Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Kytice

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (23,43 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

K y t i c e z p o v ě s t í n á r o d n í c h Karolína Ryšavá Úvod Kytice je klasicky české, velmi známé dílo, které je myslím v povědomí všech, neboť když už nám nebylo předčítáno jako malým místo pohádek na dobrou noc, tak jsme byli víceméně donuceni si jej přečíst jako dílo maturitní. Myslím, že na díle je obdivuhodné to, že je stále čteno. Což dost dobře nechápu, protože si myslím, že je mnoho o hodně lepších děl, které číst. Třeba jsem ale jen výjimkou potvrzující pravidlo (že Erben je znamenitým spisovatelem?). Autor Život Karel Jaromír Erben se narodil roku 1811 v Podkrkonošském Miletíně do rodiny ševce a sadaře jako dvojče, jeho bratr Jan již však necelé dva měsíce po narození zemřel. Základního vzdělání se mu dostávalo v místní, Miletínské škole. Poté pokračoval na Hradeckém gymnáziu a na vysokoškolská studia se přestěhoval do Prahy. Tam se věnoval studiu práv a filosofie na Karlově univerzitě. Tam se odehrálo pro jeho život pár důležitých momentů; seznámil se tam s Františkem Palackým, se kterým spolupracoval po celý život a uvědomil si, že jej velmi zajímá lidová slovesnost a začal se jí věnovat. Po vystudování právnické univerzity procházel soudní praxi, při které se věnoval vydávání starších památek českého písemnictví, překládání ze slovanských jazyků a také lidové slovesnosti. Poté začal pracovat jako sekretář Českého muzea, což mu zajišťovalo přístup k archivním materiálům z venkova – výborného zdroje jeho tak oblíbené lidové slovesnosti. Získával tak náměty – historii českých rodů, lidové písně i pohádky. V roce 1848 se stal redaktorem Pražských novin, avšak tuto funkci zastával jen jeden rok. V roce 1851 se stal archivářem města Prahy, vedle této funkce se však věnoval i práci vědecké – stal se spolutvůrcem Riegrova slovníku naučného, ježto byl první českou encyklopedií. Dílo Erben se zabýval hlavně literárními a politickými dějinami a národopisem, avšak také sbíral lidovou slovesnost – písně, pověsti, říkadla a pohádky. Z jeho konkrétních děl: Prostonárodní písně a říkadlaSto prostonárodních pohádek a pověstí slovanských v nářečí původníchSoubor českých pohádek (nedokončený) – pohádky Zlatovláska, Dlouhý, Široký a Bystrozraký, aj.Kytice z pověstí národních Kontext doby Nacházíme se ve třetím období národního obrození, ve světě vrcholí romantismus, biedermeier a pomalu se blížíme k realismu, což začíná být v dílech cítit. Literatura té doby, hlavně v rámci českého obrození, si kladla a cíl obnovit české vlastenectví, probudit jej v lidech. SoučasníciVe světě George Gordon Byron (Anglie) Percy Byshe Shelly (Anglie) Walter Scott (Anglie) Victor Hugo (Francie) Stendhal (francie) Alexandr Sergejevič Puškin (Rusko) Michail Lermontov (Rusko) Novalis (Německo) Heinrich Heine (Německo) Edgar Allan Poe (Amerika)V českuJosef Kajetán TylKarel Hynek MáchaBožena Němcová Dílo Dílo vyšlo poprvé v roce 1853, tehdy ještě obsahovalo pouze 12 balad, Lilie byla přidána roku 1861. Erben na tomto díle pracoval celkem přes dvacet let. Jako prvotní počin vyšla samotná báseň Kytice v novinách již dříve a přijala velmi kladné ohlasy čtenářů. Vrstva kompoziční Obecná charakteristika Druhy veršů v díleObkročný (ABBA)Přerývaný (ABAC)Střídavý (Kytice, Poklad)Sdružený (Svatební košile, Vrba, Lilie) Literární druh Lyricko-epický Literární žánr Soubor 13 balad, pohádek (Zlatý kolovrat), mýtů (Polednice) či pověstí (Poklad) Kompozice díla Zrcadlová kompozice díla, původního vydání díla – nezahrnující baladu Lilie, je jedním z nejzajímavějších prvků díla. Tzn. první a poslední balada mají podobné znaky, podobné téma. Myslím, že zrovna tenhle fakt, že jej Erben takto komponoval, výborně ukazuje jeho vědecký přístup a pohled na život. Námět Náměty Erben sbíral v lidové slovesnosti a zřejmě došel k tomu, že na lidech jsou velmi zajímavé jejich vzájemné vztahy (a to většinou v rodině). Některé balady mají kořeny v klasických křesťanských příbězích. Téma Myslím, že celkové téma všech básní jsou mezilidské vztahy, vztahy v rodině a jejich anomálie, ve kterých se Erben vyžíval Motiv Ve všech baladách se pořád dokola opakují velmi podobné motivy, na kterých Erben stavěl. Vina a trest Smrt Bohatství Zavržení blízkého člověka Osudovost Marný boj s nadpřirozenými silami či přírodou Postavy Hlavními postavami jsou většinou ženy – matky, dcery, manželky,… Častý výskyt nadpřirozených postav – vodník, umrlec, Polednice, či vrba Čas Dílo není časově určeno, odehrává se v neurčitém čase, každá z balad samostatně v různém časovém úseku. Nejspíš však v 19. století. Prostor Prostor často není nijak přesně určen, děje se odehrávají na různých místech – na vesnici, v chalupě, na hřbitově, v lese, apod. Vrstva jazyková Dílo je psáno přímou řečí, stručně, jasně a věcně. Psáno er-formou. Rým je většinou výrazný, autor hojně využívá prostředků zvukomalebných, přirovnání, metafor, epitet, personifikací, apostrof, elips a dalších. Často probíhající dialogy jsou většinou jasné a živé, popisy jsou v díle velmi výstižné a názorné. Psáno češtinou v době vzniku díla aktuální, dnes již však jazyk zastaralý. Jednotlivé příběhy Zrcadlení Kytice + Věštkyně –uvádějí/ukončují dílo, motiv národního smutku, nadějí a buditelství Svatební košile + Vrba – vztah mrtvých a živých, přeměna člověka Poklad + Dceřina kletba – mateřský vztah a jeho etické porušení Polednice + Vodník – motiv nadpřirozených bytostí Zlatý kolovrat + Záhořovo lože – vina a vykoupení Štědrý den + Holoubek – láska a smrt Kytice Téma Smrt matky, která po sobě zanechala mnoho sirotku, kteří velmi truchlí - vlastenectví Motiv Mezilidské vztahy, mateřská láska, vlast, smrt Postavy Zemřelá matka, siroty Rým Střídavý Poklad Téma Matka na velký pátek vymění dítě za bohatství, za rok si jej ale vymění zpět a lituje toho, co prve udělala Motiv Vina a trest, mateřská láska, čekání, pochopení Postavy Matka, dítě Rým Měnící se střídavý Polednice Téma Rouhající se matka přivolá na dítě polednici, pak však ze strachu o dítě dítě objímá a sama zardousí Motiv Vina a trest, smrt, mateřská lás

Témata, do kterých materiál patří