Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Divá Bára

RTF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (194,54 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu RTF.

Divá Bára (1856) Autor:Božena Němcová Literární druh-epika Literární forma-próza Literární žánr:Povídka-krátký až střeně dlouhý epický prozaický žánr.Obvykle má jednoduchý příběh bez mnohých odboček.Postavy se nevyvíjejí jako v románu,jejich charakter zůstává převážně stejný.Povídka se nevyhýbá popisu.Jako žánr se datuje až od19.stol. Literární směr-přechod romantismu k realismu,prolínání se romantického snění s realistickým líčením Povídka je dílem venkovské prózy na počátku realismu v naší literatuře v19.století. Tropy a figury: přirovnání-vyšpulené pysky,červené jako krevmetonymie-když šla chasa do lesaoxymoron-na svých hrobech se veselilipersonifikace-oči bulící Jazykové prostředky: archaismy-Rejdy,všickni,běžíc zdrobněliny-tichounko v díle převažuje spisovný jazyk.Objevuje se zde zastralý slovosled,zastaralé a typické vesnické výrazy (kravka,Kostelníkovic)a časté jsou i zdrobněliny.Výjimkou nejsou ani dlouhá souvětí. Hlavní téma–každodenníživot venkovského člověka,příběh nebojácné Báry,zachycení životana venkově Děj-Povídka vypráví o chudém pastýři Jakubovi,jež se oženil s chudou děvečkou Bárou.Po roce se jim narodil dívenka,kterou pojmenovali po matce.Matka však ještě v šestinedělí zemřela a Jakubzůstal s dcerkou sám.Lidé si mysleli,že při smrti Bářiny matky ji polednice vyměnila za jiné dítě,a tak začali Báře říkat "divá Bára".Byli přesvědčeni,že se v Báře skrývá zlá nadpřirozená síla. Čím byla Bára větší,tím více o tom byli přesvědčeni.Ničeho se nebála,nebyla pověrčivá,nevěřila na trašidla a jako jediná z dívek z vesnice uměla plavat.Byla velmi silná a mrštná,dovedla zkrotit i nejzdatnější dobytče,kterého se báli i chlapci.Mnozí lidé ji proto neměli rádi a někteří ji považovali za čarodějnici. Jedinými opravdovými Bářinými přáteli byl syn kostelníka Jozífek a neteř faráře Elška.Jozífek tajně Báru miloval a Elška byla její nejlepší přitelkyní již odmalička. Když děti vyrostli,odešel Jozífekstudovat do města a Elščina tetinka paní Pepinka poslala Elšku na tři roky k její bohaté tetě do Prahy.Bára zůstala sama doma s tatínkem a nadále mu pomáhala pást dobytek. Za tři roky se Elška vrátila domů a opět se s Bárou staly nejlepšími přítelkyněmi.Elška se Báře svěřila,že see v Praze zamilovala do doktora Hynka,kterého si chc vzít.To však netušila,že její teta Pepinka už ji ženicha vybrala.Měl to být bohatý a zbabělý vesnický správce.Elška byla velmi nešťastná a svěřila se Báře,že bude raději mrtvá,než byse měla provdat za správce.Bára chtěla své přítelkyni pomoct,a tak jednou,kyž odcházel správce z návštěvy z fary,kde Elška se svou tetou a panem farářem bydlela,přestrojila se Bára za strašilo. Už jistou dobu se vykládalo,že v tamějším lese prý chodí bílá smrtka a straší tam a pan správce měl namířeno právě přes ten les.Šli ho doprovodit i pan kostelník a jeho pomocník.Když procházeli lesem,zjevila se Bára před nimi a vyhrožovala správci smrtí,jestliže nepřestane chodit na faru za Elškou.Správce upadl do mdlob a kostelník i se svým pomocníkem utekli zpět do vsi,kde s sebou vzali i ostatní sedláky a šli hledat strašidlo,co je vytrašilo.Začali jej pronásledovat,ale na mostku přes řeku se jim ztratilo.Našli tam jen bílou plachtu a sukni,která patřila Báře.Ihned uspořádali shromáždění,aby vymysleli Báře trest.Nakonec rozhodli,že bude muset Bára strávit noc na hřbitově. Lidé Báru litovali,někteří i prosili za její odpuštění.Ona však byla stále beze strachu.Dobrovolně šla do kostnice spát.V noci za ní přiběhl její otec s jejím psem Lišajem rozhodnout,že tu s Bárou zůstane do rána. Ráno šel kolem hřbitova tamější myslivec,do kterého byla Bára tajně zamilovaná.Když uviděl Jakuba,šel se ho zeptat,co se děje.Jakub mu všechno vysvětlil a myslivec neváhal a vyrazil dveře do kostnice.Když překvapená Bára spatřila myslivce i on se ji se svojí láskou svěřil a požádal jí o ruku.Jakub jim na místě dal sv požehnání a do týdne byla svatba. Pan správce s již na faře víckrát neukázal,a když se pak paní Pepinka dozvěděla,že bohatá tetička z Prahy dává veškeré své jmění Elišce pod podmínkou,že si vezme doktora,svolila ke sňatku. Před svatbou se všichni lidé z vesnice s Bárou usmířili a popřáli jí hodně štěstí do nového manželství.Poté se Bára i se svým otcem odstěhovala do myslivny na kopci nad vesnicí,kde všichni společně spokojeně žili. Kompozice-chronologickáDílo začíná odúplného začátku,končí happyendem,člení se do odstavců a3kapitol Vypravěč:vševědoucí vypravěč– vystupuje v er-formě,rozebírá a sleduje jednání všech postav,stojí „nad“ příběhem,vyprávív minulém časenekomentoval dění,neoslovoval čtenáře Promluvy:pásma vypravěče,dialogy-přímá řeč Postavy: Bářina matka-Bára,osamělá žena,která si za muže pastýře Jakuba a spolu měli dceru Báru,brzy zemřela Pastýř Jakub-Bářin otec,silný muž,často zamračený,ale měl velmi dobré srdce,miloval Báru a nedal na ni dopustit Bára-statná dívka,dcera Jakuba,nehezká,ale hodná,milá,poctivá,pro druhé by se rozkrájela,měla husté havraní vlasy,orlí nos,nehezkou postavu,veliké modré oči,svalnaté tělo,nepodobala se dívkám svého věku,byla velmi samostatná,miluje přírodu a vše živé Eliška-drobná dívka s plavými vlasy do pasu,milující přírodu,z části naivní,vnímavá,měla moc ráda Báru takovou,jaká doopravdy byla,bylo jí jedno,co si myslí ostatní Pepinka-sestra faráře,teta Elišky,malá,starší,baculatá hospodyňka,neměla moc ráda Báru,ale protože jí měla ráda Eliška,tak ji začala mít ráda i ona-později si Báru oblíbila pro její dobrosrdečnost Pan farář-starý pán,moudrý,zkušený,většinou býval tichý,bratr Pepinky Pes Lišaj-věrný pes,Bárin nejlepší kamarád a spolenčník Jozífek-rusovlasý,malý chlapec,Bára byla jeho "statnou"oporou,měl jí rád proto,že byla silná a dokázala ho ubránit před chlapci z vesnice,byl dobrosrdečný,kamarádský,syn Kostelníkovic Myslivec-zamilovaný do Báry Vzájemný vztah postav se vyvíjí např mezi myslivcem a Bárou. Časoprostor:příběh se odehrává v19.století ve vesnici Vestci v Ratibořickémúdolí.Jedná se o období národního obrození a počátku realismu v naší litertuře.Aut

Témata, do kterých materiál patří