Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Povinná četba - Puškin Piková dáma

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (95 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Autor: ALEXANDER SERGEJEVIČ PUŠKIN Název díla:PIKOVÁ DÁMA Autor: Alexander Sergejevič Puškin (1799–1837) - pocházel ze starého šlechtického rodu - studoval v Carském Selu lyceum pro šlechtice,kde vynikal svým literárním talentem - po ukončení studia pracoval na ministerstvu zahraničí v Petrohradě - začal se politicky angažovat (sympatizoval s děkabristy) - byl členem literárního spolku Zelená lampa a Arzamas - roku 1820 odchází do vyhnanství do jižního Ruska a v r. 1823 do Oděsy - roku 1825 je mu povolen volný pohyb - odešel do Moskvy, kde založil časopis Moskovskij Věstnik - roku 1831 se odstěhoval do Petrohradu, kde se oženil s Natalií Nikolajevnou Gončarovovou - téhož roku se stal úředníkem ministerstva zahraničí - dne 8. února 1837 se Puškin utkal v souboji s pistolemi s milencem své ženy a pozdějším francouzským diplomatem Georgesem d'Anthsem, ten střelil Puškina do břicha - v hrozných bolestech byl odvezen domů, kde prohlásil carův osobní lékař Puškinův stav za beznadějný, zemřel o dva dny později -o jeho rodinu se s doživotní penzí postaral car zařazení autora do uměleckého směru: Romantismus - od slova román = dobrodružný jako v románě - vznikl v Anglii na počátku 19. stol., rozšířil se do celé Evropy - někde přetrval celou polovinu 19. stol. - navazuje na tendence preromantismu - není jen umělecký styl, ale životní pocit, postoj člověka - nový způsob pohledu na svět – silně subjektivní a individualistický - požaduje se tvůrčí svoboda, nezávislost, touha po harmonii s přírodou - inspirace – gotika pro svou tajuplnost určení století, ve kterém autor tvořil: 1. polovina 19. století určení dalších autorů stejného um. směru: Rusko Michael Jurjevič Lermontov (1814–1841) - básník, prozaik, dramatik - jeho dílem vrcholí ruský revoluční romantismus - zemřel ve 27 letech v souboji (jako pravý romantik) na Kavkaze ve vyhnanství Démon –poema Francie Victor Hugo (1802–1885) - nejslavnější osobnost francouzského romantismu - 20 let byl ve vyhnanství na malém ostrově u Normandie - napsal zde básnickou epikuLegenda věků (trojdílný básnický cyklus, zobrazuje vývoj lidstva, filozofický podtext) Chrám Matky boží v Paříži,Bídníci Stendhal (1783–1842) Červený a černý,Kartouza parmská Lucien Leuwen – román vydaný posmrtně, je nedokončený, původní název Červený a bílý Alfred de Musset (1810–1857) Zpověď dítěte svého věku – intimní autobiografický román, vylíčil svůj vztah k George Sandové Anglie Jane Austenová(1775–1817) - narodila se roku 1775 ve Steventonu v hrabství Hampshire (+1817) - byla anglická spisovatelka, představitelka tzv. rodinného románu (domestic novel) - ve svých dílech obvykle zachycovala život venkovských vyšších vrstev -Pýcha a předsudek, Emma, Northangerské panství George Gordon Byron(1788–1824) - hlavní představitel romantismu básnické povídky:Džaur, Korzár, Lara – hlavním hrdinou je člověk revoltující proti současnému světu Childe Haroldova pouť – moderní epos, autobiografické rysy Percy Bysshe Shelley(1792–1822) - zemřel utonutím, plavil se na lodi Ariel - jeho manželka, Mary Shelleyová, je autorkou Frankensteina Odpoutaný Prométheus – dramatická báseň, utopie, vyjadřuje téma osvobození lidské myšlenky Walter Scott(1771–1832) - považován za zakladatele historické povídky a historického románu Waverly – román o povstání v Irsku nejslavnější romány:Rob Roy, Ivanhoe, Kenilworth, Pirát ● názvy (případně obsahy) dalších autorových děl: Povídky nebožtíka Ivana Petroviče Bělkina (vydáno r. 1830) - soubor pěti nevelkých povídek. Povídkovou sbírku vydal Puškin nejprve pod pseudonymem Ivan Petrovič Bělkin (odtud název cyklu) a jednotlivým povídkám proto předchází vydavatelská poznámka s portrétem Bělkina, jejich údajnéhoautora. Kavkazský zajatec (vydáno r.1821) - poema, jejímž hlavním hrdinou je mladý kozácký důstojník, který je na Kavkaze zraněn a přivlečen do čerkeské vesnice. Zde se do něj zamiluje jedna z dívek, on však její lásku odmítá. Dívka ho přesto vysvobodí a pak spáchá sebevraždu. Mladík se dostane šťastně do ruského tábora, ale v jeho srdci zůstává trpká bolest ze ztracené lásky. Evžen Oněgin (1823-1833) – román ve verších, šlechtic Oněgin opouští město a odjíždí na zděděné venkovské sídlo. Zde se spřátelí s básníkem Lenským a jeho snoubenkou Olgou. Olžina sestra Taťána se do Oněgina zamiluje a svoje city mu vyjeví v dopise. Oněgin na dopis neodpoví a je k Taťáně chladný a na truc tancuje celý večer s Olgou. To rozzuří Lenského, vyzve Oněgina na souboj, ale sám v něm umírá. Oněgin se vrací do města a Taťána se provdá. Po deseti letech se setkávají v Moskvě a role se obrací. Oněgin po Taťáně touží, ona ho však odmítá. Kapitánská dcerka(vydáno r. 1836) – novela,Bachčisarajská fontána (vydáno r.1823),Poltava (vydáno r.1829),Ruslan a Ludmila ( vydáno r.1820),Boris Godunov (vydáno r.1825) Charakteristika uměleckého textu jako celku: literární druh epika literární žánr novela literární forma próza dominantní slohový postup vyprávěcí typ vypravěče er-forma vysvětlení názvu díla Piková dáma – název karty, kterou Heřman odkryl místo esa a prohrál veškeré peníze. Tvář na kartě byla velmi podobná tváři stařeny, která se mu takto pomstila. posouzení aktuálnosti díla Hlavní téma novely – lidská hamižnost a touha získat co nejvíc peněz bez práce – je stále aktuální. určení místa a času textu místo: blíže neurčené ruské město čas: autorova současnost, 1. polovina 19. století stručné nastínění děje - povídka je rozdělena do šesti kapitol Tomský ve společnosti karetních hráčů vypráví příběh své babičky Anny Fedotovny. Ta jednou prohrála mnoho peněz, její manžel odmítl dluh splatit, a tak požádala o pomoc hraběte Saint-Germaina. Ten jí vyzradil jakési tajemství, díky němuž příští den uhádla tři karty za sebou a zbavila se dluhu. Babička toto tajemství nikdy neprozradila ani jednomu ze svých čtyř synů, jen jedinkrát se uvolila a pomohla jistému muži. Týden na to Tomsky navštívil svou babičku a její schovanku Lizavetu Ivanovnu. Lizaveta celá hořela, protože už několik dní stával pod jejími okn

Témata, do kterých materiál patří