Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Krysař

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (18,06 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Název knížky:Krysař Žánr:Novoklasicistní novela Autor:Viktor Dyk (*31.12.1877 - †14.05.1931) •český básník, prozaik, dramatik, novinář a politik, překladatel z němčiny a francouzštiny •žil v Praze (na Malé Straně, od r. 1904 na Vinohradech) •studoval gymnázium v Žitné ulici, kde ho učil i A. Jirásek •na popud svého bratra Ludvíka, příslušníka proletářského hnutí, se začal zajímat o veřejné a literární dění, na němž se pak aktivně podílel celý život •po maturitě (1886) si podal přihlášku na právnickou fakultu Univerzity Karlovy •roku 1905 složil konečné zkoušky na univerzitě a rozhodl se pro dráhu svobodného literáta a novináře •politické události 2. poloviny 90. let natrvalo ovlivnily jeho ideologickou orientaci a staly se zároveň inspiračním zdrojem jeho beletrie •od roku 1907 redigoval Lumír a spolupracoval s Vinohradským divadlem •v letech 1910–1914 působil jako redaktor Samostatnosti, listu státoprávně pokrokové strany, do níž 1911 vstoupil a také neúspěšně kandidoval ve volbách do říšské rady •po vypuknutí války se stal členem nejužšího vedení strany, jednal s T. G. Masarykem o formách zahraniční akce na podporu české věci •od konce r. 1915 byl na svobodě vyšetřován pro úmysl popouzet tiskem k nenávisti a opovržení ke státní správě •v listopadu 1916 byl zatčen pro velezradu a od 15. 12. 1916 byl vězněn ve Vídni zde překládal francouzské prokleté básníky a psal poezii •v květnu 1917 byl pro nedostatek důkazů propuštěn •od října 1917 začal pracovat jako redaktor Národních listů •v této době se také pokoušel o založení vlastní strany, ale marně, a tak se zúčastnil založení pravicové strany národně demokratické, za niž se pak po 28. říjnu stal poslancem Národního shromáždění, od roku 1925 senátorem •ve své politické praxi působil jako osobní oponent prezidenta Masaryka •po sedmadvacetileté známosti si roku 1928 bere za manželku spisovatelku a novinářku Zdenku Háskovou •Viktor Dyk umírá na srdeční mrtvici 14. května 1931 v Jugoslávii během koupání v moři v zátoce ostrova Lupud u Dubrovníku •s poctami byl převezen do Prahy a pohřben na Olšanských hřbitovech • díla: poezie "A porta inferi (1897); Síla života (1898); Marnosti (1900); Buřiči (1903); M prózadrama "Zmoudření Dona Quijota (1913)" Místo a doba děje:přelom 19. a 20. století,německé město Hammeln Téma:Láska a pomsta. Obsah: Krysař, tulák beze jména, s kouzelnou píšťalou chodí od města k městu, až se dostane do hanzovního městečka Hameln, které je zamořeno krysami. Po domluvě s konšeli vyžene Krysař všechny krysy z městečka ven a žádá za vykonanou práci odměnu. Konšelé mu však odmítají zaplatit. Od této chvíle se chce Krysař celému městečku Hameln pomstít. Brání mu v tom pouze láska k dívce Agnes. Poté, co se jí Krysař svěří se svým úmyslem, skočí Agnes do propasti, protože si myslí, že se tak dostane do Sedmihradska neboli země zaslíbené. V okamžiku kdy se Agnes zabije, už nebrání Krysařovi nic v tom, aby dokonal, co si usmyslil. Krysař začne hrát na svou píšťalu a odvede všechny obyvatele městečka Hameln k téže propasti, kde skonala jeho milovaná Agnes. Všichni lidé zemřou kromě zpomaleného rybáře Seppa Jörgena, který se ještě s malým dítětem zachrání. Hlavní postavy: Krysař –tajemný cizinec, samotář, podivín, ponurý, pesimistický, vzbuzuje v lidech strach, miluje Agnes, vyhání krysy z měst Agnes– mladá a krásná, milenka Krysaře a zároveň dlouhého Kristiána; miluje Krysaře Dlouhý Kristián– mladík toužící po spokojeném průměrném životě Sepp Jörgen– chudý rybář, který všechno chápe až druhý den konšelé Strumm a Frosch– chamtiví, podlí, neschopní dodržet slib Kompozice: Expozice Krysařův příchod do hanzovního města, Hamelnu, jeho seznámení s městem a dívkou Agnes. Kolize Vyhnání krys, nezaplacení krysaři, chce si s městem vyrovnat účty, ale rozhodl se jej ušetřit kvůli lásce k Agnes. Krize Agnes řeší své problémy (vztahy ke svým milencům) sebevraždou. Závěr Krysař se rozhodne Agnes následovat, při tom hraje na svou píšťalu a strhává tak do svého průvodu všechny obyvatele města (kromě Jörgena a jednoho nemluvněte). Krysař a jeho následovatelé končí v propasti. Po této události nachází Jörgen jedno opuštěné dítě a začíná mu hledat matku, která by mu mohla dát napít. Jazykové prostředky: Příběh je vyprávěný v er-formě. Krátké holé věty. Opakování vět nebo slovních spojení ve vypjatých okamžicích a celková úsečnost. Použití archaických slov a přechodníků. Symbolismus: Symbol sedmihradského království jako ráje; dítěte jako nového lepšího života. Útvary jazyka:Ve vyprávění i v dialozích použitá jen spisovná čeština. Nespisovné formy jazyka se v díle nevyskytují. Nejsou zde použitá ani slova z cizích jazyků (výjimkou jsou pouze německá jména, neboť se příběh odehrává v hanzovním městě). Stylové rozvrstvení slovní zásoby, pojmenování: Slova jak stylov

Témata, do kterých materiál patří