Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
LAKOMEC

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (16,62 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

LAKOMEC Moliére ∙Klasicismus 17. – 18. století – navazuje na odkaz antiky, vznik ve Francii, soulad citové a rozumové stránky, rozumová kázeň, vyrovnanost, harmonie, jasnost, řád a dodržování pravidel ∙vysoká literatura –poezie:óda, epos;próza:úvaha, esej;drama:tragédie, pojednává o životě z vysokých vrstev, náměty z antiky, v dramatu dodržována trojí jednota ∙nízká literatura –poezie:epigram, zábavná poema;próza:satira, bajka;drama:komedie, fraška, pojednává o životě měšťanstva a prostých lidí ∙Další autoři:Pierre Corneille –Cid,Jean Racine –Faidra,Jean de La Fontaine – bajky,Carlo Goldoni –Sluhadvou pánů Moliére – vlastním jménemJean Baptiste Poquelin ∙ francouzský dramatik, spisovatel, herec (proti vůli rodiny se stal komediantem) ∙ brzy se proslavil, především mezi chudinou ∙ spoluzaložil Skvělé divadlo → skončil ve vězení pro dlužníky, později kočoval ∙ později si získal náklonost Ludvíka XIV. a stal se organizátorem královských akcí ∙ zemřel na jevišti při repríze své poslední hry Zdravý nemocný ∙ navazuje na Plauta – jevištní tipy ∙ vychází z lidových frašek,komedie dell’arte (druh improvizovaného barokního divadla s ustálenými typy postav, které charakterizují určité společenské vrstvy a zdůrazňují určité lidské vlastnosti) ∙ postavy se vyvíjejí, zesměšňoval to, co mu připadalo nepřirozené a pokrytecké (podřízenost ženy muži, cynismus feudálů, jejich mravy, náboženské pokrytectví a další) ∙Další díla:Tartuffe neboli Podvodník, Don Juan neboli Kamenná hostina, Misantrop Rozbor ∙Literární druh: drama,literární žánr: komedie ∙ Obratně využívásituační,slovní ipohybovoukomiku (typické pro dell’arte) ∙ Výrazná psychologie postav ∙ Předloha: Komedie o Hrnciod Plauta ∙Tematický plán: ∙Krátký obsah: Harpagon je sice bohatý, ale je neuvěřitelný lakomec. Každého podezírá z krádeže včetně svých dětí (syna a dcery). Jeho syn je nucen půjčovat si odjinud. Kleantes je zamilován do chudé dívky Mariany a chce otce požádat o svolení ke sňatku. Otec syna překvapí s tím, že si Marianu vezme on. Kleanta by rád oženil s bohatou vdovou. Dceru, která je zamilovaná do Valéra chce provdat za stárnoucího boháče Anselma. Kleantův sluha Čipera poklad Harpagonem zakopaným na zahradě a uzme jej, aby tak Kleantovi pomohl. Začne zběsile pátrat a podezřívat každého ve svém okolí a nepřestane, dokud se nedozví, že Valér se zasnoubil s jeho dcerou. Valér prozradí, že jeho otcem je italský šlechtic, z čehož vyplyne, že je to Anselm (šlechtic)Dále vplyne, že Mariana, je jeho sestra a Anselmova dcera. Kleantes svému otci navrhne, že peníze vrátí, když dostane Marianu. Harpagon obětuje vše, jen aby získal své peníze zpět. Pak ale pozná pravý původ Mariany a Valéra a pochopí, že vdavky jej nebudou stát jedinou minci a své dceři taktéž dávat žádné věno nemusí, proti svatbě svých dětí najednou nic nenamítá. Valér se ožení s Eliškou a Kleantes si vezme Marianu. ∙Hlavní téma: typ člověka, který je pro peníze schopen obětovat vše ∙Motivy: kritika touhy po penězích, člověk zaslepený touho po penězích, výsměch lidské chamtivosti ∙Hlavní postavy: Harpagon -Moliére na něm ukazuje obraz lichváře, který je pro své peníze ochoten obětovat cokoliv. Citovými vztahy počínaje a vlastní rodinou konče. Ztráta peněz pro něj znamená naprostou tragédii, nenávist ke všemu živému, nechuť k životu a ztracený smysl života. Kleantes - Harpagonův syn. Zamiloval se do Mariany, i když byla velice chudá. Šílená láska k penězům jeho otce se mu příčí. Je tedy jeho pravým opakem Mariana - Chudá dívka, která se stará o svou nemocnou matku. Zamilovala se do Kleanta. Ne pro jeho peníze, ale proto, že je takový, jaký je Čipera - Je zcela oddaný svému pánu Kleantovi. S myšlenkou, že svému pánovi pomůže, ukradl Harpagonovi jeho skříňku s penězi Valér - sluha Harpagona; zamilovaný do jeho dcery Elišky ∙Časoprostor: 1670 ve Francii, Paříž ∙Kompoziční plán: 5 jednání, několik scén, chronologický postup, vypravěč nezasahuje do díla ∙Expozice – Harpagonův majetek ∙Kolize – láska Kleanta a Mariany ∙Krize – Harpagonovo zamítnutí svatby Mariany a Kleanta ∙Katastrofa – ztráta peněz ∙Závěr – navrácení peněz, svatba Mariany a Kleanta, Elišky a Valéra ∙ vypravěč –er-forma, jazyk spisovný, místy archaický,vševědoucí vypravěč ∙Jazyk: ∙ spisovný, aristotelovská zásada tří jednot, archaismy, sarkasmus – vyjadřuje pohrdání, nedokončené věty, anafora, metafora („stal jsem se otrokem její krásy“), epizeuxis („ven, ven!“), hyperbola („a na tisíc půvabů z ní vyzařuje“), apostrofa („ach, peníze, penízky, vy moji drahouškové!“), personifikace („má kasička je cudná a bezúhonná“) ∙Vlastní názor: Rozhodně mě to pobavilo, takže účel komedie splněn. Rozhodně to považuji za nadčasové dílo, protože chamtivost lidí se nejspíš nezmění a Moliére krásně skoro až hyperbolou popisuje chamtivost Harpagona, který pro mě spíše sloužil jako zosobnění vlastností jako je právě lakomství, chamtivost a chtíč po penězích.

Témata, do kterých materiál patří