Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Doba od 14. stol. do počátku 16. stol. v české literatuře

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (24,53 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

4. Doba od 14. stol. do počátku 16. stol. v české literatuře Doba Karlova, Hus, husitská literatura, Chelčický, jednota bratrská, počátky renesance Doba Karlova Laicizace =zesvětštění, odstranění vlivu církve, proces související s posilováním kulturního postavení šlechty, vymanění literatury z naprosté závislosti na církviPřerůstá v demokratizaci – literatura slouží více lidovým vrstvám (více lidí umí číst), nepíše se pouze o šlechticích, ale i o měšťanechDíla šířilirecitátoři – recitovali pro šlechtu a měšťany; básníci z povolání – studenti, vzdělanciRozkvět vzdělanosti a kultury, rozkvět literatury (úplný překlad Bible)1344 – vznik pražského arcibiskupství, 1348 – založení Karlovy univerzityLiteratura jak latinská, tak i německá a českáAutoři jsou duchovenstvo, ale i šlechta a měšťané2 proudy:Literatura vycházející ze současnosti – zájem o současný svět, srozumitelná formaLiteratura exkluzivní – určena vysokým společenským vrstvám, vybroušená náročná forma, až vyumělkovaný styl LATINSKÁ TVORBA Úzce souvisí s Karlovou universitou, latina je vědecký jazykZbraslavská kronika –historická próza prokládaná verši, opat Ota a Petr ŽitavskýKarel IV. – Vita Caroli – 14.stol., životopis, autor zachycuje události ze svého života, používá 1.osobu množného čísla, autobiografii nedopsal sám, po nástupu na císařský trůn panovník končí s psaním a dílo dokončuje někdo z jeho okolíBartoloměj z Chlumce –vyučoval na univerzitě, jako první u nás sestavoval slovníky – Bohemář, Glosář, VokabulářMakarónská poezie =jeden řádek psaný latinsky, druhý českyLegendy – O Jeronýmovi, O Prokopovi ČESKÁ TVORBA Tři Marie –drama z poloviny 14. stol., církevní drama, hrálo se v kostelích (dílo se postupně zpestřovalo, zesvětšťovalo, nejvíc se líbila část „ Mastičkář“ – jak si Marie kupují vonné masti a hádají se s trhovci o jejich ceně)Mastičkář – později samostatná hra, zesměšňuje středověké lékaře, fraška Rytířská epika = zábavná próza, o hrdinských činech rytířů, o lásce Štylfríd a Bruncvík – povídka pro nižší vrstvy, líčí období rytířůTristan a Izolda – milostný příběh, oba umřou, původně francouzskýTrójská kronika – první vytištěná kniha (v Plzni); líčí bitvu o Tróju, ta líčena jako středověké město, oblíbená zábavná četba, její části určeny k přednesu Legendy =duchovní veršovaná epika Legenda o sv. Prokopu – psané prostým stylem, srozumitelný jazyk, vyhnání Němců z kláštera, zakladatel Sázavského klášteraŽivot sv. Kateřiny – umělecky nejnáročnější text české středověké literatury, pravidelný osmislabičný verš Světská lyrika Závišova píseň – vyšší styl, metafory a symboly Satira Satiry o řemeslnících a konšelech– kritika profesí, jak se obohacujíPodkoní a žák – hádka studenta a sluhy, kdo je na tom líp, autor je pouze pozorovatelPíseň veselé chudiny – žákovská (vagantská) lyrikaHradecký rukopis– 3 skladby sociální satiry, kritizuje světské i církevní nedostatky Smil Flaška z Pardubic Nová rada – alegorické satirické spisy, zvířata radí lvovi, jak má vládnoutRada otce synovi– výchovný spis Tkadleček Filosofická próza, myšlenkově náročné texty, složitý stylSpor duše s tělem –duše, obviňuje tělo z jejího týraní, neboť je hříšné a duše musí po smrti za jeho hříchy pykat Doba husitská(konec 14. stol. – začátek 15. stol.) Literatura reaguje na aktuální skutečnostiČeská tvorba definitivně vítězí nad tvorbou latinskou a německouOblíbenými žánry jsouduchovní písně, satiry, kroniky, kázáníTraktáty = středověké odborné pojednání na téma náboženství, filosofie i jinýchPostily = sbírka kázáníPřevládá prostá a srozumitelná forma, slouží k šíření revolučních myšlenekHlavním námětem je kritika stavu církve a snaha o její nápravu podle vzoru Bible HUSOVI PŘEDCHŮDCI Konrád Waldhauser –německý kazatel, vyzýval bohaté k pomoci chudýmPostila studentůmJan Milíč z Kroměříže –kázal česky, působil na chudinu. Pro své radikální postoje se dostal do rozporů se světskou i duchovní mocíKnížky o Antikristovi – hledá důvody morálního úpadku společnostiMatěj z Janova – vysvětloval křesťanství, Bibli –Pravidla Starého a Nového zákonaTomáš Štítný ze Štítného –píše česky, výchovná a mravoučná dílaKnížky šestery o obecných věcech křesťanských, Řeči besední, Řeči nedělní a sváteční – snažil se zpřístupňovat vzdělanost a křesťanství širším vrstvám Jan Hus Latinské spisy – určené učencům: O církvi – latinský spis, soubor reformních Husových názorů, církev má být společenstvo těch, kteří jsou předurčeni ke spasení, hlavou církve je Kristus, ne papežO šesti bludech – latinský spis, vyslovuje své názory na víruO pravopise českém – latinský spis, navrhuje zjednodušení českého pravopisu, spřežky (používá je polština) nahradil diakritickými znaménky (čárky, háčky), odstranil tzv. archaismy (stará slova) a počešťoval německá slova České spisy – určené pro lidi: Výklad Viery, Desatera a Páteře – výklad tří základních modliteb (Věřím v Boha, Desatera a Otčenáše), úvahy o mravním životěKnížky o svatokupectví – ostrá kritika církve, jejich představitelů, jejich obohacování, vybírání poplatků, prodávání církevních úřadů, prodej odpustků, vybírání poplatků za církevní obřadyPostila – výklad svatých čtení nedělníchDcerka – návod k správnému životu žen a dívek.Listy z Kostnice – otevřené dopisy přátelům a stoupencům jeho učení, formuluje své názory, obhajuje jeho učení LITERATURA V DOBĚ HUSITSKÝCH BOJŮ Jistebnický kancionál – zpěvník husitských písní duchovních i válečných, např.Ktož jsú Boží bojovníci, Povstaň, povstaň, veliké město pražskéŽižkův vojenský řád – vysoké morální požadavky, pro všechny bez rozdílu postavení, Jan Žižka z TrocnovaBudyšínský rukopis – 3 veršované skladby proti Zikmundovi : Žaloba Koruny české, Prorok (= výtka) Koruny české, Hádání Prahy s Kutnou HorouVavřinec z Březové – umírněný pražský husitaHusitská kronika, Píseň o vítězství u Domažlic –– latinská báseň oslavující slavné husitské vítězství OBDOBÍ POLIPANSKÉ Petr Chelčický Obhajoval chudobu, odmítal vzdělání, prosazoval myšlenky neodporovat zlo násilímO trojiem lidu – pojednání, v němž ods

Témata, do kterých materiál patří