Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Krysař - Viktor Dyk

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (19,06 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

KRYSAŘ část ●literární druh Epika (vychází z děje, vypráví příběh s postavami) ●literární žánr Novela (zajímavý a napínavý příběh, který směřuje rychlým spádem k často nečekanému závěru- pointě) ●literární forma Próza (není to psané ve verších, odstavce, tíhne k vyprávění ●posouzení aktuálnosti díla Myslím, že dnešní společnost by si z něj měla vzít ponaučení a nenechat se sebou vymetat, jako s nevymáchaným hadrem. Kompozice Chronologická, v jedné části retrospektivní, členěno na kapitoly (26), v závěru gradace ●určení místa a času textu blíže neurčená minulost, hanzovní město Hameln ● pravděpodobný adresát Širší vrstvy čtenářů různých věkových kategorií. ●zařazení knihy do kontextu celého autorova díla Nejprve vyšla pod názvem Pravdivý příběh (Lumír, ročník 40,1911–1912), pod dnes známějším názvem Krysař byla vydána poprvé v roce1915 v edici Zlatokvět (doplněná a upravená). hlavní téma krysařův život, láska, pomsta, hamižnost… Část Vypravěč:er forma, vypravěč, Styl vyprávěcí, popisný, charakterizační i úvahový (prostřednictvím krysaře) Postavy: Krysař - vyrovnaná, silná osobnost; tajemný samotář, individualista, moudrý, zkušený, chápavý, plný citů, vykreslený jako romantická postava x bez identity, nízké povolání, "Dlouhý" Kristián - milenec Agnes. Doufá, že až nabude dědictví, plně získá srdce Agnes (Agnes však touží po lásce, ne penězích). Kristián nemá vůbec ponětí, co se odehrává mez Agnes a krysařem. Agnes - milenka Kristiánova. S příchodem krysaře poznává lidské hodnoty (zamiluje se). Otěhotní. Sepp Jörgen - rybář, vyděděnec, prostoduchý mládenec, neschopný zařadit se do společnosti. Společnost se mu posmívá pro jeho jednoduchost. Vše si uvědomoval až další den. Je člověk ryzího charakteru, čistá duše; odolá snu, jde za realitou (skutečná hodnota života); představitel nového světa (reálného) Lid v Hameln - radní: Gottlieb Frosch, Bonifác Strumm ●dominantní slohový postup Vyprávěcí Vyprávěcí způsob Dialogy, monology, Typy promluv přímá i nepřímá řeč Část Spisovný jazyk, archaismy, krátké věty, tázací věty (komunikace se čtenářem), občas přeházený slovosled, opakování (zvyšuje naléhavost), paralelismy, symbolismus (sedmihradské království jako ráj, dítě jako nový lepší život), němčina pouze ve jménech. Styl popisný, charakterizační i úvahový. 2. Literárněhistorický kontext Autor: Viktor Dyk ●zařazení autora do uměleckého směru Česká literatura na přelomu 19. a 20. století, anarchističtí buřiči ●určení století, v němž autor tvořil - přelom 19. a 20. století ●určení dalších autorů stejného um. směru Karel Toman (1877-1946) Fráňa Šrámek (1877-1952) Stanislav Kostka Neumann (1875-1947) Fráňa Šrámek (1877 – 1952) ●názvy (případně obsahy) dalších autorových děl Buřiči, Satiry a sarkasmy, Pohádky z naší vesnice Lehké a těžké kroky, Anebo, Okno, Poslední rok Děj: Do města Hameln přijde krysař, aby ho zbavil všudypřítomných krys. Jeho tajemná píšťala je snad jedinou zbraní, které na tyto parazity působí. Tiché, temné hraní je odloudí a utopí. Během svého působení se zamiluje do Agnes, ke které cítí hlubokou lásku. Když ve městě už nezbyla ani jediná krysa a tím pádem byl úkol splněn, zažádal od radních, aby mu zaplatili tak, jak bylo předem domluveno. Nicméně radní slib nedodrželi a krysař nedostal ani pouhé poděkování. To ho ovšem značně rozhořčilo, přesto se z důvodu vztahu k Agnes nepokusil ani o pomstu. Jedné noci se však dozví, že Agnes čeká dítě se svým Kristiánem, kterého nemiluje, protože miluje krysaře. Z urputného žalu spáchá sebevraždu skokem z hory Koppel a v Hameln už nezbylo nic, co by tam krysaře drželo. Proto se rozhodne o krutou pomstu městu. Zhluboka a silně zapíská na píšťalu ukolébavku o sedmihradském království, všichni lidé ho slepě následují a spadnou do propasti. Jen místní blázen Sepp Jörgen píseň neslyší. Poté do propasti hází svoji píšťalu a skáče do ní také. Sepp Jörgen teprve druhý den pochopil, co se stalo a že je vlastně jediná živá duše v již nadobro opuštěném městě. Až druhý den na něj začíná doléhat včerejší vábení píšťaly a on se vydává směrem k propasti. Slyší ale křik malého osamělého dítěte, které přehluší i zvuk píšťaly. Sepp se tedy pro dítě vydal hledat matku.

Témata, do kterých materiál patří