Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Lexikologie a lexikografie

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (28,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Lexikologie a lexikografie Tato kapitola bude pojednána s akcentem zejména na problematiku lexikografickou, k poučení obecněji, šířeji lexikologickému je třeba nehlédnout do maturitních otázek 8, 11, 15. Vzhledem ke značné mohutnosti látky, v zájmu operabilnosti a názorné organizovanosti textu jsme zvolili toliko prosté odkázání namísto nepraktického totalizujícího svodu. lexikologie - nauka o slovní zásobě v rámci lexikologie rozlišujeme ještě řadu dalších subdisciplin – etymologie (o původu slov), onomastika (o vlastních jménech), lexikografie (o sestavování slovníků – lexikonů) Typy slovníků: překladové (dvou i vícejazyčné) např. pětidílný Jungmannův slovník česko-německý výkladové – vysvětlují význam slova týmž jazykem, jímž jsou uvedena heslová slova naučné (encyklopedické) – výklad významu slova + širší poučení např. Ottův slovník naučný (1888 – 1909), 28 svazků, 12 svazků dodatků jazykové – výklad významu slova, výslovnost, mluvnické poučení, použití slova např. Příruční slovník jazyka českého – PSJČ (1935 – 1957), 9 svazků Slovník spisovného jazyka českého – SSJČ (1957 – 1971), 4 svazky, 2. vydání 1988 8 svazkové Slovník spisovné češtiny – SSČ (1994), jednosvazkový speciální historické (J. Gebauer, Slovník staročeský) etymologické (o původu slov, např. V. Machek) nářeční (slovník chodského nářečí – J. F. Hruška) cizích slov (L. Klimeš, Slovník cizích slov (1994), Akademický slovník cizích slov I, II (1995)) frazeologické (F. Čermák, J. Hronek, J. Machač a kol.: Slovník české frazeologie) terminologické (názvoslovné), např. Š. Vlašín: Slovník literární teorie autorské (Puškinův, Shakespearův) slangové (P. Ouředník: Šmírbuch jazyka českého) věcné a synonymické (J. Haller a kol.: Český slovník věcný a synonymický) frekvenční (o častosti výskytu slov), např. J. Jelínek, J. V. Bečka, M. Těšitelová: Frekvence slov, slovních druhů a slovních tvarů v českém jazyce ortografické (pravopisné) a ortoepické (výslovnostní) – např. Výslovnost spisovné češtiny I, II retrográdní (slova abecedně uspořádána podle pořadí písmen od konce), např. E. Králíčková: Retrográdní morfematický slovník češtiny slovníky vlastních jmen - obrazové (Komenský, Orbis pictus)

Témata, do kterých materiál patří