinu. Nikdy žádná politická hesla. Karel je poctivý, slušný. Karel je osobnost. Vaše kampaň se naprosto distancovala od vlády premiéra Nečase, ve které jste ministrem zahraničí. Přitom jste zastánce mnoha názorů, které se většině Čechů nezamlouvají. Jen namátkou – radarová základna v Brdech, církevní restituce, sKarty, zavedení eura… To byl brilantní tah. A povedl se, téměř. Upřímně řečeno, jsem byla v letošních volbách bezradná. V prvním kole, i v tom druhém. Schwarzenberg, nebo Zeman? Moje první prezidentské volby a rovnou se pro mne staly takovým hlavolamem. Můj hlas jste nakonec dostal. V obou kolech. Za prvé proto, že máte skutečně velké charisma a spoustu styků do zahraničí, což se o Vašem protikandidátovi ve druhém kole říct nedá. Za druhé proto, že názory pana Zemana se mi příčí ještě víc. A za třetí proto, že jsem si říkala, že proti zástupům důchodců volících Zemana stejně můj hlas nic nezmůže. A v tom jsem se nemýlila. Ono zkrátka nebylo moc z čeho vybírat. Volit oheň na střeše, nebo potopu ve světnici? Pro mě osobně zůstanete zajímavou osobností s neskonalým osobním kouzlem. Jen pro příště (i když předpokládám, že vzhledem k Vašemu vysokému věku se už bohužel dalších punkerských placek nedočkáme), bych byla radši, kdyby Vaše kampaň byla méně na city útočící a více fakta sdělující. Ještě jednou gratuluji Vašemu týmu – ty placky s Karlem nás nejspíše budou provázet celé prezidentské období pana Miloše Zemana. S pozdravem Kateřina H.

Témata, do kterých materiál patří