Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Lakomec

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (19,8 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Lakomec Moliére (1622–1673) Světová literatura do konce 18. st. Téma:lidská chamtivost, Harpagonův život Hl. myšlenka:kritika chorobné touhy po penězích – peníze jsou vášní, která člověka vylučuje ze života; člověk zaslepený touhou po bohatství nebere ohled na city ani lásku; výsměch lidské chamtivosti Čas: 17 stol. (1670) Prostředí: Paříž Kompozice: Děj je chronologický Literární druh: Drama = Divadelní hra, dialogy, vystupují jednotlivé postavy Literární žánr: Komedie= je literární nebo dramatický útvar, který vždy skončí šťastně Vypravěč: Žádný jedná se o hru Postavy: Harpagon – Moliére na něm ukazuje obraz lichváře, který je pro své peníze ochoten obětovat cokoliv. Citovými vztahy počínaje a vlastní rodinou konče. Ztráta peněz pro něj znamená naprostou tragédii, nenávist ke všemu živému, nechuť k životu a ztracený smysl života. Čipera (Šindel) – Je zcela oddaný svému pánu Kleantovi. S myšlenkou, že svému pánovi pomůže, ukradl Harpagonovi jeho skříňku s penězi. Kleantes – Harpagonův syn. Zamiloval se do Mariany, i když byla velice chudá. Šílená láska k penězům jeho otce se mu příčí. Je tedy jeho pravým opakem. Mariana – Chudá dívka, která se stará o svou nemocnou matku. Zamilovala se do Kleanta. Ne pro jeho peníze, ale proto, že je takový, jaký je. Valér – sluha Harpagona; zamilovaný do jeho dcery Elišky. Eliška – dcera Harpagona; zamilovaná do Valéra. Anselm – šlechtic, má si vzít Elišku proti její vůli; otec Valéra a Mariany (jak se na konci hry ukáže) Děj: Autor (zařazení):Klasicismus umělecký směr aristokracie Vznikl v absolutistické Francii a až do konce 18. století převládal ve velké části Evropy Reakce na baroko Znaky: vzor-antické umění (tvůrčí kázeň, umělecká krása, dokonalost, harmonie) jednotné principy a pevný řád, závazné normy společenské mravnosti rozumová kázeň (cit podřízen rozumu a povinnosti) krása je v pravdě a přírodě střízlivost a účelnost (x barokní zdobnost) Další autoři: Pierre Corneille- Cid Jean Racine- Andromacha Carlo Goldoni- Sluha dvou pánů Autor: Francouzský spisovatel Jaen – Baptiste Poquelin vystupoval pod jménem Moliére se narodil v roce 1622. Od svých mladých let působil u kočovných společností jako herec a režisér. Zabýval se také psaním frašek a komedií. Poté získal místo ředitele královského divadla v Paříži. Stále vedl válku s církví a s královským dvorem. V jeho hrách se promítala soudobá mravní problematika, od postavení žen ve společnosti i v rodině, lakoty, náboženského pokrytectví až po úlisnost a snahu měšťanstva napodobovat šlechtu. Postavy jeho děl mají výrazné charakterové rysy. Moliére zemřel v roce 1673. Další díla: Tartuffe /1664-69/ -komedie, která byla nejodvážnějším Molierovým dílem, poukazuje na pokrytectví a chvástání. Tartuffe ovládá Organa a manipuluje s jeho rodinou. Orgon mu bezmezně věří. Tartuffe usiluje o jeho ženu, i když se má oženit s jeho dcerou. Členové rodiny se tomu snaží zabránit, ale marně. Orgon je tak zaslepen falešným přátelstvím Tartuffeho, že na něj přepíše svůj majetek. Teprve zásah krále dokáže zabránit krachu rodiny. Zdravý nemocný /1673/ - komedie namířené proti předsudkům a zlosynům, hlásající zdravý rozum a lidovou morálku. Postavy těchto komedií jsou velmi opravdové, s charaktery lidí, žijících v nejrůznějších dobách i společenských vrstvách.

Témata, do kterých materiál patří