Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Naturalismus

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (35 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Naturalismus 1. Sblížení literatury s vědou vliv přírodních a společenských věd lit. Využívá postupů vědeckého popisu a faktografie, je studií o člověku a společnosti 2. Člověk je determinován prostředním s dědičností -> pasivní postavy, nemá možnost svobodného jednání 3. Detailní popisy utrpení, bídy, nemocí, život nejnižších vrstev i bohatých podnikatelů dílo : románový cyklus :Rougonů – Macquartů = 20 románů –„ přírodopis a sociální dějepis II. Císařství – osudy několika spřízněných rodin sloučení reportáží a fiktivních prvků romány :Břicho Paříže(prostředí pařížské tržnice) obraz každodenního života, galerie pařížských figurek, pojatých jako produkt prostředí – ošklivost, zápach, tučná jídla, přízemní pletichy – „kramářské břicho Znaky : 1. podrobná kresba sociálního prostředí - člověk je prostředím a dědičnými vlivy determinován 2. Časté postavy sobců, surových opilců necitelných a bezohledných kariéristů 3. kompozice -> podrobný popis, drastické scény 4. Jazyk -> expresivních (i hrubé výrazy) 5. literární dílo = „dokumentem“ Vilém Mrštík Romány : Santa Claus příběh venkovské studenta, jemuž se uskuteční sen studovat v Praze – zde vš až v bídě umírá; obraz malebných pražských zákoutí x krutá netečnost města Josef Karel Šlejhar -povídky, romove – svět podlosti, surovosti a ničivého působení moderní civilizace románKure melancholik paralela mezi umírajícím dítětem a kuřetem – obžaloba necitelnost Karel Matěj Čapek – Chod -nar. V Domažlicích na Chodsku - novinář -> důkladná znalost prostředí - dílo : povídky – vyjímečné postavy Romány : Kašpar Len Myslbek líčí vznik zločinu v duši zednického mistra mstícího se svůdci své milenky Antonín Vandreje obraz pražské bohémy hl. postavou neúspěšný básník, tragicky ničí svůj život (otrokem prostředí pivnic a tíživého poměru k ženě, od níž se marně chce osvobodit); vykoupením smrt patří k nejhlubším a psychologicky nejpropracovanějším postavám české prózy záliba v detailu , tragikomedie a paradoxní situace Turbina úpadek pražského měšťanstva – symbolicky jej představuje porucha a zničení turbíny -> katastrofa podniku, mravní rozpad rodiny, ztroskotání umělecké kariéry dcery; výrazné typy postav určené prostředím Význam : nejvýraznější autor čes. Naturalismu psychologická analýza různých prostředí a množství postav rozmanitých typů využívá jazykové prostředky různých prostředí – slang –městská periferie, umělecká bohéma, měšťanská rodina Květy zla (Mršina) – kontrast květů a zla (zlo kvete) jde na procházku za letního rána – páchnoucí, zrak čich mouchy bzučeli – to je ot hrozny TO esteteciky hezky – zářilo slunce, perlilo se, květ rozvíjí se dál Opilí koráb– přirovnává ho k sobě svržený do vzduchu prkno poseté žhavými půlměsíci vržen do světa opilí nezakotvený a v zívěru už ot nechce dělat : D už se chce usadit nechá se zařadit k symbolismu

Témata, do kterých materiál patří