Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Čtenářský deník

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (28,17 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Čtenářský deník Adél Havlová 3.G Petr a Lucie Romain Rolland 1.polovina 20.století – z období meziváleční literatury Literární druh a žánr: Epika, protiválečná novela. Formální stavba díla: Psáno v er – formě. Typické prvky díla: Epika. Kontrast hrůzy války x vysněný svět dvojice milenců. Jazyk: spisovný, metafory, personifikace, přirovnání, popisy okolí Častá přímá řeč (Lucie s Petrem vedou hodně dialogů) Děj: Děj se odehrává za první světové války v Paříži, kde se potkají dva lidé, kteří se do sebe bláznivě zamilují a v závěru tragicky zahynou pod troskami kostela na Veliký pátek. Charakteristika postav: Petr: Pochází z lepší rodiny, nechápe smysl války a má sklon si idealizovat svět. Lucie: Něžná dívka, která si sama vydělává na živobytí kreslením a prodejem kopií slavných obrazů, díky tomu má také trochu jiný pohled na svět než Petr. Místo a čas děje: Děj se odehrává v Paříži za první světové války roku 1918. Dějová linie: Děj se odehrává plynule a navazuje na sebe. Vlastní názor: Kniha Petr a Lucie se mi moc nelíbila. Přijde mi to podobné jako Romeo a Julie od W. Shakespeara. Oproti knize Petr a Lucie se mi ale Romeo a Julie líbí hodně. Knihu jsem přečetla za pouhý jeden den. Podle mě by mohla být delší, vůbec jsem si jí neužila. Líbí se mi na ní to, že i přesto, že v ní na pozadí probíhá světová válka, dvojice na ní dokáže nemyslet a vytvořit si svůj vlastní svět, který je mnohem hezčí. Na západní frontě klid Erich Maria Remarque Z jakého období dílo pochází: Světová próza v meziválečném období(o 1.sv.válce). Autor je představitel tzv.ztracené generace. Realismus. Lit. druh a žánr: Próza, protiválečný román. Formální stavba díla: Kniha je členěna na kapitoly. Psáno v ich formě. Na konci v er formě (v době Pavlovi smrti). Typické prvky díla: Epika. Poukazuje na nesmyslnost a utrpení z války. STRUČNĚ DĚJ: Autor zde líčí, jaké to bylo na frontách za první světové války. Charakteristika postav: Pavel Bäumer: hlavní postava, je to samotný Erich Maria Remarque, který nám skrze sebe popisuje jeho život a život na frontě. Pavlovi spolužáci a kamarádi: Tjaden, Kropp, Müller a Katczinski, kteří jsou pro něj kamarádi a zároveň i takovou rodinou ve válce. Tito jeho přátelé se stávají jedinými lidmi, kterým důvěřuje a se kterými si rozumí. Místo a čas děje: Západní fronta ve Francii za první světové války. Dějová linie: Děj je psán zejména chronologicky, ale zčásti se objevují i retrospektiva (vzpomínky na minulost). Vlastní názor: Kniha mě velmi zaujala a líbila se mi. Na ukázku z této knihy si pamatuji moc dobře, kdy jsme ji na základní škole četli z čítanky, a já věděla, že si tuhle knihu budu chtít jednou přečíst. Knihu jsem přečetla jedním dechem. Ikdyž se mi líbila, tak ale nevím, jestli bych si něco podobného ještě jednou chtěla přečíst. Smutné osudy vojáků se mi v hlavě přemítaly ještě hodně dlouho. Bylo nás pět Karel Poláček Z Jakého období dílo pochází: Česká próza 1.pol. 20.století, 1946, vznik za protektorátu, vydáno posmrtně Liter. druh a žánr: Humoristická próza, částečně autobiografický román Formální stavba díla: Dílo není rozděleno na kapitoly, ale je rozděleno na oddíly, které jsou graficky vyznačené. Celá kniha je psána ich – formou z pozice Petra Bajzy. Typické prvky díla: Děj: Svět pětice mladých kluků zažívající různá dobrodružství. Charakteristika postav: Péťa Bajza: vypravěč, veselý, má velikou představivost, jeho nejlepším kamarádem je Antonín Bejval Antonín Bejval: „vynálezce“, má různé bláznivé nápady, je celkem namyšlený a lakomý Čenda Jirsák: pobožný, své hříchy si zapisuje do deníčku, aby se z nich mohl zpovídat u svaté zpovědi, ale nijak jim nepředchází. Řekla bych, že sbírání a zapisování jeho hříchů se stal jeho koníčkem. Pepa Zilvar: kouří, vede dospělé řeči a hraje si na frajera, jeho tatínek je žebrák tatínek Bajza: majitel obchodu se smíšeným zbožím, přísný, ale laskavý Kristýna (Péťa jí říká Rampepurda): služka u Bajzů A další… Místo a čas děje: Rychnov nad Kněžnou, dílo se odehrává za první republiky. Dějová linie: Dílo nemá ústřední zápletku, ale skládá se z různých epizod volně na sebe navazujících, jako např: válka s Habrováky, příjezd cirkusu atd. Nejdelší a zároveň poslední epizodou je, kdy Péťa onemocní a ve jeho snech se mu zdá, jak cestuje do Indie. Vlastní názor: Kniha mě moc nezaujala. Místy jsem se zasmála, ale moc dobře se mi nečetla. Malý princ Antoine de Saint – Exupéry Období: Světová literatura 1.pol. 20.století. Meziválečná literatura. Literární druh a žánr: Próza. Vyprávění. Filozofická pohádka – fantastická literatura. Formální stavba díla (části): Kniha je členěna na kapitoly. Dílo je na začátku a na konci psáno v ich-formě. Když autor popisuje Malého prince a jeho činy, tak je použita er-forma. Typické prvky díla: Epika. Autor sám knihu ilustroval. Je to filozofická pohádka. Je psána spisovným jazykem. Nachází se zde spousta zdrobnělin a srozumitelné krátké věty či souvětí. Nenávist k jakýmkoli projevům války. Objevuje se zde i personifikace, přirovnání a metafora. Časté úvahy. Děj: Malý princ, který pochází z malé planetky B612, cestuje z planety na planetu a objevuje lidské povahy. Charakteristika postav: Malý princ: malé, zvědavé, nezkažené, milující, citlivé a nevinné dítě. Putuje vesmírem z planety na planetu, aby poznal svět. Často něčemu nerozumí, a tak neustále pokládá někomu otázky. Neposuzuje lidské vlastnosti, které poznal. Liška: neměla ráda lidi, ale malého prince si oblíbila, protože zjistila, že i ona potřebuje nějakého kamaráda. Pilot: zároveň také vypravěč. Rozuměl si s Malým princem velmi dobře, protože měl pochopení pro dětský styl myšlení, který už ostatní dospělý ztratili. Místo a čas děje: Děj se odehrává v saharské poušti a na planetách během 8 dní. Dějová linie: Děj je psán chronologicky. Retrospektiva se objevuje, když vzpomíná na navštívení planetek. Vlastní názor: Knihu jsem se dlouho neodvážila si přečíst, ikdyž ji vlastním již několik let, protože jsem o ni věděla, že to není lehké čtení. Po přečtení jsem

Témata, do kterých materiál patří