Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Maminka

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (23,6 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

MAMINKA TÉMA:vzpomínky na maminku a na dětství; oslava obyčejných věcí MOTIVY:láska k mamince, maminka jako vzor spolehlivosti a domácího pohodlí, zajímavosti z autorova dětství; melancholie, vděčnost, častý motiv vlaku (bydleli u nádraží), rodiče- nejdůležitější osoby v životě, autorovo dětství,… NĚKTERÉ BÁSNĚ: U oknaMlýnek na kávu (ranní vstávání → teplá káva a pohodlí)Pavučina (maminčina moudrost při autorově strachu z pavouka)Tatínkova dýmkaPetrolejová lampa (četba dětských knih ve světle lampy → představy a sny)Růže pro slečnu učitelku (krádež růží pro oblíbenou učitelku)Domov (závěrečné rozloučení se životem → motiv neustále plynoucího času), a jiné básně ČASOPROSTOR:Místo: neurčeno (doma, venku, u babičky,...) Čas: básníkovo dětství (narozen 1901) KOMPOZICE: retrospektivní, 34 básní s pravidelným rýmováním a krátkými slokami LITERÁRNÍ DRUH: lyrika LITERÁRNÍ ŽÁNR: básnická sbírka LYRICKÝ SUBJEKT:lyrickým subjektem díla je sám autor, který vypráví své vlastní zážitky a pocity POSTAVY: jsou obsaženy v jednotlivých básních Jaroslav Seifert – vypravěč v roli malého dítěteMaminka– nejdůležitější osoba v jeho životě; stále pracovala, ale neustále byla na blízku svému synovi (J.S.), hodná, milá, vnímavá maminka, která ho učila, co je dobré a co není. Ukázala mu, že ve všem se nachází krása (např. pavouk a pavučina), byla pro něho vzoremOtec– je zde podán jako silná a moudrá složka rodiny; důležitý článek VYPRÁVĚCÍ ZPŮSOBY:vnitřní monology, … VERŠOVÁ VÝSTAVBA:druhy rýmu se liší podle jednotlivých básní; psáno přízvučným (rýmovaným) veršem; vyskytuje se zde například verš střídavý (abab) nebo sdružený (aabb) JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY: spisovný jazyk, velice melodický a jednoduchý, občas knižní výrazy TROPA A FIGURY: přesahy nebo aliterace (změny slovosledu ve verších) epizeuxis (opakování slov v jednom verši - zdůraznění okamžiku/činnosti) personifikace –lampa bzučí, aby lampa nezradila, noční můry vrážely do cylindru křídlem synekdocha –neuslyšel nohy bosé zdrobnělina –pelíšek citově zabarvená slova zastaralá slova zvukomalba přirovnání („snad padne jiskra do svlačce, ach do svlačce, jak svatojánská muška“) KONTEXT AUTOROVI TVORBY: vydáno r. 1954 – období poválečné tvorby – česká poválečná literaturav roce 1955 získal za sbírku Maminka státní cenu – dílo bylo tehdy vnímáno pozitivněhlavní představitelčeské avantgardypočáteční díla náleží k proletářské poeziiněkterá díla náleží k poetismu DALŠÍ DÍLA:Město v slzách (proletářství),Na vlnách TSF (poetismus),Zhasněte světla (2.sv.v.),Všecky krásy světa, … Jaroslav Seifert (1901-1986) – významný český básník, překladatel a novinář, významný představitel poetismu a jediný český držitel Nobelovy ceny za lit., podílel se na vzniku Devětsilu; narodil se na pražském Žižkově r. 1901 → několik gymnázií (problémy s docházkou) → r. 1921 vstoupil do KSČ a vydal svou prvotinu → významným představitelem české avantgardní scény (20. léta) + žurnalistika (Rudé právo, aj.) → r. 1929 byl z KSČ vyloučen → od r. 1949 se začal soustředit jen na literární tvorbu → v r. 1967 obdržel titul národní umělec → poté se stal předsedou Československého svazu spisovatelů → aktivní vystupování → r. 1976 jako jeden z prvních podepsal protirežimní Chartu 77 → nucený odchod do ústraní → r. 1984 obdržel Nobelovu cenu za lit. → r. 1986 zemřel (státní pohřeb v Rudolfinu); ZAJÍMAVOSTI: jeho přáteli byli například Josef Hora nebo Jiří Mahen OBECNĚ- KULTURNÍ KONTEXT: po r. 1948 začínající nesvoboda projevu a potlačování politických odpůrců komunistickým režimem Proletářská poezie:Jiří WOLKER (Host do domu) Poetismus: Vítězslav NEZVAL (Pantomima) Další: Jan Werich, Karel Teige, … DĚJ: Popis maminky jako nejdůležitějšího článku rodiny; osoba, kterou bychom měli mít všichni rádi; Nesnaží se vytvořit z matky bohyni, která dokáže všechno, co si zamane a co jako dobrá matka musí zvládnout, ale cílem je spíše zamyšlení nad úlohou maminky – pracující, opatrující, milující maminka, která by pro své děti udělala cokoliv a i když už je na vrcholu svých sil, zachovává si svoji osobnost. Jednotlivé básně jsou střípky vzpomínek na Seifertovo dětství, většina z nich opěvuje jeho matku (obětavá, chudá, šetrná, pracovitá, hodná, plná lásky a starostlivosti) vyjadřují prostou a spontánní synovskou lásku, nostalgickou vzpomínku na dětství - na něco krásného, co již básník ztratil (krása a zároveň smutek vzpomínky). Básně vyjadřují prosté lidské pocity, které asi znají všichni, ale na rozdíl od Seiferta se je stydí vyjadřovat. Témata jednotlivých básní se různí: Často jsou o láskyplné obětavosti a tvrdé dřině matky(Maminčina píseň,Všední den).Občas se v básních objevuje i sociální problematika -Maminčino zrcátko (její jediné, zestárlo s ní - též o plynutí času, stárnutí a následní ztrátě milované osoby),Pavučina,Píseň o pruhovaných peřinách,Cukrářský krám (dítě smutně pozoruje dobroty, které si nemůže dovolit, postupem času ale zjistí, že jsou v životě důležitější věci),Okarína (touží po ní, nemá na ní),Kytička fialek (skromná a šetrná maminka odmítá(nemáme na to, jsem na to stará) drobný důkaz synovy lásky dokonce i ve své poslední hodince) . Báseň"První dopis mamince" je o lásce k matce, kterou dítě nedokáže vyjádřit."Maminčina kytice" je báseň o plynutí času, jedná se o pohled do alba - svatební fotografie rodičů, ti jsou mladí, krásní a šťastní - nostalgie, krásná vzpomínka, smutek nad ztraceným mládím. Dalším častým motivem básní jsou dětské hry (Hra v kuličky) a dětská fantazie (Krabice na čas) často podporovaná četbou knih (Píseň o jízdě na kolenou,Petrolejová lampa,Píseň o dobrodružství) a vyprávěním příbuzných (Nůž). Starostlivost a šetrnost matky se netýká jen dětí, ale i otce -Tatínkova dýmka. O důležitosti domova je báseň "Dvě hrdličky" - ty nikdy neopustí hnízdo. Citově ústřední postavou rodiny je maminka(Večerní píseň,U okna) - na jejím štěstí závisí rodinná pohoda, její smutek se dotká všech, protože ji všichni milují). Několik básní je i o prvních setkáních dítěte se školou - "Píseň o slabikář

Témata, do kterých materiál patří