Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Sloh

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (10,15 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Sloh Styl = způsob výběru jazykových prostředků a jejich uspořádání v jazykovém projevu.Jazykový projev se liší nejen svým obsahem, ale i výběrem a uspořádáním jazykových prostředků.Výstavba projevu závisí na mnoha okolnostech, které souhrnně označujeme jakoslohotvorné činitele a dělíme je na:Subjektivní - okolnosti ovlivňující sloh subjektivně, odvíjí se od osobnosti autoraPohlaví, věk, vzdělání, zkušenosti, zaměstnání, talent, zájmy, atd….Objektivní - okolnosti ovlivňující sloh objektivně, nezávislé na autoroviFunkce projevu, připravenost, nepřipravenost, veřejné, soukromé, dialog, monolog Právě funkce je faktor, který má zásadní vliv na podobu textu, rozlišujeme: Styl prostě sdělovací - informovat o něčem; typický pro běžné rozhovory, téma - věci každodenního života, nespisovná slovní zásobaStyl odborný - odborná témata, vědecké práce, používání odborných názvů, věcnost, objektivita, uvádění cizích zdrojů, spisovný jazykStyl publicistický- informovat, reagovat na současné dění, přesvědčit, snaha ovlivnit čtenáře, posluchače, všechny typy jazykaStyl administrativní- komunikace s úřady (dopis, oznámení, formuláře, životopis, žádost), ustálenost, přehlednost, stručnost, spisovný jazykStyl umělecký - vyvolání estetického zážitku; pásmo postav, vypravěče, přímá a nepřímá řeč, odborné pojmenování, spisovný i nespisovný jazyk Slohové postupy a útvary Slohový postup - způsob členění a uspořádání tématu Slohový útvar - konkrétní, ucelený typ jazykového projevu Informační postup -v běžné komunikaciZpráva - krátký útvar, který má podávat informaci o události, která již proběhlaOznámení - krátký útvar, který podává informaci o událost, která teprve proběhneInformační článek - rozvedená zprávaReferát - podrobnější zpráva o jistém jevuZápis schůze a protokol- věcně, stručně a objektivně informují o průběhu jednáníDopisŽádost - druh úředního dopisu, má ustálenou formuŽivotopis - ustálená forma, vlastní x strukturovanýDotazník - doplnění údajů, administrativní stylReportáž - živé a názorné novinářské vylíčení události nebo děje na základě vlastní zkušenosti autora

Témata, do kterých materiál patří