Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Král Lávra

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (13.63 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Název knížky: Král Lávra

Žánr: satirická báseň

Autor: Karel Havlíček Borovský (viz. Tyrolské elegie)

Místo a doba děje: Děj se odehrává v Irsku, království Krále Lávry, královská zahrada, příroda; doba děje není určena.

Téma: Ostrá satirická kritika hlouposti, zloby a omezenosti panovníka, vysmívá se všem hloupým králům, ale i slepé oddanosti poddaných, oslí uši jsou politickým symbolem. Autor v tomto díle ukazuje, že nezáleží na zevnějšku člověka, ale na chování a jednání (kritika vládců, kteří udělají cokoli, aby si udrželi autoritu).

Obsah: V Irsku dobře panoval král Lávra. Měl jen jednu slabost - jedenkrát do roka se dával holit a holiče vždy místo odměny pověsili. Holiči se báli, vždy jednou do roka losovali o královo holení. Jednou padl los na Kukulína. Když měl jít na šibenici, jeho matka, chudá vdova, u krále orodovala a tím vysloužila svému synovi milost. Královi však musel slíbit, že nikde neřekne, co viděl při holení. Tím se stal dvorním holičem.

Za nějaký čas začalo Kukulína tajemství trápit, měl potřebu ho někomu sdělit. Dal na radu matky a vypravil se k poustevníkovi. Ten mu poradil zašeptat tajemství do staré duté vrby. Kukulínovi se rázem ulevilo.

Po nějakém čase král chystal velikou hostinu a bál. Byli pozváni muzikanti z Čech. Pan Červíček ovšem ztratil kolíček od basy. Uřízl tedy kousek větvičky z již zmiňované vrby. Na slavnosti poté basa spustila, že je král ušatec. Už nemělo cenu před lidmi skrývat královské uši a zanedlouho si na ně lidé zvykli a dokonce se jim i zalíbily.

Hlavní postavy:

král Lávra - dobrý panovník, nechce, aby někdo věděl o jeho tajemství, stydí se za své oslí uši, je moudrý a oblíbený, jednou do roka nechává popravit holiče, který ho stříhal

Kukulín - holič, který nebyl popraven, neumí udržet tajemství

Kukulínova matka - chudá vdova, milující matka, která svého syna zachrání před šibenicí

Kompozice: 34 strof po 7 verších, chronologický kompoziční postup, verš básně je jednoduchý, rýmy se nepravidelně střídají, er-forma

Jazykové prostředky:

• apostrofa (oslovení neživého předmětu), knižní výrazy, přirovnání, epiteton (básnický přívlastek), personifikace, alegorie, ironie, archaismy

• lidový humor, písňová forma, prostý jazyk, lidová mluva

Aktuálnost díla: Nadčasová myšlenka - Nezáleží na zevnějšku člověka, ale na jeho chování a jednání.

Můj názor: Příběh se mi velice líbil, a to díky pohádkovému nádechu, jenž se mísil s rysy starého českého venkova, který byl typický pro dobu autora. Zároveň vše bylo napsané velice pěkně, čtivě a nápaditě.

Témata, do kterých materiál patří