Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Petr a Lucie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (18,39 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Romain Rolland Analýza uměleckého textu DRUH prózaŽÁNR novela (krátký rozsah, jasný a poutavý příběh, závěrečná pointa)TÉMA kontrast mezi hrůzami války a nevinnou láskou odpor k válce a násilí (pacifismus) obraz tragičnosti lásky v pozadí kruté a ničivé války ukázka toho, jak krásné věci může válka zničitMOTIV – téma daného úryvku Shakespearovský motivČAS 1. světová válka konec ledna 1918 – Velikonoce 1918MÍSTO PařížKOMPOZIČNÍ VÝSTAVBA chronologickáVYPRAVĚČ er-forma (nezávislý pozorovatel děje)POSTAVA PETR AUBIER pochází z bohaté měšťanské rodiny nevinný, nenávidí válku do Lucie se zamiluje na první pohled milí, uzavřený, mladý, nedokáže zapadnout do společnosti často se rozčiluje nad světem počítá s tím, že půjde do války LUCIE pochází z chudé rodiny – dcera tovární dělnice živí se malováním obrázků má těžký život vnímá svět reálněji než Petr nezajímá se o budoucnost – žije přítomností skromná FILIP AUBIER – Petrův bratr srdečný, vstřícný jde do války a jeho život je obětovánVYPRÁVĚCÍZPŮSOBYpřímá řečTYPY PROMLUVdialogy, monologyJAZYKOVÉ PROSTŘEDKY spisová čeština neutrální – pes hovorová – spacák knižní – oř básnická – luna archaismy (zastaralá) – hvozd historismy (zaniklá skutečnost) – palcát, groš neologismy (nově utvořené) – Smuténka přechodníky – vstávajíc citoslovce termíny nespisovná čeština obecná – von, pěknej, vokno citově zabarvená – zlatíčko nářeční – šalina slang (zájmová skupina) – tělák, cvakat argot (spodina) vulgarismy TROPY metafora – vnější podobnost (hlad je nejlepší kuchař) metonymie – vnitřní podobnost (město čeká) personifikace – zosobnění (stromy šeptaly) přirovnání (chová se jako vůl) epiteton – básnický přívlastek (nejčokoládovější čokoláda) hyperbola – nadsázka eufemismus – zjemnění nepříjemné skutečnosti (zesnout) dysfemismus – zhrubění skutečnosti (pazoura) oxymóron – nelogické spojení slov (mrtvé milenky cit) synekdocha – záměna části za celek (přišel o střechu nad hlavou) ironie Literárněhistorický kontext 1. světová válkaŘíjnová revoluce v Ruskuvznik samostatného Československy – prvním prezidentem T. G. Masarykvznik Společnosti národůzaložena NSDAPMALBA – Claude Monet, Henri Matisse, Auguste RenoirSOCHAŘSTVÍ – Auguste RodinHUDBA – Igor StravinskiLITERATURA v Čechách – Karel Čapek, Franz KafkaKRITICÝ REALISMUS 19. – 20. století zobrazení skutečnosti sociální konflikty a zkažené vztahy lidí – kritika společnosti a jejich poměry představitelé – de Balzac, Rolland, Tolstoj, Dostojevskij, Jirásek, bratři MrštíkovéPACIFISMUS postoj, který odmítá nejen válku, ale jakékoli násilíSVĚTOVÁ MEZIVÁLEČNÁ PRÓZA světová prozaická tvorba mezi 1. a 2. světovou válkou ztracená generace – Hemingway, Fitzgerald, Steinbeck, Remarque představitelé – Agatha Christie, James Joyce, Franz KafkaPSYCHOLOGICKÁ PRÓZA – založena na často velice detailním rozboru psychiky postavDALŠÍ AUTOŘI – Antoine de Saint-Exupéry, Erik Maria Remarque, George Bernard Shaw Romain Rolland francouzský prozaik, dramatik, novinář a literární historikpocházek z notářské rodinystudoval na elitní škole v Paříži a později v Říměbyl proti fašismu a bojoval za světový mírnositel Nobelovy ceny za literaturupsal eseje, romány, životopisy, divadelní hrydílo – Okouzlená duše, Jan Kryštof, Dobrý člověk ještě žije Děj Děj začíná v pařížském metru, kde Petr zahlédne Lucii. Po rozruchu v metru se najednou drželi za ruku, aniž by si to uvědomili. Petr se do Lucie okamžitě zamiluje, ta ovšem dříve než by ji něco Petr mohl říci, zmizí beze slova. Petr na ni nemůže přestat myslet a prochází se pařížskými uličkami a doufá, že Lucii znova uvidí. Když ji pak náhodou potká, není schopen slova. Při dalším setkání, v Lucemburské zahradě, se s ní ovšem dává do řeči a dozvídá se její jméno a něco málo o jejím životě. Lucie se živí jako malířka, ale sama Lucie o svých obrazech mluví jako o mazanicích. Petr, který celý život žil ve vyšší vrstvě společnost, nemůže uvěřit, že Lucie své díla prodává, aby si vydělala na živobytí. Petr se s Lucií sblížili a oba k sobě pocítil náklonnost. Procházejí se spolu po parcích a ulicích, navštěvují se doma u Lucie. Jsou si navzájem otevření, Lucie se svěřuje Petrovi o svém životě s matkou. Její matka pocházela z měšťanské rodiny, zamilovala se do chudého chlapce, to se nelíbilo jejím rodičům a zavrhli ji. Luciin otec zemřel před válkou a matka zůstala s Lucií sama. Petr bude brzy povolán na frontu, proto se snaží užít si každý okamžik. Petr a Lucie sní o manželském svazku. Oba dobře ví, že je to nesplnitelné přání. Petrovi rodiče by nikdy nedovolili, aby se oženil s chudou dívkou. Po dvou měsících, když má jejich láska vyvrcholit, navštíví na Velký pátek varhanní koncert. Kostel se však ocitne pod náletem, konstrukce kostela dostane zásah a celá stavba se začne hroutit. Lucie vrhne k Petrovi, aby se oba dva ochránili, ale svalí se na ně mohutný pilíř a pohřbí je pod svými sutinami.

Témata, do kterých materiál patří