Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


České Baroko

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (15,56 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

ČESKÉ BAROKO Jan Amos Komenský (1592-1670) - osobnost světového významu. Narodil se na jižní Moravě, působil jako učitel a byl poslední biskup jednoty bratrské. V roce 1628 odchází do polského města Lešna. Pobýval v různých částech Evropy - Anglie, Švédsko, Holandsko. Pomáhal reformovat školství. V roce 1648 byl uzavřen Vestfaltský mír = konec veškerým nadějím na návrat do vlasti. Zemřel v Holandsku, pohřben v Naardenu. Dílo:Kšaft umírající, jednoty bratrské = poslední pastýřský list biskupa jednoty, alegorická forma závět, rozloučení s národem, víra v jeho lepší budoucnost Labyrint světa a ráj srdce = rozsáhlá alegorická skladba. Obsah-hlavní postavou je poutník (sám Komenský), který prochází světem (je představován fiktivním městem) a prochází proto, aby si vybral vhodné povolání. Poutník je doprovázen dvěma průvodci (Všezvěd Všudybud a Mámení). Poutníkovi jsou nasazeny brýle mámení, které mají jeho pohled na svět zidealizovat. Poutník se nedává zmást a dívá se pod těmi brýlemi, aby viděl pravou podobu toho světa. Pozoruje různá zaměstnání, všude vidí podvody, neupřímnost, násilí a zoufalý poutník nachází z této situace jediné východisko a to, že se uzavírá do ráje svého srdce-do samoty a k Bohu Listové do nebe - 5 fiktivních dopisů, které píší chudí Kristovi Hlubina bezpečnosti - filozoficko-náboženské pojednání (spis), svět je přirovnáván k točícímu se kolu a kdo se chce vyhnout zmatkům, musí se držet středu a to je Bůh Pedagogika Komenského Velká didaktika – Didactica magna – základní pedagogický spis o zásadách vyučování a výchovy. Souhrn pedagogických zásad, návrhy nové organizace vzdělávání. Zásady: vyučování pro všechny, zdarma a v jazyce mateřském, učit se vědomostem, ale i dovednostem, důraz na tělesnou výchovu, názornost vyučování, postup od jednoduchého k složitému, poznávání přírody, důraz na kázeň. Spis obsahuje i názor na koncepci vzdělávání, rozdělil výchovu do 4. stupňů po 6ti letech → předškolní, škola obecná, latinská (gymnázium), univerzita doplněna cestováním. Informátorium školy mateřské – spis určen pro matky a zabývá se výchovou v předškolním věku Brána jazyků otevřená – učebnice latiny Svět v obrazech – Orbis pictus – první obrázková kniha na světě. 150 kapitol opatřených dřevoryty s čísly odpovídajícími příslušným pojmenováním v textu. Vydána v Norimberku s latinským a německým textem (s českým textem až po smrti Komenského. Učebnice je přehlednou encyklopedií vědění o světě. Encyklopedie Komenského Snažil se shrnout výsledky tehdejšího věděníPracoval na slovníku českého jazyka Domácí literatura Oficiální (jezuitská tvorba) – vydána Svatováclavská bible, nahradila Bibli kralickou →Bedřich Bridel – kněz a profesor rétoriky. Dílo:Co Bůh? Člověk? – duchovní náboženská lyrika světové úrovně, myšlenkově závažná veršovaná meditace o nicotnosti člověka a všemocnosti, dokonalosti Boha Adam Michna z Otradovic – varhaník, učitel a skladatel. Celý život zasvětil skládání textu, písní a melodií. Převažuje přírodní a milostná lyrika. Autor ukolébavek, milostných písní, koled (Chtíc, aby spal). Díla:Česká mariánská muzika, Loutna česká.Bohuslav Balbín – jezuitský kněz a učitel. Dílo: Učené Čechy – literární a kulturní dějiny Čech.Rozprava na obranu jazyka slovanského, zvláště pak českého – latinské pojednání, projev vlasteneckého smýšlení jezuity, vášnivá obrana češtiny proti germanizaci. Vydána na počátku národního obrození Lidová a pololidová slovesnost Pololidová slovesnost –přechod mezi oficiální literaturou a lidovou slovesností →Václav František Kocmánek – autor 7 interludií – interludium = fraška z lidového života určena drobnému měšťanstvu. Dílo:Interludium kratochvilné o selském hňupu chtějícím žákem býti – parodický obraz tehdejšího venkovana.Lamentatio rusticana– popisuje utrpení sedláků za třicetileté války. Sloky končí veršem modlitby.Kramářské nebo jarmareční písně – zpívali je o jarmarcích potulní kramáři za doprovodu flašinetu a ukazování výjevu o čem zpívali. Témata: zajímavé příhody, požáry, povodně, nešťastné lásky, vraždy. Dílo:Nová píseň o udatnosti Laudonově k dobytí BělehraduPísmácká literatura– zapisování událostí laickými venkovskými autory:Písmácké paměti Františka Jana Vaváka Ústní lidová slovesnost – balady, pohádky, pověsti, písně → doba národní obrození

Témata, do kterých materiál patří