Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Noc na Karlštejně - Jaroslav Vrchlický

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (22,75 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Noc na Karlštejně-Jaroslav Vrchlický Zasazení výňatku do kontextu díla ARNOŠT: Dětřich dokončil právě tvůj obraz nad vchodem kaple svaté Kateřiny. - Zbývá ještě obraz císařovny. KAREL IV.: Nu?... ARNOŠT: Mistr váhá, mluvil jsem s ním včera, nechce malovat zpaměti; snažně mne prosil, abych vymohl aspoň jedno sedění Její Milosti císařovny. KAREL IV.: Jak to, Arnošte - to by bylo trochu divné překvapení pro císařovnu! Má seděti obrazu, který jí má býti tajemstvím až do poslední chvíle? Je mi líto, že mistr Dětřich nemůže trefiti její podobiznu zpaměti. Věru, je to škoda. Mám zkaženou radost. Chtěl jsem tím Elišku překvapit! (Zadumá se) ALŽBĚTA: (v pozadí k sobě) Ó, Bože, on myslí na mne! - Jak jsem šťastna! KAREL IV.: (v síni) Ano, chtěl jsem ji překvapit. Na místě, kde chci jedině sám ve vážných dnech posvátného téhodne mluviti s Bohem svým, tam v modlitby mé má svítiti drahá její tvář, to jediné, co mne může vedle štěstí a zdaru mých Čech poutati k této bídné zeměkouli. (Pije, - hlasitěji) Arnošte, řekni mistru Dětřichovi, ať dokončí ten obraz zpaměti, chci vésti jeho štětec, kde chvěti se bude v rozpacích, znám každý tah jejího obličeje, každý vlásek jejích skrání, každý záhyb jejího úsměvu! Povedu ruku jeho a vytvoří velké dílo, před nímž se zastaví budoucnost, nebo nebude malovati on, ale sama láska! Jsem snad dětinský v očích tvých, Arnošte, ale já nestvořil lásku, já ji jen vděčně přijímám z rukou velikého Boha. -Úryvek je ve druhém jednání, když k císaři přijde Arnošt a řeší se dar pro Alžbětu. Téma a motiv Hra dobře vystihuje atmosféru doby Karla IV., přesto se nezakládá na historicképřednosti dějě a postav. Postaveno na pobavení čtenářů. Láska může porušit všechny zákazy. Za vším hledej ženu. Časoprostor Na hradě Karlštejn ve 2. pol 14. stol. (vláda Karla IV.) – červen, rok 1363 Kompozice Chronologická, 3 dějství Literární druh a žánr Literárná druh: drama Literární žánr: komedie Vyprávěč/lyrický subjekt dialog – střídání více ich-forem Hlavní postavy KAREL IV.: rozumný, zadumaný, zamilovaný -spravedlivý a schopný vládce, čestný, má smysl pro humor a pochopení pro lásku, upřímně miluje svoji ženu Alžbětu, dokáže se povznést nad prohřešky ALŽBĚTA: překvapená, zamilovaná, šťastná -milující žena ze všeho nejvíce toužící po společnosti svého chotě, je obdařena tak velkou silou, že je schopna zlomit meč ARNOŠT: starostlivý, správce Karlštejna, arcibiskup Pešek – královský šenk, trošku zmatkař, toužící po dívce Aleně a rytířských ostruhách Alena – miluje Peška, představuje mladou dívku, která je pro lásku schopná jakéhokoli činu, projevuje svou statečnost, odvahu i smysl pro humor. Král Petr – anakreontský ideál, cokoliv za víno, ženy, zpěv vévoda bavorský, Štěpán – ziskuchtivý velmož, ale dostatečně čestný, aby dokázal ustoupit i šlechetnějším cílům, než jsou peníze Purkrabí - strýc Aleny, správce hradu Vyprávěcí způsob dialogy Typy promluv Dialogy,monology Veršová výstavba Není Jazykové prostředky (aplikovat na výňatek) -střídání dvou ich-forem – dialog -(Zadumá se),(v pozadí k sobě) – scénické poznámky -Seděti, šťastna – archaismy -znám každý tah jejího obličeje, každý vlásek jejích skrání, každý záhyb jejího úsměvu – hyperbola (nadsázka) -krámek – zdrobnělina -Ó, Bože, on myslí na mne!– věta zvolací -vysoká frekvence oslovení = zdůraznění hodnosti oslovované osoby, projev úcty Tropy a figury (aplikovat na výňatek) Zdrobněliny-krámek Hyperbola (nadsázka)- znám každý tah jejího obličeje, každý vlásek jejích skrání, každý záhyb jejího úsměvu Další tvorba autora Autor Jaroslav Vrchlický (1853–1912) -narodil se v Lounech - český básník, dramatik, překladatel a literární kritik - vlastním jménem Emil Frída - narodil se v Lounech v rodině ne příliš úspěšného obchodníkaJakuba Frídy a jeho manželky Marie, rozené Kolářové - dětství ale nejvíce prožil v Ovčárech u Kolína u svého strýce, faráře Antonína Koláře - studoval na gymnáziu v Praze a v Klatovech; po studiu vstoupil do kněžského semináře (ne nadlouho), pak přestoupil na filozofickou fakultu - studoval dějepis, filozofii a francouzskou literaturu, kterou později také překládal - po studiích strávil rok v Itálii jako vychovatel ve šlechtické rodině - po návratu byl krátkou dobu učitelem, tajemníkem české techniky a později profesorem srovnávacích literárních dějin na pražské univerzitě - byl zamilován do spisovatelky Sofie Podlipské - jelikož ale byla vdaná, vzal si její dceru - dostalo se mu vysokých poct doma i za hranicemi: byl členem České akademie věd, členem obdobných akademických institucí v cizině - v roce 1901 jej rakouský císař František Josef I. povýšil do šlechtického stavu - byl nadaný na jazyky -literární gigant – rozsáhlé dílo, myšlenkově je až za Nerudou - autor nejrozsáhlejšího díla v české literatuře – 144 vlastních knih, 98 překladů z 18 jazyků - Vrchlický byl nominován na Nobelovu cenu za literaturu, cena mu nebyla udělena - v roce 1908 onemocněl těžkou mozkovou chorobou, které po čtyřech letech utrpení v Domažlicích podlehl Další díla Okna v bouři – intimní lyrika, psáno v krizi (jednak v tuto dobu – 90. léta – probíhal spor s ruchovci, především však procházel hlubokou manželskou krizí), zklamání, hořkost, rezignace, samota, formalistní – zkouší různé formy, experimentuje, zapomíná na obsah; báseň Za trochu lásky Zlomky epopeje – cyklus epických nebo lyricko epických básní – jedno téma – myšlenkový vývoj lidstva, básnická sbírka s historickými náměty, optimistický náhled, lidstvo se vyvíjí k humanitě Dojmy a rozmary – sbírka, převažuje milostná poezie, hlavní motiv žena, kterou povyšuje na ideál a smysl života, láska k přírodě a lidem Vliv doby na tvorbu, ostatní autoři Lumírovci - označována skupina spisovatelů 70. a 80. let 19. století sdružující se okolo časopisu Lumír - společně s ruchovci tvořili novou generaci spisovatelů, která přebírala vliv poodcházejících májovcích - snahou bylo povznést českou literaturu na evropskou úroveň - prostřednictvím překladů (především z románské literatury) uváděli do české lite

Témata, do kterých materiál patří