Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Neohebné slovní druhy

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (25,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

ČJ 26 NEOHEBNÉ SLOVNÍ DRUHY Příslovce Vyjadřují bližší okolnosti dějů (místo, čas, způsob, důvod), stupeň vlastnosti a míru věci. Ve větách jsou závislá na slovesech. Lze vytvářet: od přídavného jména; ustrnutím prostého pádu – např.kolem. Příslovečné spřežky: mermomocí, bohudík, mile rád, bohužel.  zájmenná:tam, tehdy, kdy, kudy apod. záporová:ne, nikoli, nikam, nikde, nikdy apod. Stupňování:2. stupeň:-ěji, -eji, -e. 3. stupeň:nej- + 2. stupeň. Ve větě jako příslovečné určení (času, místa, způsobu, podmínky).  přívlastek neshodný. Předložky Vyjadřují místo, čas, způsob, příčinu, důvod. Jejich význam se projeví ve spojení s podstatným jménem. Nejsou větným členem. Vokalizace:s, z, k, vse, ze, ke/ku, ve. Kromě+ 2. pád. Mimo+ 4. pád. Vyjma+ 2. i 4. pád. vlastní- jen jako předložky (např. v, s, do). nevlastní– také příslovce nebo podstatná jména (např.kolem). Spojky Nejsou větným členem.  Souřadicí:a, i, ani, nebo, anebo, či, ale, však, avšak, neboť, nýbrž; nejen – ale, sice – ale, buď – nebo.  Podřadicí:aby, jakmile, když, kdyby, protože, poněvadž, jelikož, jestliže, -li, až, že, přestože, ačkoli, třebaže, i když. Částice Uvozují větu, naznačují její druh. Nejsou větným členem. Ať, nechť, kéž, což. Někdy je částicí spojka: např.Ale sluší ti to. Že se ti chce. Citoslovce Vyjadřují nálady, city, vůli mluvčího; na něco upozorňují, označují zvuky = jsou zvukomalebná. Nejsou větným členem; nespojují se z pravidla s žádným slovem. Jsou oddělena čárkou nebo vykřičníkem. Někdy jsou  přísudkem, např.Žába žbluňk do vody.  podmětem, např.Na dvoře se ozývalo haf haf.

Témata, do kterých materiál patří