Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Romantismus

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (16.74 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Romantismus

- počátek a 1. pol. 19. st. Evropa a Amerika

- impuls k romatismu z různých hnutí (Sturm und Drang..)

- důraz na individualitu a city, odmítání norem, rozervaní hrdinové stojí proti společnosti, výjevy přírody, iracionálního (nadpřirozené jevy)

Anglický romantismus

  • George Gordon Byron

- přelom 18. – 19. st.

- dílo prodchnuto pesimismem, melancholií

- básnické (byronské) povídky z tajuplného orientálního prostředí, odraz Byronových milostných dobrodružství

- byronismus – protispolečensky revoltující proud (rozpor člověka se skutečným světem)

- ovlivnil př. Alexandra Sergejeviče Puškina, májovce, Jaroslava Vrchlického

Childe Haroldova pouť – počátek 19. st.

- moderní epos

- subjektivně laděný básnický cestopis

- pesimistický náhled na dějiny

- nový typ hrdiny – melancholický, zklamaný samotář, který nachází klid v přírodě

- hrdina splývá s autorem

Veršované drama Kain (Kain není chápán jako bratrovrah, ale jako obhájce lidské svobody), drama Manfréd, komický epos Don Juan

  • Percy Bysshe Shelley

- přelom 18. a 19. st.

Odpoutaný Prometheus

- 1. pol. 19. st.

- poezie, básnické drama

- napsáno blankversem

- vychází z antického mýtu a Aischylovy tragédie

- Jupiter, vládce bohů, svržen a Prometheus, odpůrce zla, po osvobození se svou milenkou vytváří nový řád založený na harmonii

- báseň Královna Mab, báseň Óda na západní vítr

  • Jane Austenová

- přelom 18. a 19. st.

- skvělá charakteristika postav

- v románech využila znalost prostředí středních a vyšších vrstev venkovské šlechty

- hrdinky = aktivní, samostatně rozhodující, čestné ženy podléhající svým citům

- dialogy mezi ženami nebo ženou a mužem

Pýcha a předsudek

- pýcha – Darcy se přetvařuje, předsudek – pravidla o tom, kdo si má koho vzít)

- román

- do protikladu postavena dcera, rozhodující o svém životě, a matka, jejímž cílem je najít ženichy pro dcery

- román Rozum a cit (osudy sester dívajících se na svět z jiné perspektivy)

  • Walter scott

- přelom 18. a 19. st.

- zakladatel historického románu

- stupňování dějového napětí, navození atmosféry doby

- historický román Ivanhoe (boje o anglický trůn ve středověku), historický román Waverly

Francouzský romantismus

  • Victor Hugo

- 19. st.

- složítá kompozice

- děj složen z množství příběhů i postav

- hrdinové přerůstají v symboly

Chrám matky boží v Paříži

- román

- 1. pol. 19. st.

- Zvoník Quasimodo žije osaměle, protože lidé v jeho ošklivosti vidí ztělesněné zlo. Je oddán knězi Frollovi, kvůli kterému se pokusí unést Esmeraldu.

- Quasimodo = typický romantický hrdina spojující vyhrocené protiklady

Bídníci

- 2. pol. 19. st.

- dvoudílný rozsáhlý román

- filozofické úvahy, sociologická ponaučení, líčení pařížského podzemí

- Jean Valjean odsouzen k vězení za krádež chleba. Po propuštění se díky biskupovi stává čestným člověkem. Biskup řekne, že co je jeho je i Valjeana a tak Valjean ukrade zlato, které nakonec prodá a založí továrnu = stává se starostou.

Témata, do kterých materiál patří