Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Kritika

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (17,56 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

10. KRITIKA JAKO SLOHOVÝ ÚTVAR, DĚJINY ČESKÉ LITERÁRNÍ KRITIKY KRITIKA JAKO SLOHOVÝ ÚTVAR jedná se o úvahu, která především hodnotí, posuzuje, vytýká nedostatky, vyzdvihuje společensky závažné jevy, využívá analýzyrozmezí uměleckého a publicistického stylucílem je zjistit klady a zápory posuzovaného jevu, jednání, díla, odstranit nedostatky (promyslet cestu k nápravě)kritika vyžaduje objektivní posuzování, věcnost, shodu se skutečnostípři komponování kritiky postupujeme od konkrétních faktů, přes vyvozování obecných závěrů až k poučenínávrh kompozice textu : I. Úvod - kritizovaný jev II. Stať a) jevy pozitivní b) nedostatky c) jejich příčiny, rozbor, srovnání III. Závěr - Cesta k nápravě jazykové prostředky se vyznačují působivostí a přesvědčivostí.příznačné jsouvýrazy ironické, až sarkastické.v textu se objevují věty zvolací, přací, tázací, řečnické otázky, výzvový infinitiv, kontrasty DĚJINY ČESKÉ LITERÁRNÍ KRITIKY POČÁTKY ČESKÉ LIT. KRITIKY období národního obrození hlavními představiteli byli Gelasius Dobner a Josef Dobrovskýestetická měřítka v literární kritice pak uplatňoval např. Josef Jungmann ZAKLADATEL ČESKÉ LIT. KRITIKY za zakladatele české literární kritiky je pak považován Karel Havlíček Borovský se svou literárně kritickou statí Kapitola o kritice z roku 1846V ní stanovil znaky kritiky dobré i špatné, upozornil na význam soustavné kritické praxe pro teorii umění a žádal odpovědnou a poučenou kritiku, která se měla stát pomocnicí literatury VÝZNAMNÍ AUTOŘI 19. STOLETÍ (kritika) Josef Jungmann (Slovenost, 1820) Josef Kajetán Tyl – kritika Máchova MájeKarel SabinaVítězslav HálekJan Neruda Eliška Krásnohorská MODERNÍ ČESKÁ LITERÁRNÍ KRITIKA je spojena zejména se jménem F. X. Šaldypracoval v redakci Ottův slovník naučnýpracoval v redakcích zejména literárních časopisůod 90. let nejvýznamnější kritik, díky němu se literární kritika dostala na rozhraní publicistického a uměleckého styluŠaldovo pojetí literární kritikyKritika je tvůrčí pracíNehodnotí dílo podle předem daných podmínekZdůrazňuje hluboký umělecký požitek z díla a společenskou funkci literaturyKritériem umělecké hodnoty mu je zcela svobodná, tvůrčí osobnostSyntetismus v novém umění – lit. tvorba má směřovat k celistvému pohleduSoubor esejů Boje o zítřek PO ROCE 1945 literární kritika se stává nástrojem politické propagandysvým literárním trpaslictvím je známý hlavně představitelem marxistické kritiky Ladislav Štollskutečná literární kritika, reprezentovaná např. Pavlem Tigridem, se tak na mnoho let uchyluje na stránky samizdatových a exilových publikací (Svědectví, Kritický sborník, Na brigádě).

Témata, do kterých materiál patří