Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
9.tradice českého novinářství

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (67.5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

9) Vývoj českého novinářství

Noviny = především ( ale ne jenom ) publicistický styl

Hlavním cílem: a) informovat ( širokou veřejnost o aktuálních otázkách – společenských,

politických, ekonomických, kulturních, sportovních )

b) získávat ( = přesvědčují, formují názory, získávají pro určitou věc )

navíc: c) vzdělávají ( = rozšiřují celkový rozhled )

d) baví

dnes i: e) odhalují, pátrají, řeší nejasnosti = tzv. investigativní žurnalistika

Úprava novin :

  • Na titulní straně je úvodník, který se týká nejdůležitějších politických nebo hospodářských událostí.Dříve tu býval i fejeton (dnes uvnitř listu).

  • Na dalších stranách jsou zprávy (= významné události bez dalšího vysvětlení a názoru), komentáře, aktuality, kritiky, reportáže, rozhovory, články, referáty,…

  • Ke konci listu bývají oznámení, inzeráty, reklamy. Sport většinou poslední a předposlední stránky.

Nejčastější publicist. útvary :

  • Fejeton – zpracovává zajímavé, většinou aktuální téma ( třeba i drobné ), vychází z běžného života, z něčeho, co je všem známé, ale zpracovává to neobvykle, humorně, lehce, vtipně. Není-li vyloženě humorný, musí být napsán alespoň poutavě (čtivě), jazykově zajímavý. Bývá zabarven subjektivně.

  • Reportáž – opět zajímavě, poutavě napsané líčení nějakého prostředí, akce, události na základě vlastního zážitku, pozorování nebo dokumentárního materiálu. Vzbuzuje v čtenáři dojem, jako by danou věc také právě prožíval (cestopisné report.,sportovní, z pracovního prostředí, z kulturní akce)

  • Článek – delší příspěvek komentující závažné události. Zaujímá určité stanovisko ( většinou majitele listu, celé redakce ), pro které se snaží čtenáře získat.

  • Sloupek – tematicky blízký fejetonu, ale kratší, býval v pravém sloupci 1. strany, tištěn kurzívou, aktuální, vtipný, dnes i uvnitř listu.

  • Glosa – stručná poznámka, která komentuje určitou událost, názor (zpravidla se omezuje na jednu věc), snaží se působit na mínění čtenáře, ovlivnit ho.

  • Komentář – podrobnější rozbor, vysvětlivky a poznámky k aktuální události či problému, rozebírá různé úhly pohledu, možné dopady apod.

Významní novináři a spisovatelé-novináři od počátků obrození po současnost

Václav Matěj Kramerius ( 1753 – 1808 ) – vydával nejprve Schönfeldské pražské noviny,

pak Pražské poštovské noviny, ty přejmenoval na Krameriusovy c. k. vlastenecké noviny.

V nich : politické události z domova i zahraničí, informace o podnikání v průmyslu, poučení pro sedláky o výnosnějším hospodaření, zprávy o divadelních představeních, o nových knihách,…

1781 – založil nakladatelství a knihkupectví Česká expedice.

J. K. Tyl ( 1808 – 1856 ) – všestranná osobnost kulturního života 30. a 40. let 19.stol., redaktor časopisu

Témata, do kterých materiál patří