Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Canterburské povídky - rozbor

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (140,66 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Canterburské povídky – rozbor Canterburské povídky náleží více než 600 let světové literární klasice. Zvláštní na těchto povídkách je, že v Geoffreyho době bylo zvykem psát vysoce stylizované dílo z uzavřeného dvorského prostředí, ale on napsal plnokrevné příběhy o životě lidí se všemi jejich přednostmi i nectnostmi. Povídky jsou idylické, poklidné a rozmarné. Autor nezastírá dramatický charakter doby, ale většinou tak činí v náznacích a zastřeně. Opěvuje anglickou krajinu. Sám autor si několikrát cestu poutníků. Kniha je populární díky kongeniálnímu střídání prostředí, změnám témat a literárních stylů, satiře, vtipu, ironii, nadsázce a komice na představitele katolické církve či na příslušníky dalších povolání. Naopak autor sympatizuje se studenty a vede k tomu i čtenáře. Jedním z velkých témat Canterburských povídek byla stavovská čest – přičemž nešlo jen o vzdělané lidi. Autor si totiž i přes své vysoké postavení u dvora uvědomoval, že význam a solidnost obchodníků a řemeslníků je vysoký, měl respekt vůči každému, kdo hájí čest. Byla ale znát také nenávist vůči Židům a cizincům (Italové a Vlámové). Čtenáři by ho ale neměli jakkoli diskvalifikovat – předsudky byly součástí středověké kultury obecně. Autor zařadil do poutníků také autora – ten provádí čtenáře celým putováním. Na konci díla je umístěna omluva za světské a hříšné spisy, kterými se provinil. Omluv je uzavřena prosbou k Ježíši Kristu o milost a spasení. Autor: Geoffrey Chaucer – královský panoš, páže, celní úředník, voják, příležitostní diplomat a básník). Narodil se mezi lety 1340 – 1343 v Londýně ve čtvrti Vintry. Černá smrt se jeho rodině vyhla a on úspěšně vystudoval grammar school. Stal se pážetem a účastnil se stoleté války a padl do zajetí, což ovlivnilo jeho dílo. Pak byl vykoupen. Vstoupil do služeb Černého prince a cestoval za účelem diplomacie. V polovině 60. let se oženil s Philippou (dvorní dáma Konstancie Kastilské). V roce 1369 umřela královna Filipa a také choť vévody Blanche – to byla inspirace „Knihy o vévodkyni“. Roku 1672 byl pověřen diplomatickou misí v Itálii – směsice hluboké religiozity a živočišné světskosti se odráží v jeho dílech (včetně Canterburských povídek). Když odešel od dvora, tak měl čas se věnovat svým zálibám – četbě a psaní knih. Tomuto období se říká tzv. „italské“. Jeho úspěšný život však kalily občasné tragédie. V roce 1385 se díky Tylerovému povstání přestěhoval na venkov. Jeho žena zemřela roku 1387 – to se však ani příliš neprojevilo v jeho dílech. V téže roce začal také pracovat na Canterburských povídkách – povídky vznikaly z již existujících básní a textů, které upravil. Chaucer je tzv. „kronikářem celé pouti“. Mnohé postavy měly svůj vzor v reálném životě. Chaucer respektoval dobový ideál, který se nelišil od zemí, které dobře znal – jejich literatura byla pro něj inspirací. Byl pohřben ve slavném Westminsterském opatství – v jeho době to bylo naprosto unikátní. Inspirace: Dekameron od Giovanniho Boccaccia Postavy: Rytíř – statečný muž, který bojoval v hodně zemích. Byl vlídný, ušlechtilý, nepronesl hrubého slova, ale nebyl dobře oblečen.Dvorní panoš – syn rytíře. Mladý bujarý bojovník. Byl obratný, zpíval, hrál na šalmaj, psal, skládal písně i básně, maloval, bil se. Zdobily jej vyšívané tretry.Zbrojnoš rytíře – skvělý lučištník. Dříve byl lesníkem.Abatyše – paní Eglantyna. Měla velmi dobré společenské vychování, chtěla probouzet úctu a pochytit dvorské mravy.KlášterniceKaplanMnich – miloval honbu. Dohlížel na klášterní statky. Byl v Benediktově řádu.Fráter Hubertus – měl velice dobrou výřečnost a sloh. Byl ženatý, ale i přesto si vedl vesele a bujaře. Byl básník a také zpovídal a dával rozhřešení ženám – za to očekával tučný výdělek.Kupec – měl velmi drahé šaty. Nikdy neměl nouzi, ale měl vysoké dluhy.Student – důstojný a stručný. Bližní vedl ke ctnostnému žití. Byl velmi chytrý a vzdělaný.Jurista – chytrý a opatrný muž. Měl znalecký věhlas.Statkář svobodník – žil v přebytku. Zval si často hosty, měl šlechtický titul a býval šerifem.Tesař, barvíř, kloboučník, tkadlec, čalouník – byli velmi dobře oblečeni. Měli velké příjmy a pěkné majetky. Byli velmi rozumní a chytří.Kuchař – byl skvělý ve svém oboru. Měl rakovinu.Lodník – mistr lodivodů, který měl loď jménem Magdalena. Byl odvážný, nápaditý, ale neměl svědomí.Doktor medicíny – byl nejlepší ve svém oboru. Holdoval střídmé stravě.Dobrá Žena z Bath – nahluchlá soukenice. Měla pět mužů. Hodně cestovala.Venkovský farář – dobrý muž oddaný své víře. Byl učený, laskavý a pilný. Pomáhal těm, kteří živořili.Rolník – dobrý muž a křesťan.Šafář – útlý cholerický muž. Byl proradný a kradl.Mlynář – velice silný muž. Dobře mluvil, hrál na dudy, ale kradl.Půhončí církve – necudný a žravý muž. Často se opíjel.Správce kolejní – milý muž, který znal trhy potravin. Měl vtip.Odpustkář – proradný, prolhaný muž, který kradl. Příběh: Na počátku se sejde v southwarském hostinci „U Kabátce“ skupina poutníků včetně vypravěče, kteří se chtějí vydat na canterburskou pouť ke hrobu „blahoslaveného mučedníka“ Tomáše Becketa. Hostinský každého uvítal a dal každému večeři. Když je však viděl všechny dohromady (29 osob), tak ho napadl veselý a vtipný nápad, který všichni ihned odsouhlasili. Každý během cesty (tam i zpátky do Canterbury) bude vyprávět dvě povídky. A ten, kdo vymyslí ten nejlepší příběh, povečeří na náklady ostatních. A hostinský jim taktéž nabídl, že půjde s nimi a bude je vést (oba významy). Hned nazítří se všichni vydali na cestu a losem určili, že jako první bude vyprávět rytíř. Rytířova povídka Vévoda Theseus (pán Athén) byl velký dobyvatel. Jednou se vracel ze své vítězné bitvy s Amazonkami a vezl si s sebou jejich královnu Hippolytu, kterou chtěl učinit svou manželkou a její sestru Emilii. Najednou však zahlédl plakající a zároveň prosící paní. Zeptal se jich, co se jim stalo a ony odpověděly, že jejich muži padli v bitvě o Théby. Jejich nepřítel Kreon vyhrál a teď krutě vládne. Nedovolil jim ani pohřbít jejich mrtvé muže – nechal je se

Témata, do kterých materiál patří