Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Král Lávra

RTF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (25 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu RTF.

Autor:KAREL HAVLÍČEK BOROVSKÝ Název díla:KRÁL LÁVRA (1854) Autor: Karel Havlíček Borovský (31. října 1821 – 29. července 1856) vlastním jménem Karel Havlíček. Přídomek „borovský“, kterým často podepisoval své články, je odvozen od jeho místa narození→ Borová u Přibyslavi český básník, novinář, ekonom, překladatel a politik. Považován za zakladatele české žurnalistiky, satiry a literární kritiky. Literárně řazen do realismu, politicky patří do tzv. generace národních buditelů. jako devítiletý odchází na školu do Jihlavy, kde se učil němčině a také zde začal chápat národní rozdíly. Gymnázium studuje v Německém Brodě. Od roku 1838 studoval filozofii v Praze. otec měl kupecký krám a malé hospodářství, matka z něj chtěla mít kněze v 19ti letech vstoupil do semináře. Nesnesl přesný režim, dril, výuku v Boha, slepé opakování, viděl přetvářku, konzervatismus církve, proto odešel. odjel do Ruska, pracoval jako vychovatel. Po roce se vrací - vychovával rozmazleného kluka. Zpočátku byl Ruskem nadšený, obdivoval zbožnost a houževnatou práci vědců - vystřízlivěl – viděl zacházení s mužiky, úroveň na venkově, alkohol. redaktor a zakladatel Národních novin, které dosáhly velké popularity. v roce 1848 po potlačení revoluce byl poprvé zatčen za rušení veřejného pokoje a pobuřování. Havlíček předvedl brilantní vtipnou a pohotovou obhajobu, díky níž byl porotou osvobozen. Nadšení lidé odnesli Havlíčka na ramenou až do hospody. Havlíček byl vykázán z Prahy a po delší době hledání se i s rodinou usadil v Kutné Hoře. Zde vydával časopis Slovan, který vycházel 2x týdně. Žurnalistika ho uživila - první podnikatel v mediální oblasti. Slovan byl jediným veřejným časopisem proti vládě, vycházelo až 3 000 výtisků. Havlíčkovi bylo nabídnuto 4 000 zlatých, aby psal podle vládních představ – odmítl. Vydávání sám zastavil, aby předešel zákazu. za svou novinářskou činnost je v letech 1851-1855 deportován do tyrolského Brixenu v rakouských Alpách, kde napsal skladby: Tyrolské elegie, Král Lávra a Křest svatého Vladimíra. Zde mu bylo poskytnuto komfortní bydlení se služkou, Borovský však strádá po rodině, společenském životě a vlasti. Během návštěvy rodiny (manželka a dcera) se nejspíš nakazil tuberkulózou. Je mu povolen návrat do Prahy, kde krátce poté umírá. na pohřbu Božena Němcová údajně položila na Havlíčkovu rakev trnovou korunu jako symbol mučednictví. ·další autorova díla Epigramy Tyrolské elegie (tj. nářek, žalozpěv) - popis Havlíčkova zatčení uprostřed noci v Německém Brodu. Osobní zážitky vyjadřuje ironicky a sarkasticky. Ponižuje rakouskou monarchii. Křest svatého Vladimíra – Hlavním hrdinou je car, který potrestá boha Peruna za jeho neposlušnost, utopí ho v Dněpru. Obrazy z Rus – cestopis ·literární druh Epika ·literární žánr Satirická báseň s pohádkovými motivy, končící ponaučením jako bajka ·literární forma poezie téma:Tajemství krále Lávry, nesmyslné množství smrti kvůli strachu a hlouposti jednoho krále (oslí uši- politický symbol) časoprostor: prostor: královský dvůr, les, Irsko čas: před dávnou dobou časoprostor odráží náladu posatv- bezmoc tyranie rakouské nadvlády a bezmoc poddaných, mocní mohou cokoli, lid je bezbranný - popis dění kolem sebe kompozice: jedna báseň, sloky, verše dílo začíná od začátku, končí šťastně- už se nezabíjí, král může chodit odkrytý typ vypravěče er-forma, vševědoucí vypravěč, oslovuje čtenáře, komentuje dění, dává rady ,,Není každá vrba jako Viklovská, ani každá basa jak Červíčkovská: a když tě co na jazyku svrbí, našeptej to jen do staré vrby, dceruško drahá." Postavy Král Lávra – dobrý panovník, nechce, aby nikdo věděl jeho tajemství – stydí se za svoje uši Kukulín – holič, čestný, spravedlivý, bojácný, smířený s osudem, utrápený potřebou se svěřit Kukulínova matka – vdova, milující matka, která zachránila syna před šibenicí muzikant Červíček – hrál na basu a ztratil kolíček typy promluv monolog krále,pásmo vypravěče, přímá řeč veršová výstavba Báseň má 34 strof po 7 verších 1. a 3. verš se nerýmuje, rýmové schéma – ABCBDDB Verš přerývaný (ABCB) Verš dlouhý (cca 11 slabik) -> epika v posledním verši 5 slabik Literárně-historický kontext kontext autorovy tvroby 2 roky před smrtí tvořil v 30.- 50. létech 19. století ·tematicky podobné dílo Tyrolské elegie, Křest svatého Vladimíra – ostré vystupování proti vládě Starověké báje a pověsti- Midas- Eduard Petiška ·určení dalších autorů stejného um. směru Josef Kajetán Tyl (1808–1856) dílo:Strakonický dudák,Dekret kutnohorský,Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka,Poslední Čech – kritika od Borovského ¨ Karel Jaromír Erben (1811–1870) dílo:Prostonárodní české písně a říkadla,Kytice z pověstí národních Božena Němcová (1820–1862) Literární směr Česká literatura 1. poloviny 19. století (počátky realismu v české literatuře) - hledání východiska z krize světa - důraz na národ, vychází z lidové tvorby a přetváří ji - prolínání romantismu s realismem – venkovská próza, idylické dětství, sny o lepším světě s harmonickými lidskými vztahy (Němcová) - potřeba vlastenectví s funkcí literatury ve vztahu ke společnosti. Hájení demokratických zásad proti vládě a církvi. (Havlíček) generace národních buditelů- Národní obrození Romantismus Romantismus je literární směr i životní postoj, jenž nastupuje po osvícenství a racionalismu, tedy na začátku 19. století. Znaky romantismu důraz na city a fantazii protiklad snu a skutečnosti (člověk sní, ale společnost ho neuznává), jedince a společnosti (individualismus) hlavní hrdina bývá výjimečný a autor se s ním ztotožňuje (splývá s hlavní postavou); je neschopný nebo nemá zájem se přizpůsobit společnosti pocit osamění, odcizenosti, skepse obdiv k minulosti, mystice, k přírodě, exotice, únik do vlastního nitra, odvrací se od reality časté téma: nešťastná láska hudebnost, zvukomalebnost jazyka, obraznost vyjadřuje hrdinovu vnitřní zkušenost, touhu po bohatých vztazích, lásce, ale dochází k rozporu mezi vnitřním světem hrdiny a okolním světem, mezi snem a skutečností výjimečný člověk (cikán, loupežník,

Témata, do kterých materiál patří