Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
KRÁL LÁVRA - K. H. Borovský

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (72,25 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

Karel Havlíček Borovský – Král Lávra Karel Havlíček Borovský − Český básník, publicista a literární kritik, stal se klasikem české politické satiry − Realismus, 2. generace Národního obrození – snažili se obnovit ČJ, v té době pouze na venkově, rukopisy − Založil vlastní noviny – Národní noviny − Psal epigramy – krátké satirické básně − Vyhnán do Brixenu Dílo − Epigramy – pět oddílů: Církvi, Vlasti, Múzám, Světu, Králi (Demokratský – Nechoď, Vašku, s pány na led, mnohý příklad máme, že pán sklouzne a sedlák si za něj nohu zláme) − Obrazy z Rus – cestopis − Tyrolské elegie – elegie (žalozpěv) – spíše nadsázka; dílo je humorným satirickým popisem Havlíčkova zatčení a internace v Brixenu − Křest svatého Vladimíra – satira Další představitelé národního obrození − Božena Němcová – Babička − Karel Jaromír Erben – Kytice − Karel Hynek Mácha – Máj − J. K. Tyl – Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka Představitelé světového realismu − Charles Dickens – Kronika Pickwickova klubu − Gustave Flaubert – Paní Bovaryová − Guy de Maupassant – Kulička Král Lávra − lit. druh: lyrika − lit. žánr: alegorická satirická skladba − 1. Vydání 1854 − Smysl díla: kritika a výsměch hlouposti, omezenosti a zloby panovníka, kritika přímo rakouského absolutistického panovníka; oslí uši = politický symbol − kompozice chronologická − Prostředí: Čechy za rakouské nadvlády, zdánlivě však cizí svět − Doba: za rakouské nadvlády − Pojetí díla: satira s pointou na konci (jako u bajky) Postavy − Král Lávra – starý dobrý král, lidé ho měli rádi, protože je nenechával trpět, byl moudrý a oblíbený ale měl jeden rozmar – nechával se stříhat jednou za rok a potom holiče nechal popravit − Kukulín – holič, utrápený s potřebou se svěřit − Kukulínova matka – vdova, orodovala za svého syna − Poustevníček − Červíček – hráč na kontrabas Karel Havlíček Borovský – Král Lávra Jazyk − Útvary jazyka: spisovný, humorný, zastaralý, nepravidelné verše, jazykové prostředky typické pro pohádku – byl jednou jeden, závěr – ponaučení, vychází z lidové poezie − Zvukové prostředky: rytmus písňový, jednoduchý rým, − Stylové rozvrstvení slovní zásoby: archaismy, hovorové výrazy − Textové prostředky: přímě řeči, prostý text, styl vyprávěcí, er-forma − Pojmenování: − a) Přímá: epiteta − b) Nepřímá: metonymie, personifikace, ironie, alegorie, přirovnání − c) Figury: elipsa (vynechávání slov, z kontextu pochopíme), anafora (stejný začátek veršů), epizeuxis (opakování slov), řečnické figury: řeč. otázka, inverze: od Čech dál (obrácený slovosled) Tématický plán − Inspirace: vychází ze staré irské pověsti − Téma: Irská pohádka s českými motivy, Tajemství krále Lávry Kompozice − Kompoziční postupy: chronologické, 34 strof po 7 verších − Vztah dějových linií: lyrika − Forma: pohádková Obsah V Irsku vládl král Lávra, který měl oslí uši. Byl sice hodný a oblíbený, ale, vždy jednou do roka se nechával holit, a aby holič nevyzradil jeho tajemství o oslích uších, nechal jej pokaždé popravit. Každý rok si všichni holiči tahali los, kdo ho půjde ostříhat. Jednoho roku si vytáhl los Kukulín. Král ho však ušetřil smrti, neboť se mu zželelo jeho chudé matky. Kukulín ale musel slíbit, že tajemství o oslích uších nikomu neřekne. Kukulína trápilo, že to nikomu nemůže říci. Matka ho poslala za poustevníkem. Od poustevníka dostal radu, aby vše řekl vrbě, že se mu pak uleví. Kukulín tak učinil. Král jednou pozval muzikanty z Čech. Cestou však basista pan Červíček ztratil kolíček od basy. Spatřil vrbu, do které Kukulín vyzradil ono tajemství a udělal si z jejího vrbového proutku kolíček nový. Ale když začal poté hrát, basa začala najednou hrát: „Král Lávra má dlouhé oslí uši, král je ušatec!“ V té chvíli všichni na plese znali odpověď proč král Lávra stínal hlavy holičům. Lid si ale na královy oslí uši zvykl a Kukulín se stal královým stálým holičem.

Témata, do kterých materiál patří