Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Povinná četba - Hašek, Jaroslav - Osudy dobrého vojáka Švejka

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (2,64 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

PROTOKOL Z DOMÁCÍ ČETBY Jaroslav Hašek – Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války Bibliografie: Hašek, Jaroslav.Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Web: - Literární druh epika (z řec. epikos = výpravný, dějový) = literární druh založený nadějovosti - nejčastější výrazovou formou je próza Literární žánr román = prozaický žánr zachycující rozsáhlý úsek života, různé vztahy mezi lidmi; hlavní dějová linie je dále rozvětvena dále do epizod - humoristický – založený na humoru LITERÁRNĚ A SPOLEČENSKO-HISTORICKÝ KONTEXT Česká literatura 1. pol. 20. stol. – próza - na poč. 20. stol. vrcholí a doznívá realismus (A. Jirásek, Z. Winter, K. V. Rais) a naturalismus (V. Mrštík, K. M. Čapek-Chod), výjimečně impresionismus (Fráňa Šrámek) - po 1. sv. válce – výrazná diferenciace autorů v oblasti názorové i tematické: 20. léta – převaha povídek, reportáží, lyrických próz, utopických próz, dominantní postavení měla poezie 30. léta – rozsáhlejší útvary (román, románový cyklus) •téma 1. sv. války a legionářská literatura - autoři, kteří o legiích psali, popř. sami v legiích působili - události zobrazovány s vážností (x Hašek) - Vladislav Vančura – Pole orná a válečná - Jaromír John – Večery na slamníku - Fráňa Šrámek – Žasnoucí voják - Ivan Olbracht – Podivné přátelství herce Jesenia - Rudolf Medek, Josef Kopta, Jaroslav Kratochvíl • expresionismus - životní pocit rozkladu hodnot, úzkosti, absurdity světa (válka tento pocit ještě zvýraznila → únik do světa snů - zachycení rozumem nekontrolovatelných vnitřních stavů a projevů lidské psychiky - po 1. sv. válce - brněnská Literární skupina (kolem časopisu Host) – František Götz, Lev Blatný, Josef Chaloupka - Ladislav Klíma, Richard Weiner, • demokratický proud - pragmaticky orientovaní autoři - aktivní žurnalistická činnost v Lidových novinách (tisk demokraticky smýšlející populace) - Karel Čapek, Josef Čapek, Karel Poláček, Eduard Bass • imaginativní proud - vliv avantgardy – obraznost, lyrizace, metoda asociace představ - Vladislav Vančura, Karel Konrád • katolický proud - próza duchovní a křesťanské orientace - hluboká víra v Boha - konzervatismus v myšlení (žádné experimenty s literárními formami) - inspirace v českém baroku - časopisy Řád a Akord - Jakub Deml, Jaroslav Durych, Jan Čep • ruralisté a tradiční venkovská próza - dominantní vztah k půdě (ruralis = venkovský) = jistota, zakotvenost - venkovský život je spolehlivou zárukou mravnosti a čistoty x zhoubný vliv města a technické civilizace - obraz těžkého údělu venkovanů - význam tradice, rodiny, vazby s přírodou a křesťanství - Josef Knap, František Křelina, Vojtěch Martínek • sociální próza a socialistický realismus - levicově orientovaní spisovatelé - vliv marxistické filozofie - návaznost k tradici kritického realismu - existuje vedle demokratického proudu ve 20. – 30. letech - požadavek ideologického umění (angažovanost) a jeho společenské funkce - 1929 vyloučeno z řad komunistů 7 spisovatelů (S. K. Neumann, J. Hora, M. Majerová, I. Olbracht, J. Seifert, V. Vančura, H. Malířová), protože nesouhlasili s novým Gottwaldovým vedením (bolševizace strany podle vzoru SSSR) - Ivan Olbracht, Marie Majerová, Marie Pujmanová • psychologická próza - zaměření na analýzu nitra člověka, jeho prožitky jsou zachycené detailně - vliv Freudovy psychoanalýzy - Jaroslav Havlíček, Egon Hostovský, Jarmila Glazarová - květen 1917 – Manifest českých spisovatelů – připravil Jaroslav Kvapil, podepsalo přes 222 českých spisovatelů, novinářů, vědců (jako první A. Jirásek) - požadavek svobody tisku, svéprávnosti národů (právo Čechů na samostatnost), propuštění politických vězňů, obnova ústavnosti Kontext autorovy tvorby Jaroslav Hašek (1183 – 1923) - humorista - nejznámější a nejpřekládanější český meziválečný prozaik (spolu s K. Čapkem) - zprvu psal povídky do Národních listů, Světozoru - redaktor Světa zvířat, kam psal články o neexistujících zvířatech - vedl bohémský a tulácký život – odpor ke společnosti, byrokracii, církvi, konvencím - za války voják rakouské armády, dostal se do ruského zajetí – přešel k čsl. legiím, po říjnové revoluci vstoupil do bolševické Rudé armády - 1920 se vrátil zpět do Čech - dílo: • Trampoty pana Tenkráta • Můj obchod se psy a jiné humoresky • Mírová konference a jiné humoresky • Politické a sociální dějiny strany mírného pokroku v mezích zákona (1911 – 1912, knižně až 1963) • Pitomec u Kumpanie – povídka • Dobrý voják Švejk a jiné podivné historky (1912) • Dobrý voják Švejk v zajetí (1917) • Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války (1921 – 1923) - tetralogie, dílo nedokončil (dílo dopsal jeho přítel fejetonista Rudého práva Karel Vaněk, ovšem bez umělecké kvality) - dílo přeloženo asi do 54 jazyků - ilustroval Josef Lada Kritici Haškova díla: F. X. Šalda, V. Dyk, J. Durych Příznivci: I. Olbracht, M. Brod Inspiroval se: - vlastním životem (obchod se psy, účast v legiích, Rudé armádě – zde byl redaktorem vojenských novin, vrátil se 1920) Inspiroval: E. A. Longen – první dramatizace románu (1921) J. Škvorecký – Tankový prapor (rovněž spojení humoru s vojenským prostředím) M. Švandrlík – Černí baroni (rovněž spojení humoru s vojenským prostředím) K. Steklý – film (1957) – hl. role Rudolf Hrušínský (Švejk je zde zobrazen jako lidový hrdina) Jiří Trnka, Josef Lada – loutkový film (1954) (Haškův text čte J. Werich) Joseph Heller – Hlava XXII – obdobná tematika založená rovněž na kontrastu s humorem KOMPOZIČNÍ PLÁN: Vnější kompozice volně řazené epizody Vnitřní kompozice - řetězová (stejný hlavní hrdina) - nedějová forma - dvě protipólné roviny – chaos a absurdita válčícího světa x živelná a optimistická postava Švejka JAZYKOVÝ PLÁN: Jazyk. prostředky Lidový, čtenářsky přitažlivý jazyk, hovorové obraty, vulgarismy, vojenský slang, germanismy, přechodníky (archaismy) dokumentaristické postupy - citace písní, vědeckých spisů, rozkazů apod. Tropy a figury satira, ironie TEMATICKÝ PLÁN: Téma, motivy Téma: ironický obraz války, byrokracie rakouské monarchie Motivy: život obyčejných li

Témata, do kterých materiál patří