Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Máj

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (17,58 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Karel Hynek Mácha Analýza uměleckého textu DRUH poezieŽÁNR lyricko-epická básnická skladbaTÉMA oslava májové přírody, nezvratitelný osud, touha po lásce zpověď rozervaného hrdiny (autobiografické prvky), otázky smyslu života, obavy ze smrtiMOTIV – vina, pomsta, trest, tragická láskaČAS 2. polovina 18. stoletíMÍSTO májová krajina ve středních Čechách – Bezděz, okolí Máchova jezera, vězeníKOMPOZIČNÍ VÝSTAVBA věnování – českému národu, oslava vlastenectví 4 zpěvy 2 intermezza (vsuvka přerušující hlavní děj)LYRICKÝ SUBJEKT sám autor – poutník ich-formaPOSTAVA VILÉMvůdce loupežníků, rozervaný romantický hrdina JARMILA – Vilémova láska OTEC – utajený Vilémův otec, kterého Vilém zabije HYNEK – kolemjdoucí poutník KATVYPRÁVĚCÍ ZPŮSOBY přímá řečTYPY PROMLUV monology, dialogyJAZYKOVÉ PROSTŘEDKY spisová čeština neutrální – pes hovorová – spacák knižní – oř básnická – luna archaismy (zastaralá) – hvozd historismy (zaniklá skutečnost) – palcát, groš neologismy (nově utvořené) – Smuténka přechodníky – vstávajíc citoslovce termíny nespisovná čeština obecná – von, pěknej, vokno citově zabarvená – zlatíčko nářeční – šalina slang (zájmová skupina) – tělák, cvakat argot (spodina) vulgarismy TROPY metafora – vnější podobnost (hlad je nejlepší kuchař) metonymie – vnitřní podobnost (město čeká) personifikace – zosobnění (stromy šeptaly) přirovnání (chová se jako vůl) epiteton – básnický přívlastek (nejčokoládovější čokoláda) hyperbola – nadsázka eufemismus – zjemnění nepříjemné skutečnosti (zesnout) dysfemismus – zhrubění skutečnosti (pazoura) oxymóron – nelogické spojení slov (mrtvé milenky cit) synekdocha – záměna části za celek (přišel o střechu nad hlavou) ironie,kontrasty, gradace FIGURY epizeuxis – opakování slov krátce za sebou anafora – opakování slov na začátku veršů epifora – opakování slov na konci veršů epanastrofa – opakování slova na konci jednoho a na začátku druhého verše Literárněhistorický kontext Napoleon poražen v bitvě u Waterloostrach z rakousko-uherské tajné policie – cenzuraHUDBA – Ludwig van BeethovenROMANTISMUS 1. polovina 19. století se vznikem v Anglii konflikt mezi vnitřním a reálným světem pocit vnitřní rozervanosti hlavního hrdiny představitelé – Byron, Shelley, Shelleyon, Scott, Brontëovy, Stevenson, Wilde, bratři Grimmové, Hugo, Dumas, Puškin, Lermontov, Gogol, Němcová, Erben, Andersen,…MÁJOVCI skupina českých spisovatelů ve 2. polovině 19. století, kteří navazovali na odkaz K. H. Máchy sdruženi kolem almanachu Máj jejich cílem bylo pravdivé zobrazení okolního světa představitelé – Neruda, Světlá, Hálek, Arbes Karel Hynek Mácha český básník a prozaikpředstavitel českého romantismu (K. J. Erben, J. K. Tyl)zakladatel moderní české poezienarodil se v Prazestudoval gymnázium, a poté filozofii a právapůsobil v Kajetánském divadle, kde potkal Lori Šomkovoucestovatel – vyhledával zejména romantická místa spojená s historií a krásami přírodydíla – Obrazy ze života mého, Cikáni, Křivoklad, Tajný deníkpohřben na Vyšehradě Děj VĚNOVÁNÍ oslava vlastenectví1. ZPĚV Jarmila sedí u jezera, kde čeká na Viléma, ale přijíždí posel, aby jí oznámil, že je Vilém ve vězení. Jarmila se vrhá do jezera májX smrt2. ZPĚV Vilém je ve vězení, kde čeká na smrt, ale klade si otázky o životě a smrti (do je po ní – nicota) a zdali měl právo zabít.1. INTERMEZZO vystupuje soubor duchů připravující Vilémův pohřeb3. ZPĚV Vilémova poprava. Vilém vnímá krásu přírody, oslavuje svou rodnou zem, kterou nazývá matkou i hrobem. Detailní popis popravy začíná denX smrt2. INTERMEZZO příroda a loupežníci oplakávají svého vůdce4. ZPĚV po sedmi letech od popravy se v máji vrací na stejné místo poutník, vzpomíná na dětství, mládí a zklamání v lásce – poutník je alegorií Máchy

Témata, do kterých materiál patří