Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Česká literatura 1945 I.

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (25,6 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

ČESKÁ LITERATURA 1945-1968 Důležitý rok pro naši literaturu je rok1948 (komunistický únorový převrat změnil přirozený literární vývoj) Politické čistky a likvidace inteligence Komunisté uzákonili a hned zavedli„zákon o táborech nucené práce z 25. října 1948“ = bez soudu posílají do lágruAkční výbory: desítky studentů a profesorů je vyloučeno z VŠ (právnická fakulta v Brně)Provedli čistky i v Syndikátu českých spisovatelů – vyloučeni byli : legionáři, katoličtí spis., surrealisté, autoři skautských knih, Václav Černý, Eduard Valenta- nahrazenoSvazem českých spisovatelů Procesy a popravy v 50. letech Mnozí spisovatelé byli obviněni špionáži, byli uvězněni a zatčeniByli ubyti při výsleších, jiní zemřeli v žalářích Zákazy v oblasti tisku: Krátce po převratu byly zakázány bezdůvodně kulturní literární týdeníky a časopisy, bylo zastaveno vydáváníLidových novinZakázáno bylo i vydávání moderní západoevropské a americké literatury (beletrie, dětská, odborná)Romány vycházející na pokračování byly useknuty v půli Řádění v knihovnách Odstranění děl českých státníků, teologů, filozofů a spisovatelů: Karel ČapekJiří OrtenFranz KafkaLegionáři, surrealisté, katolíci Z klášterních a zámeckých knihoven byly organizovány svozy (hromadné svážení knih)Knihy byly určené k pálení, zničení nebo do starého papíruByly zlikvidovány desítky knihoven (teologická fakulta v Olomouci) Byl nastolenSOCIALISTICKÝ REALISMUS: Veškerá oficiální tvorbaBezduché, dogmatické přejímání sovětské kulturní politikyLiteratura- bezduchá, ideologicky nenávistná, patetická gesta, fráze, výhružky PRAŽSKÉ JARO: Konec 60.letV čele stranyAlexandr DubčekPořádky vyvrcholily ostrou kritikou komunistů Dva tisíce slov- Ludvík Vaculík Podepsali se umělci, dělníci, zemědělci, vědciKdo se cítil v ohrožení demokratického vývoje v zemi LITERATURA 1968-1989(Normalizační proces) 21. srpen - Vpadli vojska Varšavské smlouvy tím pohřbili naděje z Pražského jara 1969 1969 - začal se prosazovatnormalizační proces Charta 77 Prohlášení z roku 1977První mluvčí bylVáclav Havel, Jan PotočkaObsahovala, aby :režim dodržoval své vlastní zákony, kterými se zavázal dodržovatListinu základních práv a svobodSignatáři (kteří ji podepsali) byli v ohrožení – stíhání, vězněníPutovala tajně po republice DŮSLEDKY NORMALIZACE: Likvidace všech nekomunistických periodikZákaz publikování mnohých autorů (V.Havel, L. Vaculík)Odchodu spisovatelů do emigracePřecházení spisovatelů do jakési literární ilegality, kde vznikalasamizdatová literatura (literatura vydávána tajně v malých vlastních nákladech)Vytvoření exilových nakladatelství Nakonec se literatura rozdělila do několika základních podob, přirozeně vytvořili 3 kategorie: Literatura oficiální:Mohla vycházet v normalizačním obdobíLadislav FuksOta PavelVladimír PáralBohumil Hrabal Literatura samizdatová:Zrod samizdatu je spojen se jménemLudvík VaculíkSe svými přáteli rozhodl, že texty odmítnuté v ofic. Nakladatelství budou přepisovat na stroji a vázat v knihařstvíPrvní čísla jsou ediční řadyPetlice Literatura exilová:Knihy exulantů, knihy „domácích“ spisovatelů, kteří neměli jinou možnost publikace Pozn.: špatná literatura vznikala jak v exilu, tak i u nás, totéž platí i o knihách splňující ta nejvyšší kritéria Přehled exilových nakladatelství Sixty- Eight Publishers (68)- (Nakladatelství 68) Založeni v Kanadském Torontu Založili tomanželé Škvorečtí Index: Vznik v Kolíně nad Rýnem Konfrontace: Vznik v Curychu Arkýř: Založenov Mnichově Karlem Jadrným Přehled samizdatových edicí Petlice (založil Ludvík Vaculík )Edice Expedice (založili manželé Havlovi)Česká expedice Samizdatové časopisy: Revolver Revue ČESKÁ POEZIE PO ROCE 1945 Skupina 42: Psali civilistickou poezii s motivy moderního velkoměsta a jeho periferií Hlavní představitelé: Jiří KolářJosef KainarIvan Blatný Skupina Ra: Členové skupiny se přihlásili k surrealismu Hlavní představitelé: Ludvík Kundera (básník) Schematismus:Schématická poezie má verše, které jsouvytvořené podle stanovených a závazných noremPoezie není umělecky náročná, je spíše povrchní, do popředí je posunuta politika (oslava komunismu) „Květňáci“Básníci, kteří se seskupili kolem časopisu KvětenSpojoval je program„poezie všedního dne“„poezie všedního dne“ = je stejně jako věda založena na evidentních faktech a racionálním pozorováníJe to poezie nepatetická, prostá, racionální Hlavní představitelé: Miroslav Holub Maximálně sdělný styl, strohé vyjadřováníNapsal sbírky:Denní službaAchilles a želva Jiří Šotola Jeho básně mají charakter zpovědi, litánií a výkřiků, jsou výrazem snahy o nalezení komunikaceNapsal sbírky:Venuše z MéluPoste restanteČeský orloj (básnická skladba) Host do domu Skupina autorů kolembrněnského časopisu Host do domu Básníci pocitů generace 60. let Patří zde např.: Jaroslav Seifert, Vladimír Holan, František Hrubín Václav Hrabě Je vnímán jako vyvrženec podobný typu „prokletého“ básnikaInspirován beatnickou vlnouNapsal sbírky:StoptimeBlues v modré a bílé (nové a doplněné vydání)Blues pro bláznivou holku (definitivní soubor básní) Josef Kainar Veliká láskaČeský senNové mýtyLazar a básněMoje blues pondělí, 19. února 2018 Václav Hrabě: Předčasně zesnulý básníkgenerace 60. let, který se sám aninedočkal knižního vydání svých básníJe to legendární postava mladé generace následujícího desetiletí – díky záhadami v souvislosti s jeho tragickou smrti nebo okolnostmi kolem návštěvy A. Ginsberga v PrazeTvorba je inspirovanábeatnickou vlnoua pocitů generace 60. letHrabě byl oficiální kritikou přehlíženŽivotní pocity Hraběte, jeho upřímná zpověď, pocity osamění a nefalšovaná autentičnost se nelíbila papežům naši poezieNěkteré verše se nedostaly k publiku v psané formě, ale v podobě zhudebněných textůrockových kapel 70. let, především V. MišíkaVýrazový rys jeho tvorby jeantiautoritářství= nedůvěra ke všemu oficiálnímuStal se svými verši zrcadlem doby Texty byly zhudebněny: Vladimír Mišík – Variace na renesanční téma Dílo autora: Blues pro bláznivou holku Josef Kainar Básník generace 60. letPsal poezii, dra

Témata, do kterých materiál patří