Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Květy zla – Charles Baudelaire

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (68,96 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Charles Baudelaire – Květy zla nakladatelství:Mladá fronta a. s., 1997, Praha přeložil:Svatopluk Kadlec literární druh:lyrika, poezie literární žánr:používané různé žánry, nejčastěji sonet Charles Baudelaire 9. 4. 1821 – 31. 8. 1867francouzský básník a překladatelvystudoval internátní školu a začal studovat právavedl bohémský životzaložil časopis Veřejné blaholiterární a umělecký kritik, píše v období romantismu a symbolismu, ale dobově jde však o realismusve svých dílech popisuje bolest, utrpení, nejistotu (vyvolané požitím drog)stavěl se proti měšťanské společnosti, připadal si, že nezapadá do společnostidíky překladu Edgara Allana Poea se stal slavným po celé Evropězemřel v Paříži (ochrnul na polovinu těla)díla: Albatros, Vlas, Zdechlina, Estetické zajímavosti, Exotický parfém, Bruselské rokyobdobí autora: francouzští prokletí básníci, 19. stoletítato sbírka byla zakázaná vydávat Charakteristické znaky textu básnická sbírka, kde je asi 140 básníbásně jsou uspořádány do šesti tematických celkůhledání krásy v ošklivosti a bolestipopisuje umění jako štěstí a harmonii života, obyčejný život je nudný a zlýobdiv a také nenávist k ženámprovokativní obsah 6 tematických celků a jejich motivy Splín a ideál – smutek, bolest, melancholie, beznaděj a senPařížské obrazy – lidé, velkoměsto, sociální motivy, svítání, soumrakVíno – alkoholové opojení, nereálnostKvěty zla – temno, krev, beznaděj, zničení, pesimismusRevolta – výsměch, vzdorSmrt – konec, zánik, nová naděje Jazykové prostředky vystiženy protiklady – život a smrt, krása a ošklivostvyskytuje se oxymóron, symboly, metafory, obrazná pojmenováníinspiroval se vjemy, které dráždí smysly – zvuky, vůně, chutě a zrakv básních líčí lásku a její krásu a její zklamání, nevěraalexandrín ve formě sonetualexandrín = rýmovaný dvanáctislabičný verš, po šesté slabice má pauzusonet = 14 veršů rozdělených do 4 slok, dvou čtyřveršových – kvartet a dvou tříveršových – tercet Téma a hlavní myšlenka Hlavním tématem knihy je ukázat krásu v ošklivosti, bolesti, vlastní nitro, únavu ze společnosti. Básník se chce osvobodit od konvence a zastaralých pravidel. Snaha pobouřit a vyburcovat společnost. Vyjádření autorových pocitů, vzpomínek a myšlenek, které ukazují na jeho vnitřní neklid. Dílo pokládá novodobé poezie. Charakteristika postav jedná se o básnickou sbírku, nelze popsat konkrétní postavy Místo a doba děje místo: Pařížčas: 19. století, nelze blíže určit, protože to jsou básně Obsah Zdechlina Autor zde mluví ke své milé o pomíjivosti života, pomíjivosti krásy, detailně zde popisuje rozkládající se mrtvolu, která je ve značně rozloženém stavu a je kolem této zdechliny mnoho much, housenek a jiného hmyzu, autor tímto dokonalým popisem u čtenáře vyvolává i smyslové vnímání: podněcuje čich, zrak, chuť, popis je tak dokonalý, že jsem si připadala jako bych stála u této mrtvoly i já sama. nejznámější báseňčasto se objevuje v básni inverze (převrácený slovosled)je členěna do dvanácti slok po čtyřech veršíchrým je střídavýhlavní myšlenkou je naznačit, že i ve věcech odporných a ošklivých se dá najít něco krásnéhokrásu hledá autor v přírodě, i když zdechlina není nic krásnéhoprezentuje pohled na přírodu, která přivádí na svět všechno živé a zase přijímá zemřelépřirovnává svou milovanou bytost ke zdechliněv závěrečných verších si autor uchovává v paměti skutečné krásy jeho zemřelé láskyvětšina slok je věnovaná samotnému popisu zdechlina, například jak ji rozežírají červyautor je v každé básni lyrickým subjektem = v každé básni se prolíná sám autorzdechlina = mrtvolaverš je pravidelnýdruh je lyricko-epickýonomatopoie - V bzukotu lesklých much…personifikace - Slunce se opíralo…hlas vody, stále běžící,…epiteton - lesklých much…metonymie - zdvižené nohy, děvka neřestná…perifráze a velké Přírodě zas navracelo by, co v jedno se spojovalohyperbola - stokrát znásobena,…oxymóron - …že zdechlina, zvláštního dechu plná,…apostrofa - Má duše, vzpomeňte, …eufemismus - až tráva nade vším a tučný květ rozkvete… Názor na knihu Kniha je velmi zajímavá, tím, jak v básni Zdechlina autor popisuje rozežírání mrtvoly. Líbila se mi.

Témata, do kterých materiál patří