Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


21.Česká meziválečná poezie

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (89 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

22)Česká meziválečná poezie Základní historické poznatky První světová válka byla řešením vyvrcholené politické situace v Evropě Evropské státy chtěly získat nové kolonie a přerozdělit svět Soupeřili spolu státy Dohody a Trojspolku 28. října 1918 seČeši odtrhli od Rakousko-Uherska a o dva dny později podepsánímMartinské deklarace se připojiliSlováci a vznikl samostatnýČeskoslovenský stát (1. prezident T.G. Masaryk) Fašismus = totální diktatura založena na nadvládě jedné strany, je podporována velkoburžoazií, prosazuje nacionalismus a řídí se rasistickými zákony Ve 30. letech 20. století nastala hospodářská krize, která vyvrcholila krachem na newyorské burze, což vedlo ke krachu bank, poklesu výroby a poptávky a stoupající nezaměstnanosti Oživení ekonomiky přinesl přechod k válečnému hospodářství Fašismus vznikl nejprve v Itálii, kdyžB. Mussolini založil nacistickou stranu Nacistická strana později vzniká v Německu aAdolf Hitler se stává říšským kancléřem Nacistická strana se chce odpoutat od okolního světa, poukazuje na stát jako na nejvyšší hodnotu 1929 až 1933 = hospodářská krize 1933 = nástup fašizmu v Německu, řešení hospodářské krize Září 1938 =Mnichovskákonference = rozhodnutí o přiřazeníčeskoslovenského pohraničí kNěmecku Po přiřazením našeho území Německu se Hitler snaží o likvidaci české populace, část lidí bylo zabito, část poněmčeno, šlo o dokázání že český národ nemá žádnou hodnotu a německo je historicky lepším státem a germánská rasa je nejlepší rasa na světě Dochází k uzavření škol (Hloupý národ nebude odporovat vykořisťování) Březen 1939 = Protektorát Čechy a Morava Po příchoduReinhardaHeidrycha a následném atentátu na jeho osobu se situace ještě více vyhrotila, němci byli rozzuřeni a tak začali český národ likvidovat ve velkém měřítku 1. září 1939 = začátek 2. světové války 8. května 1945 = konec 2. světové války Moderní umělecké směry V 1. polovině 20. století dochází k rozvoji techniky a civilizace Skutečnosti spojující se světovou válkou se odráží také v literatuře a umění Vedle základního uměleckého směru –realismu se objevují nové významné směry, které znamenaly revoluci (obrat) v umění, mnohé směry vycházely z výtvarného umění 1917 = vzniká manifest spisovatelů, který podporuje vitalismus a civilismus Vitalismus = oslava života, lásky a mládí (Šrámek,Čapek,Wolker ) Civilismus = oslava technické vymoženosti (Neumann,Whitman ) Futurismus- Zakladatelem je F. T. Marinetti Vyjadřuje pohled do budoucnosti, vše staré není důležité, vše je v pohybu (nepoužívá se interpunkce) Kubismus Založili jako výtvarný směr Pablo Picasso a Georges Braque Vyjadřuje mnohostranný pohled, rozklad skutečnosti na jednotlivé prvky (3D grafika) Cílem je poznat podstatu věci (G. Apollinaire – vymyslel kaligramy = grafická báseň) Dadaismus Zakladatelem je Rumun Tristan Tzara (Slovo dada náhodně našel ve slovníku pomocí špičky nože) Cílem je šokovat a provokovat jakoby dětským chováním (dada = hračka, dětské nesmyslné žvatlání) Vyjadřuje odpor proti válce Expresionismus Zakladatelem je Rainer Maria Rilke Umělci chtějí vyjádřit stav svého nitra Cílem umění je osvobodit se od mravních zásad, v oblasti jazyka se uplatňuje zveličení a oslavný styl Surrealismus Zakladatelem je André Breton Nadrealismus, plynulý tok myšlenek vycházející s podvědomí, fantazie nebrzdí logiku Impresionismus Do literatury pronikl z francouzského výtvarného umění Podle obrazuClauda Moneta –Imprese (Východ slunce nad mořem) V umění se používali pestré barvy, vše je jakoby v oparu (Malovalo se tzv. tečkováním) Impresionisté usilovali o sdělení subjektivního dojmu v daném okamžiku Záměrně je odtlačena rozumová stránka, aby vyšla na povrch nálada a atmosféra prožívaného okamžiku Kubofuturismus Jde o spojení dvou stylů (Kubismu a futurismu) Vyjadřujepromítání času,uvolnění děje a představ (vznikajíkaligramy) Cílem je lidská složitost z mnoha úhlů Proletářská poezie Nový proud v české poesii 1. poloviny 20. století Zabývá se sociálními problémy, hlavně prací a životem dělníků a jejich rodin Výhradně společenská funkce, formou sdělení Tvůrce proletářské poezie spojovala touha po sbratření a kolektivitě, komunistické myšlení, revolučnost Požadavky na proletářské díla, ale postupně omezovali tvořivost, proto bylo toto období velmi krátké Jiří Wolker(1900-1924) Narodil se a vyrůstal v Prostějově Studoval práva v Praze a současně navštěvuje i přednášky na filozofické fakultě Účastní se činností v Literární skupině aDevětsilu (Opouští, kvůli odklonu od proletářské poezie) Předčasně zemřel na tuberkulózu Nejvýznamnější postava proletářské poesie Napsal jsi svůj vlastní epitaf: „Zde leží Jiří Wolker, básník jenž miloval svět a pro spravedlnost jeho šel se bít. Dřív než moh srdce k boji vytasit, zemřel, mlád dvacet čtyři let.“ Svatý kopeček - Rozsáhlá báseň připomíná formu pásma. Vychází nejprve časopisecky, později jí autor zařadil do sbírkyHost do domu. Zde reaguje na pobyt u příbuzných na Hané. Host do domu - Sbírka obsahující básně plné lásky k obyčejným věcem. Optimistický pohled na svět,ovlivněný poválečnýmvitalismem. Těžká hodina – Zde se objevuje Wolkerův přerod k revoluční aktivitě Psal i balady.Baladao.…,snu,ženě,námořníku,nenarozenémdítěti,baladaz nemocnice ) Josef Hora Pocházel z rolnické rodiny z Dobřině u Roudnice Vystudoval roudnického gymnázium a právnickou fakultu v Praze Po studiích nastupuje jako redaktor doPlán (později přechází do redakceČeského slova) Překládá z ruského jazyka V roce 1929 se rozchází s KSČ, ale stále zastává levicové postoje Pracující den– Ukazuje vizi spojení lidí v duch Bouřlivé jaro Srdce a vřava světa - Ve sbírkách spatřuje revoluci jako zákonitý článek života Stanislav Kostka Neumann Básník, prozaik, publicista, překladatel, politik Narodil se v Praze v rodině advokáta Po přerušení středoškolských studií se plně věnuje literatuře Zakladatel anarchistického časopisuNový kult, spolupracuje s Lidovými novinami 1. světovou válku tráví na frontě válce vstupuje do politiky, později vystupuje protiK.

Témata, do kterých materiál patří