Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Renesance a humanismus v Čechách

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (76,76 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

RENESANCE A HUMANISMUS V ČECHÁCH 1. RANÝ HUMANISMUS 1.1. LATINSKY PÍŠÍCÍ ČEŠTÍ HUMANISTÉ Jan z Rabštejna DIALOGUS • vybízí lidi k všeobecnému smíru Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic • sbíral rukopisy • patrný odmítavý postoj k češtině ŽALOBA K SVATÉMU VÁCLAVU NA MRAVY ČECHŮ O LIDSKÉ UBOHOSTI Jan Campanus Vodňanský BRESTILAUS • 1604 1.2. NÁRODNÍ HUMANISMUS • velká kulturní událost – vytištění česky psané Trojánské kroniky 1468 Viktorin Kornel ze Všehrd • ve svém díle vyjádřil vztah češtiny k cizím jazykům, kladl ji na úroveň řečtině a latině • v překladu spisu Knihy o napravení padlého vyslovil program českého humanismu O PRÁVIECH, O SÚDIECH I O DSKÁCH ZEMĚ ČESKÉ KNIHY DEVATERY • právnický spis literární hodnoty Řehoř Hrubý z Jelení • překládal Cicerona a Petrarku • překlad Chvála bláznovství od Rotterdamského Hynek z Poděbrad • syn krále Jiřího z Poděbrad • první přeložil pár povídek Dekameronu MÁJOVÝ SEN VERŠOVÉ O MILOVNÍKU 2. TZV. DOBA BLAHOSLAVOVA • rostl význam češtiny, oblíbené cestopisy Martin Kabátník CESTA Z ČECH DO JERUZALÉMA A EGYPTA Mikuláš Konáč z Hodiškova FRANTOVA PRÁVA • satira, parodovány cechovní předpisy Václav Hájek z Libočan • katolický kněz KRONIKA ČESKÁ • čerpá z Kosmovy kroniky • přetvářel údaje, domýšlel si a vymýšlel Oldřich Prefát z Vlkanova CESTA Z PRAHY DO BENÁTEK A ODTUD POTOM PO MOŘI AŽ DO PALESTINY Jan Blahoslav • nejvšestrannější vzdělanec z Čechách • literatura, hudba, historie, jazykověda, řečnictví • vychován v duchu Jednoty bratrské • 1557 biskup JB AKTA JEDNOTY BRATRSKÉ • dějiny Jednoty • významné historiografické dílo GRAMATIKA ČESKÁ • poprvé popsána česká nářečí • nabádá k přísnému odlišení archaismů a cizích slov od spisovné češtiny NOVÝ ZÁKON V NOVĚ DO ČEŠTINY PŘELOŽENÝ • podnět pro překlad Bible BIBLE KRALICKÁ • překlad Bible Jednotou bratrskou • v Kralicích na Moravě • vzor literární češtiny • nejdokonalejší ve své době • bibličtina – slovenština až do pol. 19. stol. ŠAMOTULSKÝ KANCIONÁL • zpěvník MUSICA • určena zpěvákům FILIPIKA PROTI MISOMUSŮM • filipika – útočná řeč • misomusové – nepřátelé vzdělání HISTORIE O BRATRU JANU PALEČKOVI ENŠPÍGL 3. TZV. DOBA VELESLAVÍNOVA Daniel Adam z Veleslavína • profesor historie na pražské univerzitě • nezajímal se o beletrii, organizátor nakladatelství, tiskař, nakladatel, historik, kronikář, humanista • přední osobnost své doby • veleslavínská čeština – základ novodobého jazyka KALENDÁŘ HISTORICKÝ • až do jeho smrti Mikuláš dačický z Heslova • provokoval nevázaným způsobem života spoluobčany • „frejíř a rváč “ PAMĚTI • zachycená více než stoletá historie až do pobělohorského období Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic • velmi vzdělaný a všestranně zaměřený • válečník, diplomat, ovládal mnoho jazyků • dílo si sám ilustroval, vlastní hudební skladba PUTOVÁNÍ ANEB CESTA Z KRÁLOVSTVÍ ČESKÉHO DO BENÁTEK, ODTUD PO MOŘI DO ZEMĚ SVATÉ, ZEMĚ JUDSKÉ A DÁLE DO EGYPTA Václav Vratislav z Mitrovic PAMĚTI

Témata, do kterých materiál patří