Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Boccaccio Giovanni_Dekameron-Humanismus

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (29,21 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Boccaccio Giovanni – Dekameron(Den 1. - Příběh 4, 10, Den 3. - Příběh 2, Den 10. - Příběh 1, 6). + Doba humanismu a renesance (Itálie, Francie, Španělsko, Anglie). + Tragédie, komedie, sonet, villonovská balada. Giovanni Boccaccio (16. července1313 vToskánsku (zřejmě vCertaldu) –21. prosince1375 v Certaldu) bylitalskýrenesanční básník a novelista. Je všeobecně považován za zakladatele italské umělecképrózy Mládí Byl nemanželský syn. Již v mládí byl otcem poslán do Neapole za obchodem. Díky svému uměleckému nadání se ocitl na dvoře neapolského krále Roberta I. z Anjou, jehož sídlo bylo centrem raného humanismu a renesance. V této době se pro něj stala ideálem královnina nemanželská dcera Marie Aquinská, kterou v roce 1342 opěvoval v díle Elegia di Madonna Fiammetta. Následovaly diplomatické mise v Avignonu a Římě. Studoval práva. Dekameron ZnámýcyklusDekameron je považován za vrcholné Boccacciovo dílo. Vznikl mezi roky1348 až1353. Jedná se o soubor sta novel převážně s erotickým zaměřením. Příběhy jsou ve stejném poměru rozděleny do deseti dní (deka = deset, hemerá = den); odtud také název cyklu) a vypráví je deset mladých lidí (7 žen a 3 muži), kteří utekli z města na venkov, aby se zachránili předmorem, který vypukl veFlorencii roku1348.Katolická církev dílo odsoudila a naIndexu zakázaných knih byl Boccaccio uváděn až do konce 19. století; vyškrtnut z Indexu byl v roce 1900.[ Dílo napsalGiovanni Boccaccio v letech 1348 až 1353. V jeho úvodu se nachází rovněž jeden z nejvýznamnějších a nejpodrobnějších popisů moru vestředověku. Příběhy z Dekameronu a jejich náměty ovlivnily řadu dalšíchuměleckých děl v podstatě ve všech oblastechumění. Vypravěči je sedm urozených paní a tři muži: Filostrato, Dioneo, Pampinea, Filomena, Pamfilo, Elisa, Fiammetta, Emilia, Lauretta a Neifile. Obsahy těch příběhů se liší podle zdroje – nutné prověřit!!! Den první, Příběh čtvrtý Mladý mnich se procházel kolem kláštera a spatřil mladou pohlednou dívku. Dlouho si povídali v jeho cele. V tomšel kolem opat a slyšel dívčin hlas. Mnich si ho všiml také a odešel. Předal opatovi klíče a tvrdil,že jde do lesa, ve skutečnosti ho sledoval. Opat do cely nahlédl a s dívkou si také dlouho povídal a pojal k ní náklonnost. Nakonec pochopil,že je nesmyl mnicha trestat za to, co sám udělal. Den třetí, příběh druhý Mladýpodkoní se zamiluje do manželky králeAgilufa. Dělá pro ni, co jí na očích vidí, ale královna o jeho citech nic neví. Jednoho dne podkoní shledá, že jeho láska je beznadějná, a chce zemřít. Zároveň ale chce, aby z jeho činu bylo vidět, že tak udělal z lásky ke královně. Jednou večer se tedy schová v paláci do velké síně mezi královým a královniným pokojem a vyčkává, až král půjde za královnou do její komnaty. Král skutečně přijde, má na sobě plášť a v rukou hůlku apochodeň. Hůlkou třikrát zaklepá na dveře, poté mu někdo otevře a krále pustí do komnaty. Podkoní si tedy pořídí stejný plášť a hůlku a druhý den v noci se obleče do pláště, jde ke dveřím královnina pokoje a zaklepe stejně jako král minulého večera. Otevře mu rozespalá služka, vezme od něj pochodeň a pustí ho dále. Podkoní poté ulehne na lože ke královně a několikrát se s ní pomiluje, aniž by poznala, že se nejedná o jejího manžela, načež odejde. Za nějakou dobu se v královnině komnatě objeví také král; královna se diví, že se objevil znovu, když tu už jednou tuto noc byl. Král si ihned domyslí, že královnu někdo obelstil, ale nedá na sobě nic znát a odejde. Tuší, že ten, kdo je všechny oklamal, bude pravděpodobně někdo ze sloužících a že ještě musí být v paláci, proto jde do místnosti, kde spí sloužící, a rozhodne se, že postupně každému sáhne na hrudník, aby zjistil, komu neobyčejně buší srdce. Podkoní ještě nestačil usnout, a když vidí krále, tuší, proč je v místnosti. Když dojde král k němu, dělá, že spí, a čeká, co král udělá. Když král dojde až k podkonímu a zjistí, že mu neobyčejně rychle buší srdce, rozhodne se, že mu na jedné straně hlavy ustřihne vlasy, aby ho druhý den poznal a mohl ho potrestat. Učiní tak a odejde. Podkoní tuší, že si ho král takto označil, a tak obejde místnost a všem sloužícím stejně ustřihne vlasy. Druhého dne k sobě král zavolá všechny sloužící, a když vidí, že viníka neodhalí, řekne jen, že ten, kdo se včera provinil, ať tak již nečiní. A podkoní již nikdy nepokoušel štěstěnu. Den desátý Příběh první Verze A Jeden rytíř slouží španělskému králi, a protože se mu zdá, že byl za to špatně odměněn, dokáže mu král na základě bezpečné zkoušky, že to není vinou jeho, ale vinou osudu, jenž není rytíři přízniv, a potom rytíře skvěle obdaruje. Verze B Ve městě Pistojižila jedna překrásná ovdovělážena, paní Francesca, do níž se zamilovali dva Florenťané -Rinuccio a Alessandro. Ani jeden o tom druhém nevěděl a oba velmi usilovali o její přízeň. Francesca se chtěla obou zbavit a myslela si,že nejlepší to bude, když je požádá o nějakou službu, kterou podle ní nebudou schopni splnit. V Pistoji zrovna zemřel jeden muž, který nebyl oblíbený nejen díky svému chování, ale také díky svému zjevu. Lidé měli z něho strach. Toho využila Francesca a usmyslela si,že Alessandra pošle do hrobky, kde byl umrlec uložen. Aby jí dokázal lásku, měl si s umrlcem vyměnitšaty i místo ačekat, až si pro něj někdo nepřijde. Při tom neměl vydat hlásky a ani se nehýbat. Rinuccio měl zase zaúkol přijít o půlnoci beze slova do hrobky, vynést nebožtíka a dopravit ho k ní do domu. Oba seúkolu zhostili, i když měli velké pochyby a strach. Když Rinuccio táhl "mrtvolu" k domu krásné paní, zastihla ho městská stáž. Rinuccio zpanikařil, upustil Alessandra na zem, a co mu nohy stačily, pelášil pryč. Vtom však Alessandro vyskočil na nohy a také se dal do běhu. Vše se dělo před zraky Francesci, která se náramně bavila, když Rinuccio odhodil Alessandra a jak i on v nebožtíkově rubáši začal utíkat. Byla překvapena,že oba udělali to, co jim uložila. Jenže Rinuccio se nevrátil domů. Poté co městská stráž odešla, vydal se do míst, kde upustil nebožtíka. Pátral po něm, aby spl

Témata, do kterých materiál patří