Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Renesance

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (2,74 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Obsah Renesance (od 13. stol.)2 Dante Alighieri (1265 – 1321)2 Božská komedie2 Francesco Petrarca4 Zpěvník (Sonety Lauře), (14. stol.)4 Giovanni Bocaccio5 Decameron5 Francois Villon (1492/1432 – 1463)5 Villonovy sonety6 Velký a malý testament7 William Shakespeare (26. 4. 1564 – 23. 4. 1616)8 Hry8 Shakespearovská dramata8 Romeo a Julie8 Hamlet (poč. 17. stol.)9 Otelo9 Renesance (od 13. stol.) Rozvíjet se začala v Itálii, italští autoři jsou tedy považování za předchůdce Dante Alighieri (1265 – 1321) stoupenec protipapežské strany, byl tudíž odsuzován a vyhnán Božská komedie Obshuje silně ironické prvky Hl. postava Poutník (v literatuře velmi oblíbená postava), byl velmi podobný samotnému Dantemu Děj je to antický pohan Spojení středověkých a renesančních prvků StředověkéRenesanční TrojveršíAlegorie a obracení se k bohuVíra v pozemský životVergilius jakožto pohan nesmí do ráje Francesco Petrarca Dopisoval si s Karlem IV. Zpěvník (Sonety Lauře), (14. stol.) Velmi citové básně Sonet 3. a 4. strofa je synteze – spojení obou názorů, shrnutí Giovanni Bocaccio „Zakladatel novodobé prózy“, novelista Decameron Žena je v povídkách rovnocenný partner muže Témata Inspirována antikou Francois Villon (1492/1432 – 1463) velice rozervané básně Velký a malý testament William Shakespeare (26. 4. 1564 – 23. 4. 1616) Herec v kočovné společnosti, sám založil divadlo Globe, kde realizoval své hry Hry Napsal jich asi 39, žánrově velmi pestrých Komedie Zkrocení zlé ženy, Sen noci Svatojánské, Komedie plná omylů Tragédie Hamlet, Otelo, Romeo a Julie, MacBeth, Antonius a Kleopatra Historické hry Julius Caesar, Richard III., Jindřich IV., Jindřich V., Jindřich VI. Shakespearovská dramata Příčinou konfliktu je velice často nezvládnutá emoce, náhoda, osud Romeo a Julie aniž by působily násilně a křečovitě Děj Dva znepřátelené rody – Kapuleti a Montekové, nikdy nebylo zmíněno, proč ta nenávist Kompozice Katastrofa – smrt obou milenců Hlavní postavy Chorus – sbor, obyvatelé Verony Jambický verš Do češtiny téměř nepřeložitelný Hamlet (poč. 17. stol.) Děj Hamlet, jeho matka, jeho strýc a jeho nevlastní bratr. Otelo například používal podivný slovosled Děj zabije se. Renesance ve Španělsku Spousta lit. forem a žánrů Drama Lope de Vega Ovčí pramen – název vesnice, kde se lidé vzbouří proti feudálovi Tirso de Molina Sevillský svůdce a kamenný host Román Vyvinul se z eposu Pikareskní román Píše je i Miguel de Cervantes Rytířský román Rytíř Miguel de Cervantes Upadl ve válce do tureckého zajetí a byl prodán jako otrok v Alžíru Důmyslný rytíř don Quijote de la Mancha Viktor Dyk – aluze na Cervanta Don Quijote Mluvil archaicky, „tak, jak by měl mluvit rytíř“ Dulcinea Přízemní prostá děvečka Sancho Panza Během příběhu se vrátí za Dulcineou Metafora Záměna větrných mlýnů za obry Nadsázka Hyperbolizace

Témata, do kterých materiál patří