Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Publicistický funkční styl

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (24 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Publicistický funkční styl

Základní komunikační funkcí tohoto stylu je přinášet přesvědčivé informace o záležitostech veřejného zájmu. Jednotlivé texty PFS by měly splňovat tyto požadavky: srozumitelnost, přesvědčivost, přehlednost, aktuálnost.

Nejvíce používanými SP v rámci PFS jsou informační, vyprávěcí, popisný a úvahový

Důležitou roli v tomto stylu hrají masmédia, která zprostředkovávají informace širokým vrstvám (masám) obyvatel, dříve se dělila na tištěná a audiovizuální, v současné době se rozdíly mezi těmito dvěma druhy stírají (většina tištěných periodik využívá internetové stránky). Mezi nejčastější publicistické útvary, v nichž se kombinují tištěné informace s obrázky, zvukem či videem patří reklama, ale také např. moderní časopisy s DVD atd. Publicistiku můžeme také dělit na psanou a mluvenou.

Základním používaným komunikačním prostředkem útvarů PFS je zatím spisovná čeština, která je ale stále více doplňována nespisovnými útvary národního jazyka, především obecnou češtinou. Tip: úkol z učebnice pro prváky: úroveň vysílání soukromých rozhlasových stanic. Typickými jazykovými prostředky PFS jsou publicismy: tlustá sociální peřina, štěpení na politické prvočinitele, frazeologická spojení: Sparta rozhodila sítě, Spoluhráči jsou z „Rosy“ u vytržení, tisk ho srovnává s Cruyffem, Britští vědci bijí na poplach, Bývalé sladovny v Mořicích prakticky lehly popelem, odborná pojmenování, slova cizího původu, abstraktní, hodnotící, expresivní obrazná pojmenování, převaha jmen, číselné vyjadřování, zkratky, značky.

Sledování útvarů PFS výrazně mění naše čtenářské návyky, kdy ze čtení lineárního přecházíme ke čtení globálnímu a selektivnímu. Zároveň toto sledování přispívá k naší mediální gramotnosti. S tímto úkolem úzce souvisí tzv. investigativní žurnalistika, jejímž úkolem je přinášet zatajované informace, tedy informace, které vedly k rozhodnutím, jež se později objevily v tisku.

Nedílnou součástí útvarů PFS (především tištěných) je titulek, jehož základní funkcí je poutavost. Většina novinářů se snaží titulek vytvořit tak, aby neprozradili vyznění textu.

Témata, do kterých materiál patří