Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Proměna

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (17,38 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Proměna Obsah: Mladý obchodní cestující Řehoř se jednou ráno probudí jako brouk a nejvíc ho trápí, že zaspal a ujel mu vlak do práce. Sžívá se s novým nemotorným tělem a doufá, že jeho nový zevnějšek nebude nikomu vadit a on bude dál pokračovat v normálním životě. Není vysvětleno, proč a jak k tomu došlo. Když to rodina zjistí, už se po Řehořovi jde podívat i pomocník Řehořova šéfa, proč se Řehoř nedostavil do práce. Když ho šéfův pomocník spatřil, rovnou se vyděsil a utekl. Řehoř tak ztratil práci. Po proměně nemůže ani mluvit, chutnají mu jiné pokrmy, je proto velice hladový a vyčerpaný. Ze začátku se o Řehoře stará sestra Markétka. Čím víc se rodina s Řehořovým vzhledem smíří, tím menší z něj mají strach, také o něm ale hůř mluví i před ním. Aby se rodina uživila, otec začne pracovat, matka také, navíc pronajmou byt třem pánům. Ti jednou při večeři odhalí Řehoře, odejdou z bytu, otec v zápalu Řehoře zraní. Řehoř ještě tu noc umírá. Zčásti na zranění, zčásti na vyčerpání, protože nejedl nic, co by broukovi vyhovovalo. Témata: Negativní chování blízkých k jedinci, kterého potkala nějaká zásadní životní změnaVyužívání blízkých k zabezpečení, však bez lásky a pochopeníVyrovnávání se člověka s nepříjemnou životní změnou Motivy: Hádka, odcizení, lhostejnost, Časoprostor: čas neudán, maloměstský byt Řehořovy rodiny v nejmenovaném městě, hlavně v pokoji Kompoziční výstavba: Děleno na tři části, 1 všichni se vyrovnávají se situací, 2. dočasný způsob společného žití, 3 odcizení Chronologicky + občasné vzpomínání Úvodní souvětí informuje o situaci Literární druh: próza Literární žánr: povídka Vypravěč: vševědoucí, autor, er-forma, stroze popisuje děj z pohledu Řehoře, je objektivní Postavy: Řehoř Samsa - cestující obchodník, ochotně nosí výplatu domů, živí rodinu, chce, aby žila pohodlně, a nechce jim působit jakékoliv starosti, je svědomitý. Po proměně v hmyz, se nad tím nepozastavuje; řeší to, že přijde pozdě do práce. Nepřemýšlí, proč se proměnil, s pokorou snáší odpor svých blízkých, nesnaží se jim dát najevo, že rozumí tomu, když se o něm baví jako o nějaké příšeře, že je pořád v nitru stejný jako dříve. Nechce jim způsobovat starosti. Je smířený Markétka - Řehořova sedmnáctiletá sestra, hudebně nadaná, svého bratra má velice ráda. Jediná z rodiny, která Řehoře lituje a stará se o něj, snaží se před ním překonávat svůj odpor. Kvůli nedostatku finančních prostředků musí začít pracovat, její charakter se mění, bratrův stav jí začíná být lhostejný a nenávidí ho za to, že je rodině přítěží. matka - Myslí si, že jeho stav je pouze přechodný a čeká, že se jí vrátí zpět "jejich starý Řehoř", při přímé konfrontaci se svým potomkem se však příšerně vyděsí a má z něj hrůzu. Musí si najít zaměstnání a syn se pro ni, stejně jako pro ostatní, stává jen nenáviděným břemenem. otec - Vyhýbá se kontaktu se synem, při setkání ho odhání - Řehoř je mu odporný. Dále nájemníci, pan prokurátor Vyprávěcí způsoby: Polopřímá řeč, nevlastní přímá řeč, občas přímá řeč, vyprávěcí a popisný slohový postup Typy promluv: Pásmo vypravěče v er formě, vnitřní monology Řehoře, minimálně dialog Jazykové prostředky: Spisovný jazyk, neutrální slova, prostý, věcný styl, občas přechodníky, paradox. slov. spojení, vulgarismus → ono to chcíplo! Tropy a figury: eufemismus (tropy) - z chřípí mu slabě unikl poslední dech (jemnější oznámení smrti) hyperbola (tropy) - s největší rychlostí bouch dveřmi (v takové rychlosti by se dveře nejspíš rozpadly) řečnická otázka (figury) → "A teď?" Kontext autorovy tvorby: · Kafka byl velmi sebekritický, Proměna je jedno z mála děl, které bylo vydáno během jeho života a s autorovým vědomím (nepatří mezi texty z pozůstalosti, které vydal Max Brod). · Proměna byla vydána časopisecky v roce 1915, tz. v první polovině autorovy tvorby. · Kafka ovlivněn expresionismem, existencialismem a absurdní literaturou. Vyrovnával se s osamělostí a vyvrženectvím (byl to německý žid v Praze). Dílo je také ovlivněno Kafkovými špatnými vztahy s otcem. · Kafkovské rysy - odcizení, pesimismus, izolovanost, bezmocnost, ponižování... Mnohoznačná díla · Cítil se nepochopený, uzavřený, nešťastný, nenápadný, tajemný, zmítaný pocity ztroskotance, nemohoucnosti to vše se odráželo v jeho postavách, · Další díla: Proces, Zámek, Amerika, Dopisy rodičům, Život (03.07.1883 - †03.06.1924) · Otec byl autoritativní obchodník, s nímž si Kafka nerozuměl. Vztah byl nevyrovnaný- otec extrovert, společenský, sebevědomý a chtěl z Kafky totéž, ale on byl opak= Kafka trpěl, zacházel s ním drsně. · Němec, ale mluvil plynule česky a k české kultuře měl dobrý vztah. · Měl 2 bratry (zemřeli v dětství) a 3 sestry (zemřely v koncentrácích). · Po gymnáziu studoval práva a dějiny umění a germanistiku · Pracoval v pojišťovně jako úředník- práci neměl rád, ale byl pečlivý a chválili ho. · Felície Bauerová: byl s ní dvakrát zasnoubený (výrazná žena). · Milena Jesenská: spisovatelka, umělkyně, nejvíce rozuměla, ale byla vdaná · Dora Diamantová: byl s ní v závěru života, díky ní se zachovalo jeho dílo. · Max Brod: životní přítel, zachraňoval také jeho dílo. (Kafka si to ale nepřál) Obecně kulturní rozhled: · Počátek 20. Stol (viz dějiny) · Pražští němečtí autoři (Meyrink, Werfel, Kisch, Max Brod) · Existencialismus - (fr. existence = bytí), otázky smyslu bytí. Cílem života je smrt. Klade důraz na individualismus. Do života jsme nesvobodně vrženi a naše nesvoboda spočívá v nutnosti rozhodování se. Svými činy sami ovlivňujeme svůj život. Albert Camus - Cizinec, Jean-Paul Sartre - Nevolnost. · Mezi jiné světové autory, kteří psali v tomto období a byli ovlivněni válkou, patří např. americký Lost generation Ernest Heminway (Komu zvoní hrana, Sbohem, armádo, Fiesta, Zelené pohorky africké), němec Erich Maria Remarque (Na západní frontě klid, Tři kamarádi), francouz Romain Rolland (Petr a Lucie) a další. · Moderní = Experimentální proud - narušení tradičního pojetí románu, využívání symboliky a experimentování. Je potlačena dějová složka: uplatňují se prvky absu

Témata, do kterých materiál patří