Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Nezval Edison

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (38 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Autor:VÍTĚZSLAV NEZVAL Název díla:EDISON Autor:Vítězslav Nezval - byl český básník, spisovatel a překladatel, spoluzakladatel poetismu, vůdčí osobnost českého surrealismu, národní umělec (1953), vyznamenaný zlatou medailí Světové rady míru - za války byl odveden, ale po dvou měsících byl propuštěn z armády (zproštěn služby) - dále studoval Právnickou fakultu v Brně, ale pouze jeden semestr, poté přestoupil na Filozofickou fakultu v Praze (zajímaly ho přednášky F. X. Šaldy), žádnou fakultu nedokončil, ale Brno si oblíbil, a často ho zmiňuje ve svých básních - roku 1922 vstoupil do Devětsilu, spolu s Karlem Teigem, zde se podílel na založení poetismu(Devětsil bylo seskupení českých avantgardních umělců, založeno v Praze roku 1920, Jaroslav Seifert, Vladislav Vančura, Jiří Wolker, Josef Havlíček) - poté se Vítězslav Nezval stal politickým iniciátorem českého avantgardního hnutí a roku 1924 vstoupil do KSČ - po 2. světové války byl velmi aktivní v KSČ a jeho tvorba té doby není příliš kvalitní - zemřel v důsledku srdečního infarktu a spály zařazení autora do uměleckého směru Poetismus = jediný avantgardní mezinárodně uznávaný umělecký směr českého původu - vytvořen r. 1924, skončil po r. 1930, kdy autoři přešli k surrealismu - autoři: Karel Teige (stať Poetismus), ovlivnění tvorbou G. Apollinaira - inspirace dadaismem = umění bavit se a žít - rozpustilost, parodie, zlehčování - exotické motivy, cestování, lidová zábava (cirkus, pouť), velkoměsto Surrealismus - vznik ve 20. letech 20. století ve Francii - sur = nad, značí to, že umělcova fantazie je nezávislá na vnější realitě - plynulý automatický tok motivů vycházejících z nevědomí - využití černého humoru a provokací - nedodržují se žádná pravidla verše (rým, rytmus) určení století, v němž autor tvořil 1. polovina 20 století určení dalších autorů stejného um. směru Jaroslav Seifert - k poetismu řadíme sbírky:Na vlnách TSF,Slavík zpívá špatně, Poštovní holub Vladislav Vančura - r. 1942 zatčen gestapem, zastřelen v Kobylisích, dílo:Rozmarné léto Konstantin Biebl (1898-1951) - proletářská lit. → poetismus → surrealismus - na konci 1. sv. války zajat na balkánské frontě, měl být popraven – útěk Zloděj z Bagdadu, S lodí, jež dováží čaj a kávu názvy (případně obsahy) dalších autorových děl Pantomima,Podivuhodný kouzelník,Akrobat Charakteristika uměleckého textu jako celku: literární druh a žánr lyrika(poezie), pásmo dominantní slohový postup popisný typ vypravěče hazardní hráč - ich-forma vyprávění o Edisonovi - er-forma určení místa a času textu Počátek knihy se odehrává neznámého roku, pozdní únorové noci v Praze. Vyprávění o Edisonovi nás zavede do 2. poloviny 20. století do Ameriky. stručné nastínění děje Hazardní hráč se vrací z promarněného večera domů do svého bytu, je zoufalý, ale když usedne ke stolu a čte si staré noviny, uvidí zde fotku Edisona a pod ní je článek o tomto vynálezci. Článek hráče nadchne a povznese. Dočítá se v něm o jeho životě, jak byl chudý pohrobek, musel od mala cestovat po Státech a střídat různá zaměstnání. Až jednoho dne vynalezl telegraf a stal se vynálezcem. Mnoho vynálezců, kteří nedokončili své výzkumy, hazardovali se svoji budoucností, a tak promarnili své životy. Jednoho dne, když Edison seděl v pracovně a přemýšlel nad novým vynálezem, točil si drát kolem prstu a náhle tím vymyslel vlákno do žárovky. Tímto vynálezem se nejvíce proslavil a zanechal po sobě světlo, které užíváme dnes a denně. Hazardní hráč se v příběhu zhlédne, a rozhodne se, při pohledu z okna a spatření záři města připomínající odkaz Edisona, změnit svůj život. Je zde jisté podobenství, mezi hazardními hráči a vynálezci, v tom že riskují vše, avšak zásadně se liší jejich vlastnostmi: vynalézavost X spekulace. zařazení knihy do kontextu celého autorova díla Jedná se o období od roku 1924-1934, kdy je Nezval ovlivněn poetismem, přičemž Edison je vrcholné dílo Nezvalova poetismu. porovnání s filmovou verzí nebo dramatizací Báseň nebyla zfilmována, ani dramatizována. charakteristika vystupujících postav (přímá, nepřímá) Hazardní hráč - zoufalý, nešťastný, opilý, uvažuje nad vlastním stínem jako nad sebevrahem Edison - schopný, pracovitý, cílevědomý, vzor pro člověka a pro lidskou práci vztahy mezi postavami Hazardní hráč si čte o Edisonovi v novinách zařazení úryvku do kontextu celého díla Samotný začátek básně použité jazykové prostředky - popisný/vypravěčský slohový postup - zpočátku er-forma, poté ich-forma - truchlivé jak pláč - přirovnání - monstrancemi barů - archaismus/metafora - monstrance - ozdobná kovová schránka,vyzývající křesťany k modlení - vzduch byl vlhký - metafora - noc se chvěla jako prérie - přirovnání - naslouchali - personifikace - ženy v šatě z pavích per - epiteton - zpívaje - přechodník - piják světel nočních - metafora/epiteton - Hradčanský dóm - archaismus (chrám) zřejmě chrám Sv. Víta - bilo dvanáct právě - elipsa - Skláněje - přechodník - padal do hlubin - hyperbola - pláče - personifikace - co jste zač - přímá řeč - jako šibenice trčí - přirovnání - ach! - zvolání - vy nejste hráč! - zvolání

Témata, do kterých materiál patří