Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
České národní obrození

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (29,3 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

6. České národní obrození, situace na Slovensku Národní obrození Společenské hnutí, národní a demokratické uvědomování liduJeho rozvoj byl umožněn osvícenskými reformami – zrušením nevolnictví, vydáním tolerančního patentu r. 1781Hlavní úkoly národního obrození:Obroda českého jazykaSeznámení národa s jeho vlastní historií – zároveň se objevila myšlenkaslovanské vzájemnosti(myšlenka sjednocení slovanských národů pod záštitou silného Ruska)Fáze národního obrození: 1)Obraná – 70. léta 18. století – počátek 19. století 2)Ofenzivní – počátek 19. století - 20. léta 19. století 3)Vrcholobrozeneckýchsnah – 30. - 40. léta 19. století 1) Fáze obranná Cílem bylo čelit germanizaci, zachránit a obnovit český jazyk, zájem o českou kulturu a dějiny i u širší veřejnostiČeská expedice – vydavatelství, majitelemVáclav Matěj Kramerius, zaměřil se na vydávání děl starší české literatury, vydával i vlastní novinyAntonín Jaroslav Puchmajer– usiloval o povznesení českého básnictvíBohuslav Balbín – Obrana českého jazyka (1775)Karel Ignác Thám – Obrana jazykaVznikKrálovské české společnosti nauk – KSČN (1784)VznikČeského muzea (1818) aMatice české (1831)Gelasius Dobner (1719-1790) – propagátor kritické metody v dějepisectvíFrantišek Martin Pelcl (1734-1801) – Nová kronika českáVáclav Thám – Básně v řeči vázané (1785)Antonín Jaroslav Puchmajer – Sebrání básní a zpěvů (1795-1814)Šebestián Hněvkovský – Vnislav a Běla (sentimentální balada) Josef Dobrovský (1753-1829) Významný jazykovědec, první kritik pravosti RukopisůZakladatelbohemistiky – věda o češtiněZakladatelslavistiky – věda o slovanských jazycíchVelký vlastenec, přesto propadal skepsi a nevěřil, že by se čeština mohla stát jazykem vědy a náročné umělecké tvorbySám psal svá stěžejní díla německy nebo latinskyZevrubná mluvnice jazyka českého – je psána německy, první vědecká mluvnice, stanovil tzv. jazykovou normu a pravidla českého pravopisu, návaznost na češtinu Kralické bible => analogická úprava pravopisu, platí dodnesNěmecko-český slovník – dvoudílnýZáklady jazyka staroslověnského – dílo psané latinsky, první vědecká mluvnice staroslověnštiny, ustálení jazykové normy, základy slavistiky Počátky obrozeneckého divadla Působivost mluveného slovaSnaha zajistit pravidelná česká představení, vliv na národní uvědomování lidu, vychovat české herce, vytvořit české hryPrvní scény v Kotcích (1738), ve Stavovském divadle (1783)Postaveno Vlastenecké divadlo – Bouda (1786-1789) na Koňském trhu (Václavské náměstí) –Václav ThámV repertoáru překlady klasiků, veselohry, vlastenecké hryPokračovatelé – Václav Kliment Klicpera (1792-1859), Jan Nepomuk Štěpánek 2) Fáze ofenzivní Vliv napoleonských válek, národně osvobozeneckého hnutí v EvropěVypracován 1. novodobý český národně kulturní programRozvoj básnického i odborného jazyka, rozšíření slovní zásoby, rozvoj české vědyAktivita, pokusy o zavedení časomíry a vzkříšení epikyPreromantické nadšení a víra v budoucnost národaNová generace obrozenců – generace JungmannovaSnaha o vyrovnání češtiny s ostatními evropskými vyspělými jazyky Josef Jungmann (1773-1847) Jazykovědec, překladatel, básník, rektor univerzityVytvářel novou moderní českou slovní zásobu, odborné výrazySlovník česko-německý – pěti dílný, z literárních památek, řečí lidu, novotvaryVznik českého odborného názvosloví – vliv na rozvoj přírodních a humanitních vědPřejímal slova ze slovanských jazyků, vytvářel i slova nová – neologismyRozmlouvání o jazyce českém – obraz nízké úrovně češtinyKrok – první český vědecký časopis, záměr vytvořit encyklopediiSlovesnost – učebnice literární teorie a poetiky, jsou zde i základy slohu a ukázkyHistorie literatury české – přehledné dějiny české literatury, první česky psanéOldřich a Božena – první česká romance František Palacký (1798-1876) Zastánce austroslavismu – federalistické koncepce rakouského státuZastánce rukopisů, spory s DobrovskýmZásluha na založení časopisu Společnosti, vlastenec. muzea v Čechách, Matice českéDějiny národu českého v Čechách i v Moravě – základní historické dílo, výklad dějin jako zápas němectví a slovanství, vysoká epická kvalita textu, inspirace pro další Pavel Josef Šafařík (1795-1861) Slovák, psal česky, evangelíkSlovanské starožitnosti – nejstarší dějiny SlovanůTatranská múza s lýrou slovanskou – básnická sbírka, pěstování časoměrného veršePočátkové českého básnictví obzvláště prozódie – napsal společně s Palackým Jan Kollár(1793-1852) Slovák, tvůrce myšlenky slovanské vzájemnosti, psal českyBásně (1821) – elegie, ódy, epigramy, milostná lyrika základem ke skladběSlávy dceraSpojení hexametru (6stopý verš) s pentametrem (5stopý verš), odkaz na Danteho Božskou komediiNárodnie spievanky – sbírka slovenských lidových písní František Ladislav Čelakovský (1799-1852) Redaktor Pražských novin, básně s náměty lidové slovesnosti, sbíral lidové písněSbíral poezii – folkloristika, etnografieSlovanské národní písně– sbírka slovanské lidové tvorbyMudrosloví národu slovanského v příslovích – sbírka přísloví a pořekadelOhlasové poezie – tvorba v duchu lidové slovesnosti, přesné napodobeníOhlas písní ruských – vyjádření slovanské myšlenky, ruské byliny přetváří a dokresluje, přesné napodobení ruské lyrikyOhlas písní českých – zachycuje ráz českého lidového života, převaha lyriky nad epikou, více satiry a humoru, balada Toman a lesní pana Magdalena Dobromila Rettigová Psala prózu, povídky, preromantička, intelektuálkaZakládala literární salóny – učila ženy četbě, myšleníEmancipace ženDomácíkuchařka Václav Kliment Klicpera Dramatik, prozaik, ve 20ti letech měl hru ve Stavovském divadleObjevil a živil TylaVeselohra na mostě –komedie, nejenom fraškaNeštěstí ve veselohře (český Moliére)Typizace postav a prostředíHistorická próza – Točník, Věncelav, Příchod Karla IV. do ČechDrama: Blaník, Božena, Divotvorný klobouk, Lhář a jeho rod Rukopisy Rukopis královédvorský – nalezen roku 1817, označen za památku z konce 13.stoletíRukopis zelenohorský – nalezen roku 1818, označen za památku z 10.stoletíSpory o rukopisy trvaly d

Témata, do kterých materiál patří