Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
5. Renesance a humanismus

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (22,33 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

RENESANCE A HUMANISMUS Renesance a humanismus v Čechách(70. léta 15. st. – 1620) Renesance - důraz je kladen na poznání a vzdělání Humanismus -myšlenkový směr, filozofický a historický proud Reformace- přetvářet, cílem je reformovat římskokatolickou církev Renesancejen sporadicky, pouzeknížky lidového čtení azábavná próza (např.Historie o bratru Janu Palečkovi, Frantova práva) Jediný výraznější autorHynek z Poděbrad – syn krále Jiřího, v díle i znaky humanismu, přeložil několikpovídek z Dekameronu, vlastní tvorba: např. Májový sen Převládá humanismus –specifické rysy: snaha o rozšíření human. vzdělanostivyrovnání se s evropskou kulturoupřevahanaukové literaturylit. určena pro měšťanstvo, zaměřena na životní praxivliv latiny na rozkvět spis. ČJ, význam knihtisku Členění (postupný vývoj): Raný humanismus – a)latinští humanisté–Jan z Rabštejna(Dialogus) Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic Jan Campanus Vodňanský b)národní humanisté– píší česky (vzdělaní měšťané) nauková próza –Viktorin Kornel ze Všehrd - právník, překladatel, počátky česky psané vědy -Knihy devatery cestopisy –Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic (cesta do Benátek a Egypta),Václav Vratislavz Mitrovic (cesta do Cařihradu)kroniky –Václav Hájek z Libočan–Kronika česká (dějiny do r. 1526, výborný vypravěč x historické nepřesnosti, velká čtenářská obliba až do NO) Zlatý věk č. písemnictví (doba Blahoslavova a doba veleslavínská) = vrchol rozvoje vzdělanosti a kultury za Rudolfa II., vrchol rozvoje jazykové kultury, upevnění jazykové normy JAN BLAHOSLAV(1523 – 1571) nejvšestrannější vzdělanec – literatura, hudba, historie, jazykověda, řečnictvíbiskup jednoty bratrské + její tajemník a historik ( spisAkta jednoty bratrské – její dějiny)Nejvýznamnější postava Díla •GRAMATIKA ČESKÁ – mluvnice ČJ, zpracovává frazeologii, skladbu i slovní zásobu, poprvé popsána česká nářečí, doplněno sbírkou přísloví MUSICA – učebnice hudební teorie a kompozice pro zpěváky FILIPIKA PROTI MISOMUSŮM (= nepřátelům vyššího vzdělání) - staví se proti názoru, že pro křesťana je vzdělání zbytečné, ba škodlivé ŠAMOTULSKÝ KANCIONÁL– soubor převážně lyrických duchovních písní PŘEKLAD NOVÉHO ZÁKONA, tím podnět k překladu celé Bible =Bible kralická – vytištěna v Kralicích na Moravě, 6 dílů, kolektivní dílo bratrských vzdělanců, vzor literární češtiny – uzákonila jazykovou normu (spolu s veleslavínskou Č základ pro Dobrovského novodobou normu spis. ČJ + jako tzv. bibličtina až do pol. 19. stol. užívána na Slovensku) JIŘÍ MELANTRICH Z AVENTINA(dle něj název nakladatelství) DANIEL ADAM Z VELESLAVÍNA(1546 – 1599) univerzitní profesor (historik),nakladatel (zeť Melantricha), tiskař,slovníkář (troj- a čtyřjazyčné slovníky),překladatel (často 1. překlady do čj, kvalitní evropská lit.)organizátor lit. životaautorKALENDÁŘE HISTORICKÉHO (jediné původní dílo, význ. události různých dob, využívá svoje znalosti historika)veleslavínská Č vzor pro novodobou normu (Dobrovský – 1809) ITALSKÁ LITERATURA DANTE ALIGIERI Byl vyhnán na 20 let za kritiku papežeByl básník z Florencie Dílo: BOŽSKÁ KOMEDIE- alegorie/ putování člověka ke spáse a Bohu+ výrazné renesanční motivy - láska je rozdělena na 3 části- peklo, očistec a ráj Hl. postavy- Poutník (Dante), průvodci (Vergilius)- bloudí v lese a ohrožují ho 3 šelmy- smyslnost, lakomství a pýcha Motiv- putování a forma básně ovlivnila i další pozdější autory ( J. A. Komenský, J. Kolár, John Milton) FRANCESCO PETRARCA Básník z FlorenciePsal také milostnou poeziiVyhoštěn za politické názory ZPĚVNÍK(SONETY LAUŘE)- většina jsou básně sonet (lyrická báseň), má 14 veršů, 4 sloky, pravidelný rým (střídavý, nebo obkročný), vliv na české básník (Vrchlický, Nezval,…) GIOVANNI BOCCACCIO Z FlorencieZakladatel novodobé prózyTvůrce renesanční novely (kratší časové úseky, málo postav, překvapivý dějový zvrat na konci) DEKAMERON- soubor 100 novel, zasazeny do rámcového příběhu, většinou milostný námět, kritika soudových mravů, žena je rovnocenný partner muže NICCOLÓ MACHIAVELLI Florentský historik, dramatik, spisovatel, politik a diplomat VLADAŘ- historicko-politický spisMANDRAGONA- vypráví o nábožensky založené žene Lukrécii, která se brání nevěře FRANCOUZSKÁ LITERATURA FRANCOIS VILLON ODKAZ- též ,,MALÝ TESTAMENT“- závěť věnovaná přátelům, v ironických veršíchZÁVĚŤ- též ,,VELKÝ TESTAMENT“- báseň má bohatý rým, parodii, střídání vysokého a nízkého básnického stylu, komickýVILLONSKÁ BALADA- básnický útvar o 3 slokách po 7-12 verších, poslední sloka je obvykle čtyřveršová a tvoří tzv. poslání FRANCOIS RABELEIS Francouzský prozaik, satirik a humanista GARGANTUA A PANTAGRUEL- pětidílná epopej o rodině obrů, líčí výchovu, studia v Paříži i založení utopického opatství thelémskéhoPANTAGRUEL A JEHO ŽIVOT- vysmíval se církvi a odmítal středověkou vzdělanost, autor užíval všechny vrstvy jazyka, styl vysoký i nízký, mluvu učenců i venkovanů PIERRE DE RONSARD Psal sonety, písně a alegie a milostnou lyrikuPatřil k básnické skupině Plejáda LÁSKY- věnované Kasandře, básníkova platonická láska, dcera florentského bankéřePOKRAČOVÁNÍ LÁSEK /NOVÉ POKRAČOVÁNÍ LÁSEK- verše pro krásnou venkovanku Marii Dopinové- ve srovnání s předchozí sbírkou ,,Lásky“ jsou konkrétnějšíV SONETECH HELENĚ- patrná melancholie stárnoucího muže, který už má jen vzpomínky MICHEL DE MONTAIGNE Filozof a spisovatel z BordeauxESEJE- volně psané a kompozičně neuspořádané úvahy ŠPANĚLSKÁ LITERATURA LOPE DE VEGA Citový a morální konflikt, rodinné cti a láska OVČÍ PRAMEN- téma španělských národních dějin Drama čerpá ze skutečných událostí Hlavním hrdinou je vesnický lid (kolektiv) TIRSO DE MOLINA Vegův žák SEVILSKÝ SVŮDCE A KAMENNÝ HOST- drama rozdělení na 2 části MIGUEL DE CERVANTES Y SAAVEDRA 5 let v zajetíJeho tvorba se skládá z veršů, novel, románů i dramatZakladatel novodobých románů DŮMYSLNÝ RYTÍŘ DON QUIJOTE DE LA MANCHA- hlavním hrdinou je zchudlý zeman, vášnivý čtenář dobrodružných a rytířských románů ANGLICKÁ LITERATURA GEOFFREY CHAUCER V bojích proti Francii se dostal do zajetíV Itálii se seznámil s

Témata, do kterých materiál patří