Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Úvod do americké literatury + Ernest Hemingway

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (53,53 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

- Americká literatura − přinesla světu několik geniálních osobností − nástup ztracené generace (= ZG) – generační skupina amerických autorů 20. let 20. stol., kteří byli poznamenání otřesem 1. SV a zároveň vystřízlivěli z tzv. amerického snu (pojem je připisován G. Steinové) − literární téma ZG: zklamání, skepse, rozklad lid. a spol. hodnot, hledání východiska v útěku do přírody nebo kultury, hlavní jsou „ztracení“ jedinci – nenacházejí nikde zakotvení − autoři: E. Hemingway; Fitzgerald; Faulkner ERNEST HEMINGWAY (*1899 Oak Park (Illinois) - † 1961 Ketchum (Idaho)) − autor románů a povídek, novinář – svým dílem patří k největším humanistům − po maturitě se stal reportérem − v r. 1918 odchází jako dobrovolník na italskou frontu – vážně raněn − po válce dopisovatelem do Paříže – stýká se s avantgardní spol. malířů a literátů kolem spisovatelky G. Steinové − v průběhu španělské občanské války opět pracuje jako dopisovatel − po 2. SV žije v USA a na Kubě − nakonec podléhá duševní depresi + zdrav. potížím → sebevražda − znaky jeho tvorby: • zájem o mezní životní situace • zobrazení psychologických dějů v člověku • metoda ledovce = autorský styl – je nazýván objektivní či úsporný, tzn. eliminuje vše vedlejší a nepodstatné − DÍLO:  Sbohem armádo (1929) • román v ich-formě • příběh lásky mezi raněným americkým vojákem a mladou anglickou zdravotní sestrou • zpracovává autorovy zážitky z italské fronty • s reportážní přesností popisuje děj a prostředí, i charaktery postav  Zelené pahorky africké (1935) • román o lovu v Africe • autor zprostředkoval své osobní zážitky z finančně nákladného safari • pokusil se napsat jako skutečný obraz událostí tak, jak se odehrály během 1 měsíce v Africe • zachycuje lovecké scény  Stařec a moře (1952) • novela v er-formě • námět ze života kubánských rybářů • příběh o boji starého rybáře Santiaga s přírodními silami • Santiago nevnímá výsledek svého snažení jako prohru, protože během boje dokázal vzdorovat mnohem silnější přírodě a překonal tak sám sebe • motivy: osamění, utrpení či konfrontace pohledů stáří a mládí na totožnou situaci • poslední dílo vydané za autorova života • za toto dílo obdržel Nobelovu cenu  Pátá kolona – jeho jediná hra – drama ze španělské občanské války  Smrt odpoledne – novela  povídky – mnoho – např. Muži bez žen  Fiesta – román o veteránech 1. SV  Komu zvoní hrana (1940) • román • o Američanovi účastnícím se španělské občanské války • dramatický příběh z občanské války ve Španělsku • děj se odehrává během 3 dnů  Sněhy nad Kilimandžárem • povídka • hrdina = spisovatel účastnící se afrického safari, při němž se zranil rekapituluje svůj život v očekávání blízké smrti

Témata, do kterých materiál patří