Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Kytice

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (17,18 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Název knížky:Kytice Žánr:lyricko-epické balady Autor:Karel Jaromír Erben (1811 – 1870) Český básník, prozaik, historik, překladatel, archivář, sběratel lidových písní a legend,představitel lit. romantismuvěnoval se národopisné a sběratelské činnostivystudovaný právníkspolupracoval s Františkem Palackým → místo archiváře města Prahyv roce 1846 - sekretářem Národního muzea (před tím Vlasteneckého)člen Královské české společnosti naukvyhýbal se veřejnému životuspolutvůrce Riegrova Slovníku naučného → 1. česká encykloped ieneuznával vzpoury proti osudu, uctíval daný řád (Kytice → postavy přijímají svůj osud)témata → vina, trestV ústní lidové slovesnosti hledal obraz starých slovanských mýtů (výsledkem jeho sběratelské činnosti 3 svazky Písní národních v Čechách + jejich rozšířená verze Prostonárodní české písně a říkadla). Lidovou tvorbu jen nesbíral, ale také se ji snažil kriticky zkoumat a tím ji i ovlivňovat. Sbíral ústní lidovou tradici pouze v Čechách, ne na Moravě (na Moravě Sušil nebo Stránecká).Kytice (Kytice z pověstí národních, rozšířená verze Kytice z básní K. J. Erbena) je jeho životní dílo - tvořil přes 20 let, na jeho tvorbu měl vliv folklór a tradice. 3 fáze Národního obrození.Další díla: Byl jeden král, Sládci, České pohádkySoučasníci: Josef Kajetán Tyl (Lesní panna, Chudí lidé), Karel Hynek Mácha Místo a doba děje:19. století, české země a venkov Téma: Kniha poukazuje na lidové tradice a špatné vlastnosti lidí. Po jejich prohřešku přichází přísný a neúprosný trest, který postavy pokorně snášejí. Jedinou šancí ke zmírnění či odčinění je pokání (Poklad, Svatební košile, Záhořovo lože). Erben si cenil společenskému poslání ženy, především matky (ve všech básních kromě Záhořova lože je ženská hrdinka). Sbírka také měla posilovat víru národa v lepší budoucnost. Hlavní postavy:nepojmenované Kompozice: 13 balad (epická, lyricko-epická, lyrická báseň s tragickým dějem a koncem)Kytice je stěžejní báseň a ostatní na ni navazují jako květy, zrcadlově korespondující básně podle pořadí (první x poslední, druhá x předposlední…) Kytice x Věštkyně - naděje a víra v lepší budoucnost vlastencům Polednice x Vodník - záporná role nadpřirozených postav Poklad x Dceřina kletba - mravní narušení vztahu mezi matkou a dítětem Svatební košile x Vrba - přeměna člověka (milenec→mrtvý umrlec, žena→vrba) Zlatý kolovrat x Záhořovo lože - důraz na vinu, pokání a vykoupení (pohádka a legenda) Štědrý den x Holoubek - kontrasty motivů, štěstí x smutek, láska x smrt, Lilie - 13tá báseň, nikam se nehodí Jazykové prostředky: balady →prvky pohádek, pověstí a legend, psáno formou dialogů - dynamické a stručné, romantické prvky, básně v malém časovém úseku (vyjma Záhoře a Kolovratu), neslovesné věty - rychlý spád, opakování slov i celých částí s malou obměnou, verše střídavé (Kytice, Poklad) i sdružené (Svatební košile, Vrba, Lilie)jazyk spisovný, velmi bohatý, využívá metafory, apostrofy, básně psané gnomickým veršem (krátký a hutný), pravidelná rytmizace a veršováníer-formaopakování slov (nechoď, nechoď → zdůrazňuje varování)opakování veršů (nechoď, dceruško, k vodě ven)využití pověr: perly → slzy, pátek → nešťastný den, bílé šatičky → smutek)zdrobněliny: dceruško, matičko, šatičky, raníčko, šátečky ... →lidový jazykzvukomalba: Vyvalily se vlny zdola, roztáhnuly se v širá kola; a na topole podle skal, zelený mužíček zatleskal Aktuálnost díla:Dílo bylo pozitivně vnímáno především avantgardními umělci a zároveň teoretiky strukturalismu, kteří měli k avantgardě sympatie (J. Mukařovský, R. Jakobson). Výhrady měli naopak konzervativci (A. Novák) a katolíci (T. Vodička). Kyticí se později inspirovala řada básníků (Hálek, Neruda, Vrchlický, Bezruč, Wolker), skladatelů (Dvořák, Fibich) a malířů (Mánes, Mikoláš Aleš). Můj názor:Kniha se mi četla velmi dobře, ačkoliv měla trošičku těžší kompozici (v které je ale jasný řád, který stačí jen pochopit). Všechny básně jsou čtivé a na pochopení nijak složité. Děj není vyumělkovaný, má rytmus a spád.

Témata, do kterých materiál patří