Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Farma zvířat

RTF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (133.61 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu RTF.

Farma Zvířat (1945)

Autor:George Orwell

1903Motihari,India-1950London,United KingdomEric Arthur Blair-známější pod pseudonymem George Orwell,britský novinář,esejista a spisovatel.Narozen v Indii,s matkou se přestěhoval do Anglie.Vystudoval soukromou střední školu a prestižní Eton College.Po roce1936se dobrovolně zapojil do španělské občanské války.Přestože psal knihy o diktaturách komunistického typu,sám se cítil být socialistou,což dokazuje jeho citát: "Každou řádku,kterou jsem od roku1936napsal a která stojí za zmínku,jsem přímo či nepřímo psal proti totalitarismu a pro demokratický socialismus,jak jej chápu."Orwellovy knihy a eseje senetýkají jen politiky,ale komentují život své doby a zabývají se sociáními tématy.V komunistickém Československu byl na seznamu zakázaných autorů,jeho knihy nemohly oficiálně vycházet.Orwellovy knihy v češtině tou dobou vycházely v exilových nakladatelstvích.Další díla:1984,Na dně v Paříži a Londýně,Nadechnout se

Vliv na jeho dílo

Orwell se během pobytu seznamuje s ruským novinářem Zamjatinem,inspiruje se jeho tvorbou.Poznává poměry v totalitním Rusku,na které reaguje svou tvorbou.Jeho tvorba je kritikou totalitních systémů (komunismus,fašismus).inspiroval se dobou stalinistického režimu a v knize skrytě popisuje,jak funguje.

Literární forma:próza

Literární druh:epika

Literární žánr

antiutopický román-myšlenka fiktivní společnosti,která se vyvinula špatným směrem,má zásadní nedostatky (totalitní forma vlády,omezování osobní svobody)vzniklé přehnáním jednoho nebo více ideologických principů.Občané antiutopického světa jsou obvykle neskrývaně utlačováni politickým systémemalegorická bajka-příběh kratšího rozsahu,zvířata vystupují jako lidé

Literární směr

světová literatura20.století-tvorba s prvky sci-fi (neskutečné světy,fiktivní vize budoucnosti a vědy,stinné stránky technického postupu,otřesné vize totalitní společnosti,utopie a antiutopie)

Časoprostor

farma,čas nespecifikován

Jazykové prostředky

spisovný jazyk,použity i odborné termíny (animalismus,komplexní myšlení,apatie)mnoho slov se socialistickým zabarvením (liga mládeže,sportovní výbor)-autor je využil aby zkritizoval totalitní režimmetafory-psi jako tajná policie,kůň jako dříč,ovce jako nepřemýšlející maso,prasata jako nejchytřejší ze zvířatarchaismy-senoseč,báchorkyslohový postup-vyprávěcí a popisnýpersonifikace

Hlavní téma

Myšlenka rovnosti mezi všemi druhy se zvrhne v nadvládu jedné společnosti,která přetváří pravidla ve svůj prospěch.Štěstí i majetek se snaží získat i "přes mrtvoly".Kritika komunismu a Sovětského svazu,stalinismu

Motivy

písně,státní rituály,stodola (kde je napsáno7přikázání)

Děj

Dílo se odehrává na běžné farmě jménem "Panská farma".Pan Jones propíjí penízea svůj čas tráví v hospodě.O zvířata se nestaral dobře a často neměla zvířata dost jídla.Začne je štvát,že musí sloužit lidem,chtějí pracovat jen sami pro sebe.Vzbudí se revoluce,která jeúspěšná.Po vyhnání lidí z farmy se farma přejmenuje na "Zvířecí farma"a jsou ustanovena pravidla (Sedm přikázání),která nesmí být překročena.Zvířata začnou znovu pracovat,ale díky pocitu svobody tentokrát mnohem výkonněji.V čele jsou dvě prasata (Kuliš a Napoleon),která se pořád hádají.Když jedno podá návrh,druhé ho zamítne,v lepším případě podá jiný návrh.Napoleon vyhnal Kuliše a poslal na něj divoké psy které si sám vychoval.Postupně vraždí i další zvířata.Napovídal jim,že za tu dobu zapomněli Sedm přikázání.Nejpracovitější zvíře je Boxer,který se ale předře a je odvezenna jatka.Napoleon si vychoval další prasata k obrazu svému a ty začínají vládnout celé farmě.Začnou spolupracovat s lidmi a přejmenují farmu zpět na Panskou.S lidmi popíjejí a hrají karty.Ostatní zvířata je od sebe nedokážou rozeznat.Prasata totiž vypadají jako lidé.

Témata, do kterých materiál patří