Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Jaroslav Havlíček - Petrolejové lampy

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (20,69 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Havlíček - Petrolejové lampy Česká literatura meziválečného období. 1. Část Zasazení do kontextu díla: Zasazení části ukázky do díla (kde se část nachází, děj ukázky, co je před a co za ní) Téma: Dílo se zaměřuje na charakteristiku a život hlavní hrdinky a její proměnu z maloměstského do ženy, která ví, co chce. Motiv: Doba před nástupem doby nové a život hl. hrdiny. Časoprostor: Přelom 19/20 stol. v prostředí městečka Jílemnice. Kompoziční výstavba: Dílo je psáno chronologicky.Je členěno na kapitoly.Rozděleno na tři části: Lampy svítí a prostírá se, Sytý u stolu, Lampy zhasínají.Text je členěn do odstavců. Druh: Epika. Žánr: Psychologický román. 2. Část Vypravěč/lyrický subjekt = myšlenky vypravěče: Er forma.Je autor, který popisuje prostředí a vnitřní svět hl. hrdiny. Postavy: Štěpka Kyliánová - hlavní postava celého románu. V díle je sledován její vývoj od dětství až do jejího ovdovění. Je pracovitá, dobrosrdečná, energická, ale je postavou trochu hromotluk, krásy příliš nepobrala a je prostořeká. Touží po dětech a ze strachu, že zůstane starou pannou, se po své třicítce provdá za Pavla Malinu, svého bratrance.V dětství byl hodný, milý, inteligentní. Rozhodl se pro vojenskou školu a na vojně si našel zálibu ve víně, kartách a ženách. Poté byl namyšlený, vypočítavý, nesnesitelný, otravující, škodolibý, zlý, ničemný.Stavitel Kylián - Štěpčin otec. Je to pracovitý člověk, který za svůj život zmnohonásobil svůj původní kapitál. Je šetrný, hrdý a nepříliš otevřený.Anna Kyliánová - Štěpčina matka. Velice zbožná dáma.Jan Malina - starší ze synů Josefa Maliny, pracovitý, poctivý a dobrý hospodář, který dlouho dřel jen na bratrovy dluhy. Proto se v pozdějším věku zatvrdil.Josef Malina - otec obou synů ze statku. Přežil své mladší dítě. Ačkoliv zpočátku neměl Štěpku v lásce, později pochopil, že je to dobrá žena. Vyprávěcí způsoby: Popisující prostředí a vnitřní svět hrdinů. Pásmo vypravěče se často prolíná s vnitřním monologem postav.Vyprávění. Typy promluv: Přímá řeč, oslovování, věty oznamovací, tázací a rozkazovací.Vnitřní monolog. Veršová výstavba: -------------- 3. Část Jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku: V popředí je syntaktické členění promluvy, logická stavba vět, obvyklá intonace, gramatická pravidla.Připomíná přirozenou formu běžné řeči.Základní stavební jednotka je věta zapisovaná do řádekk výrazové střídmosti. Tropy a figury a jejich funkce ve výňatku: jakže to o ní řekl kočí Kalaš? - řečnická otázka, tázací větajako jelito v ubrousku, drsnou jako struhadlo, jako zapadající slunce - přirovnáníhusí kůži- metaforaunylou bytost - eufemismusstvořeníčka - zdrobnělinaOvšem, ovšem - epizeuxismyrta – archaismusvlekl k oltáři ne svou nastávající ženu, ale veliký moučný pytel - metafora, dysfemismus Literárně historický kontext: narodil se 3. února 1896 v Jilemnici, byl druhorozený syn v učitelské rodiněprozaik, romanopisec, povídkář, představitel psychologické prózy v období mezi válkamistudoval gymnázium v Jičíně, kde složil roku 1913 maturitu, poté absolvoval jednoroční abiturientský kurz na obchodní akademii v Chrudimi a začal na přání rodičů studovat na Českém vysokém učení technickém v Praze obchodní věduv roce 1915 musel narukovat do armády a po absolvování důstojnické školy v Kadani odešel na frontu, domů se vrátil počátkem roku 1919roku 1919 začal pracovat jako úředník v Živnobance a při zaměstnání dostudoval vysokou školuroku 1921 se oženil s dcerou jilemnického mydláře Marií Krausovou, se kterou měl syna Zbyňka (1922-1969, později se stal surrealistickým básníkem)v časopisech Lumír, Zvon, Cesta, Sever a východ nebo i v Národních listechv jeho dílech často vystupují degenerovaní jedinciskvělé sugestivní líčení tragických osudů, místy až chladnokrevné vyprávění7. dubna 1943 v Praze podlehl zánětu mozkových blan a umřel z fyzického vyčerpání Díla:Neviditelný - 1937, román je psychologickou studií patologické úchylky v rodině Hajnů. Ambiciózní inženýr se z touhy po kariéře přižení do bohaté, ale zdegenerované rodiny. Získá sice moc, ale ztrácí ženu a duševně je postižen i jeho syn.Ta třetí - 1939, román, v němž zbabělý a sobecký hrdina zničí lísku dvou charakterově rozdílných žen a sám volí smrt.Helimadoe - 1940, retrospektivní román o pěti dcerách, začátky jejichž křestních jmen skládají název, podivínského otce - lékaře.Neopatrné pannya životním naplnění.Synáček - 1942, osudová psychologická groteska volně navazuje postavou hrdiny na Petrolejové lampy. Další představitelé tohoto období:Jarmila Glazarová - Vlčí jáma –psychologický román,Egon Hostovský - Případy profesora Kornera, Václav Řezáč – Svědek. Děj: Hlavní hrdinkou je pošetilá, ošklivá, nevkusná, svérázná, tvrdohlavá, ale také romantická, dobrosrdečná a stále toužící po lásce, Štěpka Kiliánová, dcera bohaté Anny a stavitele Kiliána. Vše začíná v době, kdy byla Štěpka ještě malá a hrála si na rodinném statku Vejrychovsku se svými staršími bratranci Janem a Pavlem. Postupem času se z nich stali dospělí mladí lidé, Štěpka začala hrát v divadelním souboru (měla obrovský talent), chystala si výbavu a toužila po lásce, dítěti a hodném muži. Čekala na pravou romantickou lásku, ale ta se ne a ne objevit. Když už ve svých třiceti letech skoro přestala doufat, že se ještě kdy vdá, přišel jí požádat o ruku právě její starší bratranec Pavel Malina, v té době již hejtman. Štěpka si sňatek s Pavlem obhájila i před rodiči, kteří jí to nechtěli dovolit, protože věděli, že se z Pavla na vojně stal opilec, hazardér a flamendr. Byla to všechno pravda, ale Štěpka si to kvůli touze po lásce a dítěti nechtěla přiznat. Po svatbě se oba novomanželé přestěhovali do nové vily na Vejrychovsku a po měsíci manželství, kdy se Pavel své ženy ani nedotknul, jí řekl, že si ji vzal pouze pro její bohaté věno, aby mohl splatit dluhy, kterými bylo Vejrychovsko po jeho vojenské kariéře zatíženo. v ústavu docela ztratil paměť, zešílel a už ani svou ženu nepoznával. Po několika měsících zemřel a Štěpka měla po jeho smrti pocit, že je na světě zbytečná

Témata, do kterých materiál patří