Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Národní-obrození

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (31,94 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Národní obrození Proces utváření novodobého národa, kladení základů novodobé národní kultury a vzkříšení národaVychází z francouzského osvícenstvíDemokracie, národní sebevědomí, slovanská vzájemnost1773 – zrušení jezuitského řádu1781 – zrušeno nevolnictví1818 – České muzeum1831 – Matice českáČeská expedice – Václav Matěj KrameusNoviny: Krameriusovy c. k. vlastenecké noviny – Pražský posel Česká včela – F. L. Čelakovský Národní noviny – K. Havlíček Borovský Květy české – J. K. TylDivadla: Bouda, Nosticovo (Stavovské) divadloDělí se do 4 etapetapa„obranná“Projevuje se zde klasicismus Josef Dobrovský (1753-1829) Narodil se v DarmotechJazykovědec a literární vědecStudoval filozofii a teologiiVětšinou psal německy – vzdělanci většinou NěmciČesky se naučil až na gymnaziuSkeptik, periodizace češtiny = chronolizace českého jazykaPatřil mezi první, který vyjádřil pochybnosti o pravosti Rukopisu zelenohorskéhoVyzdvihoval dobu Karla IV.Dílo: Zvrubná mluvnice šeského jazyka – 1. vědecká mluvnice, návaznost na humanistickou češtinu Kratické bible, k aktivní budoucnosti češtiny je pesimistický Německo-český slovník- dvoudílný Dějiny české řeči a literatury – za vrcholné období považuje období veleslavínské Základy starého nářečí slovanského jazyka– první vědecká mluvnice staroslověnštiny, kterou mylně považoval za jazyk praslovanský Česká prozodie – „teorie verše“ Gelasius Dobner (1719-1790) Historik, propagátor kritické metody v dějepisectvíHájkova kronika – latinský překlad František Martin Pelch (1734-1801) Jazykovědec, 1. Profesor českého jazyka na pražské univerzitěDílo:Nová kronika česká – měla nahradit Hájkovu kroniku Václav Thám (1765-1816) Herec, dramatik, básník, zakladatel divadla BoudaDílo: Básně v řeči vázané – almanach (básnický soubor), 3 oddíly ( 1. Starší poezie, 2. Překlady módních veršů) Vlasta a Šárka aneb Dívčí boj u Prahy– divadelní hry s náměty z českých dějin Antonín Jaroslav Puchmajer (1764-1820) Kněz, básník, vydavatel almanachu, překladatelDílo:Sebrání básní a zpěvů– první z almanachů, soubor tvorby českých, moravských a slovenských básníků; prvky klasicismuetapa„ofenzivní“Vědecká literatura byla psána českyV krásné literatuře se uplatňuje preromantismus Josef Jungmann (1773-1847) Jazykovědec, básník, překladadel, pedagogPracovní i přátelské styky s Dobrovským přerušily rozdílné názory na Rukopisy – Jungmann věřil v jejich pravostDílo: Slovník česko-německý – 5dílný, bohatě dokumentuje vývoj české slovní zásoby Slovesnost– unikátní, spojuje učebnici teorie literatury a čítanku Historie literatury české Pavel Josef Šafařík (1795-1861) Zakladatel slovanské archeologie, historik, teoretik a básníkObory: Filozofie, filologie, historie, estetikaRedaktor, ředitel univerzitní knihovny, středoškolský pedagogDílo: Slovanská starožitnost– nejstarší dějiny Slovanů Dějiny slovanského jazyka a literatury podle nářečí– Češi a jejich kultura zde byli chápáni jako součást slovanského celku Tatranská múza a lyrou slovanskou– básnická sbírka Počátkové českého básnictví, obzvláště prozódie František Palacký (1798-1876) Historik, politik, zastánce austroslavismuStudoval v Trenčíně a BratislavěPracoval jako vychovatel ve Vídni, poté odešel do PrahyDíky sňatku získal hmotné zajištění a mohl se věnovat pouze budování národní aktivityZakládá a redigu časopisy, zakládá organizace pro podporu národního životaJmenován českým stavovským historiografemPoliticky činný („Byli jsme před Rakouskem, budeme i po něm“)Vůdčí osobnost národní liberální strany1848 – se stal členem Národního výboru a předsedou Slovanského sjezduPo porážce revoluce opustil veřejnou činnost a opět se naplno věnoval své historické práceDílo:Dějiny národu v Čechách i v Moravě – v 5 dílech obsáhl historii českých zemí od pravěku po nástup Habsburků na český trůn; dílo psal německy a překládal do češtiny, po roce 1848 postupoval opačně Jan Kollár (1793-1852) BásníkStudoval teologii a filozofii v Kremnici, Banské Bystrici, Bratislavě a v německé JeněV Jeně poznal svou životní lásku Frideriku Schmidtovou – inspirovala ho k vytvoření postavy bohyně SlávyUniverzitní profesor „slovanské starožitnosti“ ve VídniV díle se střetává milostný cit a láska k vlastiDílo: Básně Jana Kollára – sbírka sonetů, ód, elegií a epigramů Slávy dcera– cyklus sonetů s vlasteneckou tematikou Národnie zpievanky čili Písně světské Slováků v Uhrách– sebraná slovenská ústní lidová slovesnost O literárnej vzájemnosti mezi kmeny a nářečími slavskými – myšlenky slovenské vzájemnosti František Ladislav Čelakovský (1799-1852) Básník, sběratel lidové poezie, redaktor a překladatelStudoval gymnazium v Č. Budějovicích, filozofii v Praze a Linci, studia ale nedokončilVychovatel, soukromý učitel, redaktor Pražských novin (příloha Česká včela), knihovník a univerzitní profesor slavistikyHlavně básnická tvorba doplněná překladatelskou ( z ruštiny, němčiny, polštiny a angličtiny)Dílo: Smíšené básně – prvotina, přízvučné a časoměrné básně a původní i přeložené balady a epigramy Slovanské národní písně– tři svazky českých, slovenských a přeložených básní Mudrosloví národu slovanského ve příslovích– sebraná slovanská přísloví a pořekadla Ohlas písní ruských– nápodoba tradičních ruských bylin (písní o tom, co bylo) reagují na současné dění (básně: Ilja, Bohatýr Muromec, Rusové na Dunaji) Ohlas písní českých– převážně lyrické, milostné, žertovné a satirické skladby, jejichž hravost a bezprostřednost je proslavila (nejznámější balada je Toman a lesní panna, dále lyricko-epický Český sedlák a historický Prokop Holý a Cikánova píšťalka) Václav Kliment Klicpera (1792-1859) Dramatik, profesor královéhradeckého gymnáziaSe svými přáteli a studenty hrával ochotnické divadloVeselohry, kritizující dobové lidské nedostatky (šosáctví, lakomství, plané vlastecetví)Dílo: Divotvorný klobouk, Každý něco pro vlast, Rohovín čtverrohý Blaník – historická hra Hadrián z Římsů– parodie na rytířské hry etapaK vyvrcholení procesu národního obrození došlo v letech 1830-1848, kdy probíhala revoluce na mnoha m

Témata, do kterých materiál patří