Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Marie Pujmanová, Václav Řezáč, Rudolf Těsnohlídek, Vladislav Vančura, Eduard Bass

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (49,04 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

VLADISLAV VANČURA (*1891 Háj u Opavy - † 1942 Praha) − prozaik, dramatik, filmový scénárista (Před maturitou, Naši furianti), režisér (Marijka nevěrnice), 1. předseda Devětsilu − řazen k imaginativní literatuře − psal pro dospělé, děti i mládež − pracoval i v divadle a s díly svých vrstevníků – př. I. Olbrachta − publicista (literární časopisy: Červen, Kmen, Host) − rodina se přestěhovala v jeho mládí do Prahy − vystudoval lékařskou fakultu a do r. 1929 provozoval lékařskou praxi ve Zbraslavi u Prahy − členem KSČSR (KSČM) – později vyloučen − za okupace se zapojil do ilegálního hnutí − v době Heydrichiády (po zavraždění Heydricha v 05/1942) byl zatčen, mučen a nakonec zavražděn − DÍLO:  archaický jazyk (M. Lazarová), bohatá větná stavba, hovorový jazyk, obecná čeština  zvýraznění role vypravěče, potlačení děje a psychologie postav (zachycení nálad + pocitů hrdiny)  Pole orná a válečná (1925) • román • místo děje: střední Čechy a válečné fronty • hl. hrdina: František Řeka – dopustí se loupežné vraždy – nikdo o tom neví, poté je povolán do války v níž zemře a je pochován s poctou jako neznámý vojín • líčí: hrůzy války, zmar, všudypřítomnou špínu a rozklad • kompozice – prozrazuje vliv poetismu, polytematicky rozvíjený děj • téměř biblický jazyk postav  Rozmarné léto (1926) • lit. žánr: humoristická novela • směr: poetismus • archaická mluva • místo děje: Krokovy Vary • postavy: Antonín Důra, kánovník Roch, major Hugo, kouzelník Arnoštek, krásná Anna, žena Antonína Kateřina • Obsah: ➢ Antonín prožívá se 2 přáteli Rochem a Hugem poklidné léto v městečku Krokovy Vary. Do ospalé atmosféry vnese rozruch příjezd kouzelníka Arnoštka a krásné Anny, o jejíž přízeň se ucházejí všichni muži. Důrova žena se na oplátku nastěhuje ke kouzelníkovi do maringotky. Po představení, kdy Arnoštek spadne vinou opilého diváka z lana komedianti odjíždí z města a maloměstský život se vrací do starých kolejí.  Markéta Lazarová • román s prvky balady • zfilmováno Vláčilem na konci 60. let • básnický mýtus o lidské odvaze a lásce • oslava citu • stylově vrstevnatý jazyk – poetismy, archaismy, vulgarismy • nejedná se o historické dílo i když je zasazeno do středověku • užívá postupy dobrodružného románu • postavy: členové Lazarovy a Kozlíkovy rodiny • Obsah: ➢ Příběh 2 rodin loupeživých rytířů z Mladoboleslavska. Mikoláš, syn rytíře Kozlíka, unese dceru rytíře Lazara Markétu a ta se do něj zamiluje. Druhou milostnou dvojici tvoří Kozlíkova dcera Alexandra a zajatý německý hrabě Kristian. Řada postav skončí tragicky – Kristiána zabije Alexandra a Mikoláš je popraven Alexandra si po porodu Kristiánova syna vezme život. Osiřelého chlapce se ujme těhotná Markéta.  Útěk do Budína (román), Jezero Ukereve, Amazonský proud (povídky, ale připomínají spíše básně v próze)  Pekař Jan Marhoul • román • příběh o člku s velkým srdcem – chudým prodává na dluh →zkrachuje  Kniha pro děti – večerníčkové zpracování Kuba Kubula a Kuba Kubikula EDUARD BASS (*1888 - † 1946) − humoristický spisovatel a vášnivý cestovatel − přispíval do Lidových novin (nejdříve redaktor, později šéf redaktor) − věnoval se kabaretnímu umění – Červená sedma, Rokoko →skládal texty, hrál, … − DÍLO:  Klapzubova jedenáctka • povídka z fotbalového prostředí • příběh chudého chalupníka Klapzuby z Dolních Bukviček, který ze svých 11 synů sestaví fotbalové družstvo • motivy tradiční pohádky, kombinované se sportovními reáliemi • autor vyjádřil přesvědčení, že člk uspěje pouze pokud hraje fair play  Cirkus Humberto • román • hl. postava: syn chudého námezdního zedníka Antonína - Vašek Karas - vlastní pílí se vypracuje na ředitele cirkusu. Život mu však přináší mnoho nástrah, jimž musí čelit. • touto knihou se pokoušel povzbudit národní sebevědomí  Lidé z maringotek – povídková kniha RUDOLF TĚSNOHLÍDEK (*1882 - † 1928) − spisovatel, novinář − působil v redakci Lidových novin – psal fejetony, soudničky, reportáže − DÍLO:  Liška Bystrouška (1920) • doprovodný text k obrázkům v Lidových novinách – později z toho udělal lyrickou povídku (pohádku) • vypráví o mladé lištičce →mazaná, žila v zajetí u myslivce, ale utekla od něj a tropila lidem neplechy • na námět této pohádky složil Leoš Janáček operu  Poseidon; Demänová, Eskymo Welzl MARIE PUJMANOVÁ (*1893 Praha - † 1958 Praha) − spisovatelka, autorka psychologických a sociálních próz − rodné jméno: Marie Hernerová − po r. 1945 se přiklonila k socialistickému realismu → tvorba ztrácí na svém významu − pochází z bohaté rodiny →měl vlastní učitele → kvalitní vzdělání − DÍLO:  Povídky z městského sadu – ovlivněno naturalismem a expresionismem  Pacientka doktora Hegla (1931) • psychologický román • obraz duševního vývoje měšťanské dívky  Předtucha • psychologická novela • zachycuje dospívání a psychiku mladé dívky  sociální romány – trilogie: Lidé na křižovatce (1937), Hra s ohněm (1948), Život proti smrti (1952) 1. díl – nejzdařilejší, zachycuje obraz čs. společnosti ve 20. letech, – vystupuje tam rodina levicového1 advokáta Gamzy a rodina mladého dělníka Ondřeje Urbana 2. díl – 30. léta – zobrazení požáru říšského sněmu, hospodářské krize, nástupu nacismu 3. díl – obraz okupace, koncentračního tábora, tragické osudy hrdinů za 2. světové války – duch socialistického realismu  další díla: Po křídly – novela – impresionisticky popisuje idylické dětství v měšťanské rodině 1 levice = komunismus VÁCLAV ŘEZÁČ (*1901 Praha – 1956 Praha) − spisovatel – autor psychologických románů, prozaik, publicista − pseudonym – vlastní jméno: Václav Voňavka − po r. 1945 se přiklonil k socialistickému realismu − působil v Lidových novinách v letech 1940-1945 − politicky se angažoval − DÍLO:  Černé světlo (1940) • psychologický román • analyzuje zlo v duši nepřejícného intrikána a slabocha Karla Kukly • příběh vypráví hl. postava – vzpomíná na svůj život od raného dětství až po sebevražedný pokus  Svědek (1942) a Rozhraní – psychologické romány  Nástup a Bitva • budovatelské romány • Bitva = volně navazující druhý díl  tvorba pro

Témata, do kterých materiál patří